ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเร็ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเร็ว*, -อย่างเร็ว-

อย่างเร็ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเร็ว (adv.) quickly See also: speedily, fast Syn. อย่างรวดเร็ว Ops. ชักช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
glide(ไกลดฺ) v.,n. (การ) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither,slip
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force
twirl(ทเวิร์ล) vi.,vt.,n. (การ) หมุนอย่างรวดเร็ว,ปั่น,บิดอย่างเร็ว,ขว้างลูก,หางตวัดของตัวอักษร., See also: twirler n., Syn. whirl
English-Thai: Nontri Dictionary
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burst๑. แยกแผ่น [กระดาษต่อเนื่อง]๒. ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apace (adv.) อย่างเร็ว Syn. swiftly
presto (adv.) อย่างเร็ว (เพลง)
cursorily (adv.) อย่างเร็วSyn. superficially, lightly
lickety-split (n.) อย่างเร็วมาก See also: ด้วยความรวดเร็ว
bowl along (phrv.) (รถ) แล่นอย่างเร็วและอันตราย
come by (phrv.) บินผ่านอย่างเร็ว See also: โฉบผ่าน, เคลื่อนผ่าน, พุ่งผ่าน Syn. get by, get past, go by, go past
cook up (phrv.) ทำอาหารอย่างเร็ว See also: ประกอบอาหารรวดเร็ว
cringe (vi.) หดกลับอย่างเร็ว Syn. flinch, quail
cut along (phrv.) ไปอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cut off
cut out (phrv.) (รถยนต์) แล่นตัดออกไปอย่างเร็ว
drop down (phrv.) ทำให้ต่ำลงอย่างเร็ว Syn. drop to
flash through (phrv.) เคลื่อนอย่างเร็วผ่าน
flick over (phrv.) พลิกอย่างเร็ว See also: เปิดอย่างเร็ว
fly by (phrv.) บินผ่านอย่างเร็ว See also: โฉบผ่าน, เคลื่อนผ่าน, พุ่งผ่าน Syn. come by, get by, get past, go by, go past
galloping (adj.) ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเร็ว Syn. fast, speedily, swiftly
get the once-over (idm.) โดนมองสำรวจอย่างเร็ว
have it away on his toes (sl.) หลบฉากออกไปอย่างเร็ว
high-tail it out of somewhere (idm.) รีบออกไปอย่างเร็ว
hike up (phrv.) ดึงขึ้นอย่างเร็ว
jiggle (vi.) เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว See also: เขย่า Syn. wiggle, joggle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And we'd better make it fastและเราต้องทำมันอย่างเร็วด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The finish line is coming up quickly, but the 86 has not given up yet.ทะลุเข้าจุด terminal อย่างเร็ว แต่ 86 ก็ยังไม่ยอมถอดใจ
You know, based on the parasites on the most recent kill, the unsub killed as recently as a month ago, which means he's still active.รู้ใหมว่า หลักฐานบนปราสิตพวกนี้ กับเหยื่อที่ฆ่าล่าสุด, ที่ผู้ต้องสงสัยฆ่า อย่างเร็ว ประมาณเดือนหนึ่งมาแล้ว
Once Henderson hires me, we'll get a quick- but-amicable divorce.เมื่อเฮนเดอร์สันว่าจ้างฉัน เราจะไปอย่าร้าง อย่างเร็ว แต่ฉันมิตร
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว
I must tell you what I have to say very quickly...ฉันต้องเล่าอะไรเธอฟัง อย่างเร็ว...
This will get you back into shape in no time.นี่จะทำเธอให้หายเป็นปรกติอย่างเร็ว.
I told her the rest so fast, as if it would hurt her less.แม่เล่าเรื่องที่เหลือไปอย่างเร็วที่สุด ราวกับว่าให้มันทำให้แม่ของแม่เจ็บปวดน้อยที่สุด
My ship has run off course en route to sector 12.ยานของฉันขับหนีมาอย่างเร็วระหว่างนั้นก็มาถึงเขต 12
Look! Look! It's Woody and Buzz comin' up fast!ดู ดู วูดดี้ กับ บัซ กำลังมาอย่างเร็วมาก
I suggest you scrub that hand with ammonia as soon as possible.ผมแนะนำว่า ให้คุณขัดมือนั่นด้วยแอมโมเนีย อย่างเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
I pedaled as fast as I could, as if I were escaping from longing, from innocence, from her.ผมปั่นจักรยานมาอย่างเร็วที่สุด เหมือนผมกำลังหนี... จากความโหยหา จากความบริสุทธิ์จากเธอ
Candy quickly makes his move. He offers the boy a bag of treats.แคนดี้เคลื่อนไหวตัวไปอย่างเร็ว เขาเอาถุงขนมไปล่อกับเด็กน้อย
I mean, he panics, he ruptures his scooter.มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ ฉันหมายถึง เขาหวาดกลัว เขาฉีกขาดออก ดึงถลาไปอย่างเร็ว
If they call back, Samantha, tell them Friday.ซาแมนต้าถ้าหาพวกเขาโทรกลับมา บอกเขาว่าอย่างเร็วที่สุด
The finish line is rapidly approaching.พุ่งเข้าจุด terminal อย่างเร็ว
Things picked up real quick, and then talk traveled fast that the casino will be letting in everybody...ทุกอย่างเริ่มดีอย่างรวดเร็ว และบอกกันต่อๆ กันอย่างเร็ว ว่าคาซีโน จะปล่อยให้ทุกคนเข้าเล่นได้...
