ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกอากาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกอากาศ*, -ออกอากาศ-

ออกอากาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกอากาศ (v.) broadcast See also: be on the air Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด
English-Thai: HOPE Dictionary
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, put on the air, transmit
put on the air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, transmit
air (vt.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ See also: ถ่ายทอด
telecast (vt.) ออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: แพร่ภาพทางโทรทัศน์, ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
braodcast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. newscast, transmission
broadcast (n.) รายการออกอากาศ See also: ข้อความที่ออกอากาศ Syn. programme
expose (vt.) เผยความลับของคนอื่น (โดยการตีพิมพ์หรือออกอากาศ) See also: เปิดเผยความผิดของคนอื่น Syn. disclose, reveal, unveil
on-air (adj.) กำลังออกอากาศ See also: กำลังกระจายเสียง Ops. off-air
on-air (adv.) กำลังออกอากาศ See also: กำลังกระจายเสียง Ops. off-air
telecast (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast, transmission
transmission (n.) การออกอากาศทางโทรทัศน์ See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ Syn. braodcast, newscast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Arcadia...broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านคลื่นความถี่ฉุกเฉิน
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านความถี่ฉุกเฉิน
Shall we rehearse? Come on. Up on your perch.ฝ่าบาท นี่เป็นถ้อยแถลงของพระองค์ ออกอากาศ 6 โมงนี้พะยะค่ะ
Season 1, Episode 13: TurnaboutThe Event S01E13 ออกอากาศ 14 มีนาคม 2011
♪ 'Cause two can keep a secret if one of them is dead ♪ Pretty Little Liars 2x02 - The Goodbye Look Original air date June 21, 2011Pretty Little Liars S02E02 The Goodbye Look ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2011 แม่คะ แม่ไม่เชื่อเรื่องการบำบัด
All right, Bobby, hang in there. ♪ Supernatural 7x10 ♪ Death's Door Original Air Date on December 2, 2011บ็อบบี้ ทำใจดีๆไว้นะ Supernatural Season 7 Episode 10 "Death's Door" ออกอากาศ 2 ธันวาคม 2554
I'm so glad you're here. ♪ Supernatural 7x08 ♪ Season 7, Time for a Wedding! Original Air Date on November 11, 2011ฉันดีใจจริงๆที่คุณมา Supernatural Season 7 Episode 8 ออกอากาศ 11 พ.ย. 2554
♪ Supernatural 7x09 ♪ How to Win Friends and Influence Monsters Original Air Date on November 18, 2011Supernatural Season 7 Episode 9 "How to Win Friends and Influence Monsters" ออกอากาศ 18 พ.ย. 2554
♪ Supernatural 7x12 ♪ Time After Time After Time Original Air Date on January 13, 2012Supernatural Season 7 Episode 12 Time After Time After Time ออกอากาศ 13 มกราคม 2012
Or don't do it. ♪ ...and I don't need no pills ♪ ♪ and I don't need no doctor to tell me how I feel ♪หรือไม่ก็ไม่ต้องทำ บาร์บ นั่นนายหรอ Supernatural Season 7 Episode 13 "Slice Girls" ออกอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2012
If you have the talent. [ Door opens ] [ Tchaikovsky's "Swan's Theme" plays ]ถ้าเธอมีพรสวรรค์ Supernatural S07E16 "Out With the Old" ออกอากาศ 16 มีนาคม 2012
== sync, corrected by elderman ==ออกอากาศ 4 ตุลาคม 2554
And we're live in 3, 2, 1.ออกอากาศ ใน สาม สอง หนึ่ง
10:00 broadcast. She'll be here in a little bit.ออกอากาศตอนสี่ทุ่ม ซักพักเธอก็น่าจะมาแล้วล่ะ
Broadcasting on emergency channel.ออกอากาศผ่าน รายการฉุกเฉิน
♪ Hawaii Five-O 2x23 ♪ Ua Hala (Death in the Family) Original Air Date on May 14, 2012ออกอากาศวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
