ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข็มขัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข็มขัด*, -เข็มขัด-

เข็มขัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข็มขัด (n.) belt See also: girdle Syn. สายรัดเอว
เข็มขัดนิรภัย (n.) seat belt See also: safety belt
English-Thai: HOPE Dictionary
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
chape(เชพ) n. หัวหุ้มโลหะ,ปลอกหนังที่เคลื่อนที่ได้ของสายหนังเข็มขัด
cincture(ซิง'เซอะ) n. สายเข็มขัด,สายรัด,สายรัดเอว,การโอบ
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt,compass,ring,enclose
girth(เกิร์ธ) n. ช่วงกว้าง. vt. คาดเข็มขัด
life beltn. เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
pandy(แพน'ดี) n. การตีมือด้วยไม้เรียวหรือเข็มขัดหนังเพื่อทำโทษนักเรียน
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย,สายรัดนิรภัย
seat beltn. เข็มขัดนีรภัยรัดตัวกับที่นั่งหยุดอย่างกะทันหัน., Syn. safety belt
side armn. อาวุธคาดเอวหรือเข็มขัด (เช่นปืนพกหรือดาบ)
strap(สแทรพ) n. สายหนัง,หนังรัด,สายรัด,เข็มขัดหนัง,สายหิ้ว,สายผ้า,สายโลหะ,นางโลม,แส้หนัง vt. ยึดด้วยหนังรัด,รัดเข็มขัด,รัด,มัด,พัน,ฝน (มีดโกน) ด้วยสายหนัง, Syn. band
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra
unbelt(อันเบลทฺ') vt. ถอดเข็มขัด,ปลดสายรัด
unbuckle(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้า. vi. อ่อนโยน,คลายออก
ungird(อันเกิร์ด') adj. คลาย,หลวม,หย่อน,แก้สาย,คลายเข็มขัด, Syn. loosen,remove
ungirt(อันเกิร์ท') adj. คลายสายรัด,คลายเข็มขัด,หลวม,หย่อน,ไม่เข้มงวด
upper(อัพ'เพอะ) adj. เหนือกว่า,สูงกว่า,ยุคหลังเก่า. n. ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป,ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ,สภาสูง,ผ้ารัดขา,ฟันบน,สิ่งกระตุ้น,สายคาดเอว,เข็มขัด
English-Thai: Nontri Dictionary
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
cincture(n) เข็มขัด,สายรัด,สายคาด
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
girth(n) ช่วงกว้าง,สายรัด,เข็มขัด,เส้นรอบวง
LIFE life belt(n) เข็มขัดนิรภัย,เข็มขัดชูชีพ,สายชูชีพ
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย,เข็มขัดนิรภัย
truss(n) เครื่องค้ำจุน,เข็มขัดรัดไส้เลื่อน,ช่อดอกไม้
unbuckle(vt) ปลดห่วง,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trussเข็มขัดกันไส้เลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belt๑. สายพาน๒. เข็มขัดรัดหน้ายาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belt Channelเส้นเข็มขัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
belt (n.) เข็มขัด See also: สายคาดเอว
lifebelt (n.) เข็มขัดนิรภัย Syn. safety belt
safety belt (n.) เข็มขัดนิรภัย
seat belt (n.) เข็มขัดนิรภัย Syn. safety belt, lifebelt
belt (vt.) คาดเข็มขัด See also: ใช้สายคาดผูก Syn. fasten
belt up (phrv.) รัดเข็มขัด See also: คาดเข็มขัด Syn. buckle up, strap in
belted (adj.) ซึ่งคาดเข็มขัด
buckle (n.) หัวเข็มขัด
buckle (vt.) ทำให้แน่นด้วยวัสดุคล้ายหัวเข็มขัด Syn. fasten
buckle (vi.) รัดเข็มขัด
buckle up (phrv.) รัดเข็มขัด
bumbag (n.) กระเป๋าเล็กติดที่เข็มขัดและสวมรอบเอว See also: fanny pack
gird up (phrv.) คาดเข็มขัด (คำโบราณ) See also: รัดเข็มขัด, ใส่สายคาด
strap in (phrv.) รัดเข็มขัด See also: คาดเข็มขัด Syn. belt up, buckle up
unbelt (vt.) ถอดเข็มขัด See also: ปลดสายรัด
unbelted (adj.) ถอดเข็มขัด See also: ปลดสายรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to tighten your beltคุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boots, black. Belt, black.รองเท้า สีดำ เข็มขัด สีดำ
He used to just put a wrench, a stick and a belt on the table. - Just say, "Choose."บางทีเขาก็เอา กุญแจปากตาย ไม้ เข็มขัด วางไว้ที่โต๊ะ แล้วให้เลือก
A belt of rocky asteroids circles the sun between the orbits of Mars and Jupiter.เข็มขัดของดาวเคราะห์ น้อยหินวงกลมอาทิตย์ ระหว่างวงโคจรของดาว อังคารและดาวพฤหัสบดี
Your belt. Give me your belt.เข็มขัดของเจ้า ถอดเข็มขัดของเจ้ามาให้ข้า
'Cause I can see your, uh, your belt is cinched too tight and your shirt is a size too big.เข็มขัดคุณมันรัดแน่นเกินไป แล้วเสื้อของคุณก็ใหญ่เกินตัว
That belt will have all the tools you'll need.เข็มขัดนั่นจะต้องมีเครื่องมือที่เธอต้องการใช้ทุกชิ้น
Your belt, your belt!เข็มขัดนาย เข็มขัดนาย
Your seatbelts are securely fastened,เข็มขัดนิรภัยของท่าน ได้ถูกรัดอย่างกระชับ
Seatbelts save lives.เข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิตได้นะครับ
It's a chastity belt put upon me by an evil witch long ago.เข็มขัดพรหมจรรย์ ถูกสวมให้ข้าโดยแม่มดร้ายนานมาแล้ว
Cable ties, yes we do, I can show you if you want.เข็มขัดรัดสายไฟ มีค่ะมี ให้ฉันพาไปดูมั้ย
A signature Lita 'S' belt.เข็มขัดลิต้า เอสสุดพิเศษ
What about the utility belt?เข็มขัดสารพัดประโยชน์?
