ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้มแข็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้มแข็ง*, -เข้มแข็ง-

เข้มแข็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้มแข็ง (v.) be vigorous See also: be strong Syn. อดทน, แข็งแกร่ง Ops. อ่อนแอ
English-Thai: HOPE Dictionary
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
manly(แมน'ลี) adj. มีความเป็นลูกผู้ชายหรือคน,เข้มแข็ง, See also: manliness n., Syn. courageous
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
militarism(มิลลิทะริซ'ซึม) n. จิตใจเข้มแข็งของการเป็นทหาร,ลัทธินิยมการพร้อมรบ
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
strenuous(สเทรน'นิวอัส) adj. แข็งแรง,มีพลัง,เข้มแข็ง,บากบั่น,พากเพียร,อุตสาหะ,ใช้กำลังมาก., See also: strenuousness n. strenuosity n., Syn. demanding,arduous,tough,uphill
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
strong-minded(สทรอง'ไมดิด) adj. เด็ด-เดี่ยว,ใจเข้มแข็ง., See also: strong-mindedly adv. strong-mindedness n., Syn. strong-willed
trojan(โทร'เจิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) กรุงTroy,คนที่ขยันขันแข็ง,เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว,คนที่สนุกสนาน
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent
English-Thai: Nontri Dictionary
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
manliness(n) ความเข้มแข็ง,ความเป็นลูกผู้ชาย
manly(adj) สมเป็นชาย,เข้มแข็ง
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
militant(adj) ที่ต่อสู้กัน,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,ที่แข็งข้อ
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
strenuous(adj) เข้มแข็ง,มีพลัง,แข็งแรง,บากบั่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rugged (adj.) เข้มแข็ง See also: ทนทาน Syn. strong, sturdy, tough
strong (adj.) เข้มแข็ง See also: หนักแน่น Syn. determined, resolute, staunch
bear up against (phrv.) เข้มแข็งต่อ See also: แกร่งต่อ, แข็งแกร่ง Syn. bear up under
bear up under (phrv.) เข้มแข็งต่อ See also: แกร่ง, แข็งแกร่ง Syn. bear up against
iron (n.) เข้มแข็งเหมือนเหล็ก See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก Syn. strong, tough
agression (n.) ความเข้มแข็ง Syn. militarism
bolster up (phrv.) ช่วยให้เข้มแข็งขึ้น
buttress up (phrv.) ทำให้เข้มแข็ง See also: ทำให้เข็มเเข็ง
manly (adj.) ซึ่งเป็นลูกผู้ชาย (โดยเฉพาะความกล้าหาญ เข้มแข็งหรือแข็งแรง) See also: กล้าหาญ, เข้มแข็ง, ทรหด Syn. brave, strong, fearless
militancy (n.) ความเข้มแข็ง Syn. agression, militarism
militantly (adv.) อย่างเข้มแข็ง
paper tiger (n.) ผู้อ่อนแอ (ทั้งที่ภายนอกดูเข้มแข็ง) See also: เสือกระดาษ
run deep (phrv.) คนพูดน้อยแต่มีความลึกซึ้งหรือ / ดูเข้มแข็ง
temper (vt.) ทำให้เข้มแข็งขึ้น Syn. anneal, stiffen, solidify Ops. dissolve, soften
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Husbands should be like Kleenex, soft, strong, and disposable.สามีควรเป็นเหมือนคลีเน็กซ์ อ่อนโยน เข้มแข็ง และทิ้งได้ง่าย
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน
She's very smart, strong, an independent woman.เธอฉลาด เข้มแข็ง มีอิสระ
[Rebecca] Now walk away, strong and frugal.ต้องเดินหนีไป เข้มแข็ง และ ประหยัด
#And weak from strong # #That's a lot to learn ## ความอ่อนแอ เข้มแข็ง หลายสิ่งให้เรียนรู้ #
And now... He's the strong one?แล้วตอนนี้ เขา เข้มแข็ง ?