I need to take care of this, and fast.ผมต้องจัดการเรื่องนี้ อย่างเร็ว
It's Beckham forward early on.เบคแฮมพาบอลขึ้นหน้ามาอย่างเร็ว
Well, I think I did an okay recovery, so...คือ ฉันคิดว่าตัวเองฟื้นตัวได้อย่างเร็ว
Do you think you could manage a quick shop for me?เธอจะช่วยจัดการซื้อของ อย่างเร็วมาให้ฉันหน่อยได้มั้ย
So listen, could you quickly unpack my luggage and just put everything in the laundry?ฟังนะ เธอไปเปิด กระเป๋าเดินทางอย่างเร็วเลย แล้วก็เอาผ้าทุกชุดส่งไปร้านซักรีดนะ
We can make this come off quick and clean.เราจะลงมืออย่างเร็วและสะอาด
I Just Wish I Could Fast-Forward Through My Lifeฉันหวังว่าฉันจะไปข้างหน้ากับชีวิตได้อย่างเร็ว
Because if you're not, I would definitely really, really love to talk to you as soon as possible about...เพราะถ้าคุณไม่มีความสุข แน่นอนผมยินดีที่จะ คุยกับคุณ อย่างเร็วที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง...
I'll be back lickety-split.ผมจะกลับมาอย่างเร็วจี๋
I wish I could drive you myself, but I need to get to Dallow ASAP.ผมว่าผมขับไปเองได้นะ แต่ผมต้องการได้ตัว แดโรว์ อย่างเร็วที่สุด
Safety protocol demands we call the Centers for Disease Control first, then we secure the body, quarantine this area, and move quickly to isolate and protect all exposed individuals.ตามขั้นตอนที่ปลอดภัยเราต้องโทรหาศูนย์ควมคุมโรคก่อน แล้วเราถึงจะจัดการศพ, จำกัดพื้นที่ และทำงานอย่างเร็วเพื่อแยกและป้องกันการถูกพิษ
John henry raced a steam-drill through a moutain.จอห์น วิ่งอย่างเร็ว สว่านไฟฟ้า-ไอน้ำผ่านไปที่ปาก
I got here as fast as I couldฉันรีบมาอย่างเร็วที่สุดแล้ว
You got up there pretty fast.นายขึ้นมาอย่างเร็วเลยนะ
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว
Come smartly now. Don't make me wait.มาอย่างเร็วเลยเดี๋ยวนี้ อย่าให้ต้องรอ
Listen, buddy, I know you saw somebody in that store that made you run away and go on a high-speed--ฟังนะ คู่หู ผมรู้ว่าคุณเห็นใครบางคนในร้านนั้น นั่นทำให้คุณวิ่งหนีออกมาอย่างเร็ว
Filling up nice.โหลดได้้อย่างเร็วเลย
Tell the boys I want to go to Eersterust, very fast.บอกพวกเค้าว่าผมจะไป เอิร์สทรัส.. อย่างเร็วเลยนะ
I like to go very fast.หนูจะไปอย่างเร็วเลยล่ะ
We will meet resistance, which we must counter quickly.เราจะถูกสกัด, นั่นคือเราต้องโต้กลับอย่างเร็ว
The point is, if he finds out about this, he's gonna transfer your ass to juneau so fast,ประเด็นคือถ้าเขารู้เรื่องนี้ เขา่จะย้ายก้นคุณไปที่Juneau (เมืองหลวงของรัฐอลาสกา)อย่างเร็วเลย
Jack, we need that data as soon as possible. Can you upload the files to FBI?แจ๊ค, เราต้องการข้อมูลอย่างเร็วที่สุด คุณสามารถอัพโหลดไฟล์มา FBI ได้ไหม?
As far as I'm concerned, we can't get rid of this bastard fast enough, but I'm out of the running.เรากำจัดไอ้ชั่วนั่นอย่างเร็วไม่ได้ ผมไม่อยากวิ่งเต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเร็ว
Back to top