The belt would bind the flesh together when it was tied tight.เข็มขัดอาจจะบังรอยเลือดเอาไว้ ในขณะเดียวกันที่มันรัดเเน่น
Belts as reward.เข็มขัดเป็นทั้งบทลงโทษ
Your belt and adornments.เข็มขัดและเครื่องประดับของเจ้า
The belt doesn't make the fighter. The fighter makes the belt.เข็มขัดไม่ได้สร้างนักสู้ นักสู้คือคนที่สร้างเข็มขัด
"We must tighten our belts.""เราจะต้องรัดเข็มขัดของเราให้แน่น"
He's not an officer, for all his voice and his linear belt.สำหรับเสียงของเขาและเข็มขัด เชิงเส้นของเขา ดังนั้นเขาไม่อาจทำให้การกล่าว สุนทรพจน์
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย!
Mitch, get your belt. Make a tourniquet around that.มิทช์ ได้เข็มขัดของคุณ ทำให้สายรัดรอบที่
Goddamnit, get your belt on that fast! Where's the first-aid kit?ทำเข็มขัดที่รวดเร็วว่า ในกรณีที่ชุดปฐมพยาบาลที่ไหน
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed.คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ
They talked about their rotten kids... and about beating them with broom handles and belts.เธอคุยกันเรื่องไอพวกลูกระยำ ตีพวกเขาด้วย ไม้กวาดและเข็มขัด
He wore a money belt. The thief got his money.เขามีเข็มขัดใส่เงิน พวกโจรเอามันไป .
I've got the beard, the coat, the boots, the belt...ฉันมีเครา เสื้อโค้ท รองเท้าบู้ท และเข็มขัด
Would all passengers fasten their seat belts as we're about to make...พวกเรากำลังจะไป รัฐโอเรกอน ที่เกิดเหตุ เวลา 8 โมงเช้า (เสียงนักบิน) # เรียนท่านผู้โดยสาร กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยด้วย...
One, two, buckle the shoes Three, four, get out on the floorหนึ่งสองหัวเข็มขัดรองเท้าสามสี่ได้รับการออกบนพื้น
Well, it's one, two Buckle the shoesดีก็หนึ่งสองหัวเข็มขัดรองเท้า
Put on your seat belt.วางอยู่บนเข็มขัดนิรภัยของคุณ
Another beautiful day in paradise. But don't forget to buckle up.อีกวันสำราญในแดนสวรรค์ แต่อย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับ
But buckle up. Remember safety. A good driver is a safe driver.อ้อ อย่าลืมเข็มขัดนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อนใช่เลย
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์
Never say you're sorry.ลูกเรือทุกคน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย เรากำลังลดระดับ เตรียมลงจอดสู่ Andrews
Please fasten your seat belts and put your tray tables and seats in their upright positions until we get through this.ขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัย เก็บถาดวางอาหาร... ...และตั้งพนักเก้าอี้ให้ตรง ขอบคุณครับ
Take your time, do your buckles.ได้เวลาคุณแล้ว จับเข็มขัดไว้นะ
Lex. Buckle up. We're gonna hit some turbulence.เล็ก เอาคาดเข็มขัดนิรภัย เราอาจต้องกระแทกนิดหน่อย
I'm gonna have to cut your belt, okay?ผมต้องตัดเข็มขัดนี่ ตกลงนะ
Ladies and gentlemen, the pilot has switched on the "fasten seatbelts" sign.ผู้โดยสารทุกท่าน กัปตันได้เปิดสัญญาณ "เข็มขัดนิรภัย
Please return to your seats and fasten your seatbelts.กรุณากลับที่นั่ง และคาดเข็มขัดด้วยค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข็มขัด
Back to top