Original air date January 8, 2012 (Squeaking) Papa!ออกอากาศวันที่ January 8, 2012 พ่อฮะ พ่อฮะ
Broadcasting for any survivors. ls anybody out there?ออกอากาศหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ มีใครอยู่ที่นั่นบ้าง
Broadcasting for any survivors. ls there anybody in there?ออกอากาศหาผู้รอดชีวิต มีใครอยู่บ้าง
== sync, corrected by elderman ==ออกอากาศเมื่อ 20 กันยายน 2554 == sync, corrected by elderman ==
== sync, corrected by elderman ==ออกอากาศเมื่อ 27/09/2011
♪ Hawaii Five-O 2x15 ♪ Mai Ka Wa Kahiko (Out of the Past) Original Air Date on Febuary 6, 2012ออกอากาศเมื่อ 6.02.2555 == sync, corrected by elderman ==
♪ Hawaii Five-O 2x22 ♪ Ua Hopu (Caught) Original Air Date on May 7, 2012ออกอากาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555
♪ Hawaii Five-O 2x14 ♪ Pu'olo (The Package) Original Air Date on January 16, 2012ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 == sync, corrected by elderman ==
♪ Hawaii Five-O 2x20 ♪ Ha'alele (Abandoned) Original Air Date on April 9, 2012ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555
Yesterday they start broadcasting primes. Why? It's hardly yesterday.เมื่อวานนี้พวกเขาเริ่มต้นช่วง เวลาที่ออกอากาศ ทำไม?
The broadcast of the '36 Olympics was the first TV transmission that went into space.การออกอากาศของการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก '36 ก็ส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก
I'll check who stayed there, and if there were any pirate broadcasts.ฉันจะเช็คดูว่าใครอยู่ในนั้น, และที่นั่นมีการออกอากาศเถื่อนบ้างมั้ย.
There's no record of an illegal broadcast anywhere in Izu.ไม่มีการออกอากาศที่ผิดกฏหมาย ที่ไหนใน อิซู.
... anetworkcan'tcancelyour ass.... เครือข่ายไม่สามารถตัดภาพตูดนายออกอากาศได้
They bombed us. We're off the air.พวกทหารทิ้งระเบิด เราออกอากาศไม่ได้
They won't reopen the station.พวกเขาห้ามสถานีออกอากาศ ห้ามออกอากาศเด็ดขาด
No music, nothing, no radio for the Poles.ห้ามเปิดเพลงทุกอย่าง ห้ามวิทยุโปแลนด์ออกอากาศ ฉันรู้ ยูเร็ค
'We're live across the nation and you're number one.เรากำลังออกอากาศนะครับ คุณคืออันดับหนึ่งแล้ว
And it said there will be dire consequences for Fox News if the story airs in Florida.ขู่ด้วยว่าจะมีผลเสียหายร้ายแรงต่อสถานีข่าวฟอกซ์นิวส์ ถ้าสารคดีเรื่องนี้ออกอากาศในฟลอริดา คราวนี้สถานีเลยเต้นเป็นเจ้าเข้า
We said well look let us show you the research that we have that shows that this information you want us to broadcast isn't true.คุณจะได้เห็นว่าข้อมูลที่คุณต้องการให้เราแก้ไขก่อนออกอากาศ มันไม่ใช่ความจริง เขาเลยสวนกลับมาว่า
It was okay we cant buy you out we cant shut you up lets get the story on the air in a way that we can all agree it will go on the air.เขาก็เลยใช้วิธีใหม่ โอเค เราซื้อคุณไม่ได้ ปิดปากคุณไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็แก้ไขเรื่องนี้ให้ออกอากาศ
Obviously they didn't want to put the thing on the air and they were trying to drive us crazy and get us to quit or wait until the first window in our contract so that they could fire us.เห็นชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการเอาเรื่องนี้ออกอากาศ พวกเขาพยายามแกล้งให้เราคลุ้มคลั่งและยอมเลิกไปเอง หรือรอจนมีช่องโหว่ขึ้นมาในสัญญาจ้างงานของเรา
You're firing us because we refused to put on the air something that we knew and demonstrated to be false and misleading.พวกคุณไล่เราออกเพราะเราไม่ยอมเอาสารคดีออกอากาศ ในสิ่งที่เรารู้และมีหลักฐานพิสูจน์ว่า มันเป็นเท็จและบิดเบือน
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกอากาศ
Back to top