She was funny and strong and... real.เธอเป็นคนร่าเริง เข้มแข็ง แล้วก็ ... เป็นของจริง
♪ Hold on, hold on ♪#9834; อดทน เข็มแข็ง #9834;
Strong but tender,เข้มแข็ง แต่ อ่อนโยน
The strongest, the finest, the most sturdy of our kind.เข้มแข็งที่สุดดีที่สุด เป็นพวกเราที่แข็งแกร่งที่สุด
Tough one. What? Stay away from people showing symptoms of aggression.เข้มแข็งนะ อะไร อยู่ห่างจากใครก็ตามที่มีอาการก้าวร้าว MICHAEL:
Hang in there, Geum Jan Di.เข้มแข็งหน่อย กึมจันดี
Tough crowd. ♪ I got to take a little time ♪ So, call Kevin.เข้มแข็งหน่อย โทรหาเควิน
Remarkably-strong- for-her-stature young woman?เข้มแข็งอย่างเห็นได้ชัด\ สำหรับผู้หญิงที่ยังสาว?
Stay strong, I'll get us a pitcher--เข้มแข็งเข้าไว้ เดี๋ยวไปเอาเหล้าให้
Have strength, Oska!เข้มแข็งเข้าไว้นะ , ออสก้า !
May God give us the strength to survive and have mercy for those who are already lost.เข้มแข็งเพื่ออยู่รอด มีเมตตาต่อพวก.. ที่สูญเสีย
Okay, i'm back.เข้มแข็งเอาไว้ ตกลงมั้ย?
Hold on, Randall.เข้มแข็งเอาไว้นะ แรนดอล
Steal your mind, Holmes.เข็มแข็งเอาไว้โฮล์มส์
Strong and silent types.เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว
Be strong 'cause you're going to be back.เข้มแข็งไว้ นายต้องได้กลับมา
Muscle up, buttercup.เข้มแข็งไว้ บัตเตอร์คัพ
Stay strong. I know you'll do great.เข้มแข็งไว้ ผมรู้ว่าคุณทำได้
Stand up straight. You're on camera.เข้มแข๊งไว้ เธอกำลังอยู่ในกล้อง
Be strong, master, just a little bit longer.เข้มแข็งไว้นะ อาจารย์ ข้าไปไม่นานหรอก
Just save your strength, honey.เข้มแข็งไว้นะจ๊ะที่รัก
You know, you have to be strong, honey. Because what we have is unbreakable.เข้มแข็งไว้ยอดรัก ไม่มีสิ่งใดมาพรากเราได้
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้
No matter how difficult, you should smile and encourage your sister.ไม่ได้บอกว่ามันง่าย เธอต้องยิ้มและ เข้มแข็งเพื่อพี่สาว
He keeps trying to encourage me.เขาดูพยายามทำตัวเข้มแข็ง ต่อหน้าฉัน
But if his love had been stronger you'd be afraid, and you'd have fought to keep him awayแต่คนรักของเขาเข้มแข็งกว่า นายจะกลัว .. แล้วนายจะมี / เอาขาออกไป
And now, after all these years, I thought I was stronger... that I'd forgotten a lot of things.และตอนนี้, หลังจากหลายปีผ่านมา, ผมคิดว่าผมเข้มแข็งขึ้น... ว่าผมลืมอะไร หลายๆ อย่างไปแล้ว.
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา
This boy is very hard inside.เด็กคนนี้ จิตใจเข้มแข็งมาก
I am strong now.ตอนนี้หนูเข้มแข็งแล้ว
To guide him in strange times like these or, even To replace him should he suffer,เขาต้องได้มือเข้มแข็งที่ไว้ใจได้อย่างข้า เป็นผู้แนะนำในยามยุ่งยากเช่นนี้
Learn to toughen up.นายเข้มแข็งขึ้นสิ นายอ่อนแอเกินไป
You're too fragile.นายเข้มแข็งขึ้นสิ นายอ่อนแอเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้มแข็ง
Back to top