ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลังจากนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลังจากนี้*, -หลังจากนี้-

หลังจากนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลังจากนี้ (conj.) after See also: afterwards, later, next Syn. ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้ Ops. ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hereunder (adv.) หลังจากนี้ (คำทางการ)
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well... after this, they all go down.อืม... หลังจากนี้ พวกมันทุกคนถูกดำเนินคดีแน่
On the other end of that, is Linc, and after that, there's a boat mounted for the white sands and blue water.อีกฟากหนึ่ง ลิงค์จะรออยู่ หลังจากนี้ \ N. นอกจากนี้ยังมีเรือ Stflig ใช้? ขาวสีน้ำเงิน
[For crimes committed in the past, Kikuchi Daijirou will be executed in 48 hours.][ คิคุจิจะถูกฆ่าจากบาปในอดีต หลังจากนี้ 48 ชม.
That's where we're headed, but, um, after this we move into the feedback and then the practicum.นั่นละที่เราตั้งใจจะบอกคุณ แต่ว่า,อื้ม หลังจากนี้ เราจะเสนอแนะ แล้วก็ฝึก
As a matter of fact, after this, you'll probably live forever.อันที่จริง หลังจากนี้ แกอาจจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาลก็ได้
But if you want to go after somebody, you make sure that they got black eyes.แต่ถ้าคุณอยากไปล่าใครสักคน หลังจากนี้ คุณต้องแน่ใจว่า พวกมันมีตาสีดำ
Well, then, we need to move quickly.ได้ หลังจากนี้ เราต้องรีบแล้ว
We need each other right now.ตอนนี้เราต่างต้องการกันและกัน หลังจากนี้ .
I'll be out after a month I'll be out of hereหลังจากนี้ 1 เดือนฉันจะออกไป ฉันจะได้ออกจากที่นี่
After three months, the girl named Park Sun Ju will leave for Japan.หลังจากนี้ 3 เดือน จะมีผู้หญิงชื่อปาร์คซอนจู จะ ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น
We'll be like that in about 50 years' time.หลังจากนี้ 50 ปี พวกเราจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
I'll be such a professional secretary that you'd beg for me to work for you.หลังจากนี้ คุณจะอยากจ้างฉันค่ะ
A tourist group is coming soon though.หลังจากนี้ จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมา
Later, I'll just take a few hits from him.หลังจากนี้ ฉันจะจะไปตีหัวมันสัก 2 -3 ที
Later when you find out...หลังจากนี้ ถ้านายรู้ว่า...
Later, if I become too old, what if you can't recognize me?หลังจากนี้ ถ้าหนูแก่ขึ้น แล้วแม่จำหนูไม่ได้ล่ะ
Hey, later, let's make sure that we get a photograph, okay?หลังจากนี้ ทำให้แน่ใจว่า เราจะถ่ายรูปไว้ โอเคไหม?
After all, it could be dangerous, you know, being the girlfriend of the Dragonfly.หลังจากนี้ มันจะอันตรายมาก รู้ไหม การเป็นแฟน มนุษย์ แมลงปอน่ะ
After this, there is no turning back.หลังจากนี้ มีเปลี่ยนกลับไม่มี
After all, he usually did all the selling.หลังจากนี้ เขามักจะทำการขายเองทั้งหมด
He's not available later.หลังจากนี้ เขาไม่ว่างค่ะ
After that, you need to move onหลังจากนี้ เจ้าจะต้องทำต่อไป
Then, return it.หลังจากนี้ เธอจะกลับไปทำมันเหมือนเดิมเหรอ
After all, we're going to need youหลังจากนี้ เราคงต้องการคุณ
Then we'll need you to verify the canisters once Almeida has located them.หลังจากนี้ เราต้องการยืนยันเกี่ยวกับภาชณะบรรจุสารพิษ เมื่ออัลเมด้าไปถึงตำแหน่งของพวกเขา
Later on, even when I say "Mother, if it's not that woman, I think I'm going to die..."หลังจากนี้ แม้ว่าผมจะพูดว่า "แม่ครับ,ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ ผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้..."
Let's go for a drink with me later?หลังจากนี้ ไปหาอะไรดื่มกันมั้ย
After today, there is no us.หลังจากนี้ ไม่มีคำว่าเราอีกต่อไป
At least it's the truth.หลังจากนี้, ก็สอบแล้ว ฉันจะให้เกรดเธอได้ยังไง?
If you wanted, you could be president.หลังจากนี้,เราจะทำ อย่างเดียวกันกับอีก12 เขต
(SHOUTING)หลังจากนี้,เราจะทำ อย่างเดียวกันกับอีก12 เขต
From there it was easy. The bulk of the work was done.หลังจากนี้ก็ง่ายแล้ว สิ่งที่ต้องทำส่วนใหญ่เรียบร้อยหมดแล้ว
Next thing, it' ll be no lawyers and we' ll all be out of business.หลังจากนี่คง.. ห้ามเรียกทนาย สุดท้ายพวกฉันก็จะไม่เหลืออะไร
What is later?หลังจากนี้คือเมื่อไหร่
And we all know how this turned out.หลังจากนี้คุณก็ชมกันไปแล้ว
What will you do now?หลังจากนี้คุณจะทำอะไรล่ะ?
Do you meet me later?หลังจากนี้คุณจะไปเจอฉันมั้ย
So, do you need a lift after this?หลังจากนี้คุณจะไปไหนต่อ
Then there'll be a war over it and men'll die.หลังจากนี้จะมีสงครามเกิดขึ้น ยอมซะ ไม่งั้นก็ตาย
Where do you go from here?หลังจากนี้จะยังไงต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลังจากนี้
Back to top