ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกลี้ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกลี้ยง*, -เกลี้ยง-

เกลี้ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลี้ยง (adj.) smooth See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten Syn. สะอาด, หมดจด Ops. ด่าง
เกลี้ยง (adv.) completely See also: cleanly, entirely, wholly, totally Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ
เกลี้ยงกระเป๋า (v.) lose all one´s money Syn. หมดกระเป๋า, หมดเงิน
เกลี้ยงเกลา (adj.) smooth See also: clear, even, clean, unblemished Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด Ops. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง
เกลี้ยงเกลา (v.) be sleek See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished Syn. หมดจด Ops. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
burnoutn. การไหม้เกลี้ยง,การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด,การสูญสิ้น
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
shaveling(เชฟว'ลิง) n. วัยรุ่น,คนที่ถูกโกนผมจนเกลี้ยง,พระที่โกนหัว,คนหัวโล้น
shaven(เช'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ shave adj. โกนแล้ว,ตัดเรียบ,เกลี้ยงเกลา
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
expend(vt) ใช้จ่าย,ใช้เกลี้ยง,จ่าย
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
smooth(adj) เรียบ,เกลี้ยง,ราบรื่น,ลื่น,กลมกล่อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glabrate; glabrescentเกือบเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
psilateผิวเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beardless (adj.) ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา Syn. hairless
clean-shaven (adj.) ที่โกนหนวดเกลี้ยงเกรา Syn. beardless, hairless
surface (vt.) ทำให้เกลี้ยงเกลา See also: ทำให้มัน, ขัดมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Neat, ain't it?เกลี้ยงเกลา, ไม่ได้หรือไม่
Hey, this guy's not gonna leak all over my ice cream, is he?เฮ้ หวังว่าเขาคงไม่ฟาดไอติมฉันจนเกลี้ยงหมดนะ
Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders.อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง
They used to have deer in Chicago until my brother and father gunned them all down.ชิคาโก้เคยมีกวาง จนพ่อกับพี่ผมยิงจนเกลี้ยง
Drinking all that whiskey isn't going to help your depression.ต่อให้ดื่มจนเกลี้ยงก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอก
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว
# Now all my friends are gone ## ตอนนี้เพื่อนของฉัน หายเกลี้ยง #
You cut my toes all up.เธอตัดเล็บหัวแม่เท้าชั้นเกลี้ยงเลย
And I'm looking at my shaved pussy in the mirror.ฉันกำลังมองจิ๋มที่ เกลี้ยงเกลา ของฉันในกระจก
We gotta clean this place up!ต้องรีบเก็บให้เกลี้ยงเลย
Because only squirrels can get the whole walnut out almost every single time.เพราะมีแต่พวกกระรอกเท่านั้นที่สามารถแกะเปลือกได้อย่างเกลี้ยงเกลา
Lap that shit up good.เลียให้เกลี้ยงเกลาเลยนะ
It appears that the original electronic records have all been lost.อืม รู้สึกว่าบันทึกที่เป็นต้นฉบับ อีเล็กทรอนิคน่ะหายไปเกลี้ยงเลย.
Jay, go get a haircut shave and get a facial, don't forget to shave your legs,เจ ไปตัดผมด้วยนะ และโกนหนวดให้เกลี้ยง
Off the books, of course.เราค้าขายได้กำไรงามซะด้วย ขายเกลี้ยงอีกต่างหาก
Willie, run their asses over. Run their asses over. It's all you.วิลลี่ ใครขวางชนให้เกลี้ยง ชนให้หมดเลย ขึ้นอยู่กับนาย
After four months, we had sold all our scanners.ผ่านไป 4 เดือน เราขายสแกนเนอร์หมดเกลี้ยง
Our mortars have been taken out... and we're out of machine gun ammo.ปืนครก ถูกขนไปใช้เกลี้ยง... กระสุนปืนกล ก็หมด
I'm coiled and ready to strike.ผมกลิ้งตัวพร้อมชนให้เกลี้ยง
Dude, just bowl a strike so we can go have some fun at the strip clubs.เพื่อน กวาดให้เกลี้ยงจะได้ไปสนุกกัน ที่คลับเปลื้องผ้า
It says I'm zeroed out.มันบอกว่า เงินชั้นเกลี้ยงเลยว่ะ
Go ahead. Drink up.เอาเลย ซดให้เกลี้ยงเลย
You know you couldn't take it. Why'd you drink so much?รู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่ไหว แล้วซดซะเกลี้ยงกาละมังทำไม?
To celebrate the monthly publication, Chirashi's, complete sellout, today is a rest day.เพื่อฉลองการขายหนังสือชิราชีหมดเกลี้ยง วันนี้เป็นวันพักผ่อน
Do that... everybody in this shit-piss little town will be dead by morning.ขืนทำงั้น... ลูกเด็กเล็กแดงในเมืองกระจิ๋วนี่ จะถูกฆ่าหมดเกลี้ยงไม่ท้นเช้า
Thus armed with a shaven face, my lord...ด้วยใบหน้าที่เกลี้ยงเกลานะขอรับ นายท่าน...
We have drained every small town dry over the last six months.เราไปเมืองเล็กๆ สูบจนเกลี้ยงแล้ว ใน 6 เดือนมานี่
Oh. Yeah. No, the airport lost all my bags.ก็คงนั้น สนามบินทำกระเป๋าผมหายเกลี้ยงเลย
Clean this thoroughly.เช็ดซะ... ให้เกลี้ยงด้วย
Next 50 years they consumed all the local crayfish, wiped them out.ห้าสิบปีต่อมา พวกมันกินกุ้งท้องถิ่นเป็นอาหารจนเกลี้ยง
They robbed the Buy More, man. They took everything.บายมอร์โดยปล้น เอาไปหมดเกลี้ยง
They took everything;มันเอาไปเกลี้ยง รวมถึงแหวนที่...
That crystal that your partner brought me it sold faster than ten-dollar ass in TJ.ยาไอซ์นั่น คู่หูแกเป็นคนเอามันมาให้ฉัน มันขายเกลี้ยงในพริบตา มากว่าแบ๊ง 10 ดอลลาร์ที่เช็ดตูดเสียอีก
No, had. I spent almost the whole wad.ไม่มีนะสิ ผมซื้อของพวกนี้ทั้งหมดจนเกลี้ยงหมดตัว
I assure you, everything's gonna be fine.เพราะเธอเสียดายเหล้าที่เธออ๊วกออกมา จนเกลี้ยง
Why waste time emptying the contents?ทำไมต้องเสียเวลาเทของจนเกลี้ยง?
Okay, he totally overreacted. I mean, we're artists.ก็ได้ เค้าเล่นบรรยายซะหมดเกลี้ยง ฉันหมายถึงเราเป็นศิลปินนะ
So can we make a deal right now that we're even, and just wipe the slate clean and no guilt and no responsibility?ดังนั้น ถ้าเราผ่านงานนี้ไปได้ ไม่ติดหนี้ใครอีก และสะสางให้เกลี้ยง พ้นผิด และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีก
Nobody gets traded. Everybody dies.ไม่ทันได้ตกลงอะไร ตายเกลี้ยง
Well, there's so much activity at this location that we have exhausted the station's indigenous-appearing manpower.มันมีอะไรให้ตามดูเยอะแยะแถวนั้น เราใช้คนของเราเกลี้ยง โดยเฉพาะพวกอาหรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกลี้ยง
Back to top