ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเร่งด่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเร่งด่วน*, -อย่างเร่งด่วน-

อย่างเร่งด่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเร่งด่วน (adv.) hastily See also: hurriedly, quickly Syn. อย่างรีบเร่ง Ops. ช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
express (adv.) อย่างเร่งด่วน (พาหนะขนงส่ง, ไปรษณีย์) See also: อย่างเร็วเป็นพิเศษ Syn. fast, rapidly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's when you called for your little emergency service call and oh god she went totally ballistic and crazy jealous and she has been known to... melt portions of people's brain to control her enemies, you know, so...แล้วคุณก็โทรขอความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน เขาโกรธมากๆ และขี้หึง และเขาโด่งดังในเรื่อง
Father, I need you urgently... because I have doubts... terrible doubts tormenting my soul.คุณพ่อ, ผมต้องการตัวคุณพ่ออย่างเร่งด่วนเลย... เพราะว่าผมมีข้อสงสัย... ข้อสงสัยอันเลวร้าย ที่กำลังทรมานจิตวิญญาณของผมอยู่.
Reinforcements urgently needed.กำลังเสริมเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน
We had to look it up.เราต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
Yeah, I'm just calling to procure a hasty abortion.ฮัลโหล ค่ะ ฉันโทรมาเพราะ ต้องการทำแท้งอย่างเร่งด่วนน่ะค่ะ
Someone needs a mani-pedi massage combo, pronto.มีบางคน ต้องการนวด ลดความเครียดอย่างเร่งด่วน
I had some exigent business I was...ผมมีบางอย่างเร่งด่วน \ ธุระซักอย่างนี่แหละ ..
We need to speak with dr. lawrence nichols, urgently.เราต้องการคุยกับดร. ลอเรนซ์ นิโคลอย่างเร่งด่วน
They're in dire need of our help.พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ จากเราอย่างเร่งด่วน
It needs to be handled right away.จะต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วน
The need may not be so sudden.อาจไม่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน
The pots were her obsession. They need urgent work.หม้อพวกนี้เป็นสิ่งที่เธอหลงไหล มันต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน
Target needs assistance ASAP.เป้าหมาย ต้องการความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน
I just wanted to talk to you guys about the shower really quick.ชั้นแค่อยากจะพูดกับพวกเธอเกี่ยวกับงานโชว์ของขวัญอย่างเร่งด่วน
For those of you just tuning in, we are outside Bethesda Hospital, where President Martinez was rushed earlier this morning, uh, for undisclosed reasons.สำหรับผู้ชมที่เพิ่งเปลี่ยนช่องมา เราอยู่หน้ารพ.บีเทรสดา ที่ซึ่ง ปธน.ถูกส่งเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเมื่อเช้านี้
Apparently, he has all sorts of ideas and wants to fast-track it for next year.ปรากฏว่าเขาเกิดไอเดียดีๆๆขึ้นมา และต้องการทำอย่างเร่งด่วน ภายนปีหน้า
Youths obviously require immediate care.เด็กหนุ่มพวกนี้เห็นได้ชัดว่าต้องการ การดูแลอย่างเร่งด่วน
There's no other reason you'd come over with the urgency to meet me.คงไม่มีเหตุผลอื่นที่คุณจะ แวะมาพบฉันอย่างเร่งด่วน
Some of these men need medical attention.หลายคนต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับ
Emergency planning session.ช่วงการวางแผนอย่างเร่งด่วน
We're four mikes out, requesting hot extract.เรามีมากัน 4 คนอย่างเร่งด่วน \ ต้องการการช่วยเหลือด่วน
Why do you think Derek was in such a hurry to build his pack?ทำไมนายถึงคิดว่าเดเร็ก ต้องการสร้างฝูงอย่างเร่งด่วนแบบนี้ล่ะ
I filed a petition with the state calling for an emergency hearing.ฉันจึงได้ยื่นคำร้องต่อทางรัฐ ขอให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วน
This -- this was the nearest vessel on short notice.นี่... นี่เป็นภาชนะที่หาได้อย่างเร่งด่วนที่สุดแล้ว
Patient upgraded to urgent surgical.ผู้ป่วยอัพเกรดเพื่อการผ่าตัด อย่างเร่งด่วน
You require urgent medical attention.คุณจะต้องมีความสนใจทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
Don't worry. I reviewed it and determined that there was no problem.ว่าเรื่องนี้ต้องอนุมัติอย่างเร่งด่วน
The board called an emergency meeting.บอร์ดได้ทำการประชุมอย่างเร่งด่วน
Thank you for coming in on such short notice, Dr. Sanders.ขอบคุณที่เข้ามานะครับ และขอโทษที่แจ้งไปอย่างเร่งด่วน ดร.แซนเดอร์
Something urgent came up and I've gotta go to the bank.บางสิ่งบางอย่างเร่งด่วนขึ้นมา และฉันต้องไปที่ธนาคาร
Thank you for riding here so quickly.{\cHFFFFFF}ขอบคุณที่ควบม้ามาที่นี่อย่างเร่งด่วน
We've got the fabric at the lab right now, rush job.ตอนนี้เรามีเส้นใยที่แล็บ กำลังตรวจอย่างเร่งด่วน
He was rushed to hospital.เขาถูกส่งไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเร่งด่วน
Back to top