ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนแรง*, -อ่อนแรง-

อ่อนแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนแรง (v.) be weak See also: be tender, be infirm, be feeble Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
asthenia(แอสเธน'เนีย) n. การศูญเสียกำลัง, ภาวะอ่อนแรง. -asthenic adj. (debility)
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
English-Thai: Nontri Dictionary
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
torpidอ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amyosthenia; myasthenia; myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amyosthenia Myoastheniaกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักพบในโรคฮิสทีเรีย [การแพทย์]
Cataplexyโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง [การแพทย์]
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
expiring (adj.) อ่อนแรง See also: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง Syn. exhausted, sinking, dying
languish (vi.) อ่อนแรง See also: อ่อนกำลัง Syn. droop
languish in (phrv.) อ่อนแรง See also: ไม่มีแรง, เหนื่อยอ่อน, อิดโรย
low (adj.) อ่อนแรง See also: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง Syn. exhausted, sinking, expiring, dying
pine (vi.) อ่อนแรง See also: หมดแรง, ร่วงโรย, อิดโรย
sinking (adj.) อ่อนแรง See also: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง Syn. exhausted, expiring, dying
fall into a decline (idm.) อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว) See also: อ่อนแอ (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว) Syn. go into
languish for (phrv.) อ่อนแรงกับ See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ Syn. languish over, pine for, pine over
languish over (phrv.) อ่อนแรงกับ See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ Syn. languish for, pine for, pine over
pine for (phrv.) อ่อนแรงกับ See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ Syn. languish over, pine over
pine for (phrv.) อ่อนแรงกับ See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ Syn. languish for, pine over
beat to (phrv.) ตีจนอ่อนแรง See also: ตีให้หมดแรง, ตีจนเล็กลง
wornness (n.) ความอ่อนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a terrible, debilitating... relentless, you know, kind of--มันแย่มากเลย อ่อนแรง อย่างต่อเนื่อง ประมาณว่า
Weakness, tremors, loss of abilities.อ่อนแรง, ใจสั่น, สูญเสียความสามารถ
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน
That's all right. I found the rabbit limpingไม่เป็นไร ผมว่ากระต่ายอ่อนแรง
It was still snowing hard, and I heard a noise at the mouth of the cave like a bear... and it grabbed me and picked me up, and I fought, but I was so weak and cold... all I could do was knock the bear's hood off.ผมเห็นหิมะตกหนักมาก และเสียงลมที่ลอดผ่านเขา มันเหมือนเสียงของหมี ทันใดนั้น หมีตัวนึงก็จับตัวผมไว้ ผมขัดขืนเต็มที่ แต่ผมอ่อนแรงและหนาวสั่นมาก
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้
They wouldn't expect us to attack themพวกเราต่างอ่อนแรงแม้แต่แรงแบกปืนยังแทบจะไม่มี
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์
# Too hurt for my legs to walk#สองขานี้อ่อนแรงเกินจะเดิน
Well, look who's Mr. Onboard and sounding like a whacked wombat.เอาล่ะ ฟังนะ ใครเป็นคนดังและมีเสียงเหมือน จิงโจ้อ่อนแรง
He has been staring at it for quite a long time.โอ๊ย ขาฉันอ่อนแรงไปหมดเลย
My heart is dying to say this to you.หัวใจที่อ่อนแรง อยากพูดคำนี้กับคุณ
Down upon my kneesช่างสิ้นหวัง และอ่อนแรง
No, but he would have been extremely weak.ไม่ครับ แต่เหมือนกับว่าเขาถูกทำให้อ่อนแรง
The barrier to stop crabs is failing.บาร์เรียร์ที่ปกป้องมหาสมุทรอ่อนแรงลง...
It doesn't get weak here. (the barrier)ตรงนี้บาร์เรียร์ยังไม่อ่อนแรงลงแฮะ
Remember, he's weak. don't push him.จำไว้ว่า เขาอ่อนแรง อย่ากดดันเขา
With severe weakness in your legs. That's okay.มีขาที่อ่อนแรงมาก ไม่เป็นไร
Lou gehrig's disease. Oh.เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
He was diagnosed with lou gehrig's disease, A devastating incurable illnessแต่เมื่อสองปีก่อนในวัย 50 เค้าเข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง...
Weak and thready at the brachial.แผ่วเบาและกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
He had to have been subdued when he was shot.เขาต้องอ่อนแรงลงมากแล้ว เมื่อเขาถูกยิง
Shields are weakening.เกราะเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว
Shields are weakening, and we've got some weapons down.เกราะเริ่มอ่อนแรงลง และอาวุธบางส่วนด้วย
Shields are weakening, and several weapons platforms are down!เกราะเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว และอาวุธในส่วนต่างๆก็ด้วย
Maybe it's the Horcruxes. Maybe he's growing weaker.อาจจะเป็นฮอร์ครักซ์ก็ได้ เค้าอาจจะอ่อนแรง
Well, isn't it obvious? I spiked them with muscle relaxers.ไม่เก๊ทเหรอ ฉันใส่ยาที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
Ooh. Getting weaker.โอ้, รู้สึกอ่อนแรงสินะ
It'll start with muscle weakness and cramping.เริ่มแรกมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเป็นตะคริว
Bo, you need to fix this, she's fading fast!โบ เธอต้องช่วยนะ เขาอ่อนแรงแล้ว
And a neurological disorder, low-grade fever, nausea, and peripheral muscle weakness that can't.แต่ไม่อธิบายความผิดปกติของระบบสมอง, ไข้ต่ำๆ คลื่นไส้, ปลายแขน-ขาอ่อนแรง
GI bleed's more likely to explain the nausea and weakness.เลือดตกในทางเดินอาหาร จะเข้ากว่านะ มันอธิบายเรื่องคลื่นไส้ และอ่อนแรงได้
¶ Made me weak in the knees#ทำให้ฉันอ่อนแรงคุกเข่าลงไป#
This guy's your Kryptonite.ผู้ชายคนนั้นเขาเป็น คริปโตไนท์ของเธอ [หินที่ทำให้ซุปเปอร์แมนอ่อนแรง]
But this type of strenuous killing could result in fatigue, increase in appetite, and disorientation.แต่การฆ่าแบบใช้แรงมากมีผลทำให้อ่อนแรง เพิ่มความอยากอาหารและความสับสน
She just seems low on energy.พระองค์ดูเหมือนอ่อนแรง
Perhaps your senses have weakened after your many years of service.บางทีสัมผัสของเจ้าอาจอ่อนแรงลง หลังจากรับใช้แผ่นดินหลายปี
Pulse thready and weak.ชีพจรเต้นช้าและอ่อนแรง
So my body is weakened.ร่างของเเม่จึงอ่อนแรงลง
Use too little, it becomes feeble and too weak to protect you.ใช้น้อยไป มันก็จะอ่อนแรง และอ่อนแอเกินกว่าจะคุ้มครองเราได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนแรง
Back to top