ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมู่คน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมู่คน*, -หมู่คน-

หมู่คน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมู่คน (n.) all the people See also: everyone Syn. มวลประชา
หมู่คน (n.) crowd See also: group, throng, mass Syn. กลุ่มคน
หมู่คน (n.) people See also: citizens, populace Syn. ประชาชน, ประชากร, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน, หมู่ชน
หมู่คน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่ชน, ฝูงชน
English-Thai: HOPE Dictionary
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
dactylologyn. ภาษานิ้วมือใช้กันมากในหมู่คนใบ้
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
pidgin englishภาษาอังกฤษผสม (เริ่มใช้ครั้งแรกในหมู่คนจีนตามท่าเรือ) ,ภาษามั่ว,ภาษาผสม, Syn. Pidgin English
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant
squad(สควอดฺ) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่ม,หมู่,ทีม,คณะ,หมู่ทหาร. vt. จัดเป็นกลุ่ม,จัดเข้ากลุ่ม
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals,antipodes
English-Thai: Nontri Dictionary
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bunch (n.) หมู่คน See also: พวก, กลุ่ม Syn. group Ops. individual
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm scared I'm gonna die here among strangers.ฉันกลัวฉันกำลังจะตายที่นี่ ในหมู่คนแปลกหน้า
It's not a term one usually hears in civilized conversation.มันไม่ใช่ภาษา ที่ใช้กันในหมู่คนที่เจริญแล้ว
Yeah. He's, in fact, one of the only truly nice guys here.ใช่ ที่จริง เขาเป็นหนึ่งหมู่คนดีที่นี่
So you don't fit with the popular crowd. Now, I take that as a very good omen.ลูกมาอยู่ในหมู่คนเด่น คนดัง พ่อถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ
So you're part of the Wild Bunch?นายเป็นส่วนหนึ่งของ Wild Bunch (หมู่คนป่าเถื่อน)
Is your friend part of the Wild Bunch?เพื่อนของนายเป็นส่วนหนึ่งของ Wild Bunch (หมู่คนป่าเถื่อน)ไหม
It's not uncommon for our patients to believe that monsters are real.ก็ไม่แปลกค่ะ ในหมู่คนไข้เราที่เราเจอ ที่คิดว่าปีศาจมีจริง
To buy into the american dream.เพื่อที่จะดังในหมู่คนอเมริกัน
It's bad enough having to live out here amongst these people...มันไม่ดีพอไม่ต้องมีชีวิตอยู่ออกจากที่นี่ในหมู่คนเหล่านี้ ...
He knew we'd investigate an american citizen being held on multiple murder charges.เขารู้ว่าFBIเป็นผู้สืบสวนหากมี ฆาตรกรรมหมู่คนสัญชาติอเมริกัน
I'm surrounded by strangers.ฉันมาอยู่ในหมู่คนแปลกหน้า มันก็ยากอ่ะน่ะ
I will not be forced to slaughter my countrymen.ข้าจะไม่ยอมให้มาบังคับเพื่อสังหารหมู่คนชาติเดียวกับข้าหรอก
Succeed, and stand proud among my titans! Batiatus, batiatus, batiatus!ประสบความสำเร็จ และยืนอย่างภาคภูมิ ในหมู่คนของข้า บาเทียทัส บาเทียทัส บาเทียทัส
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ
For years I told myself that the world had thrown me in with these vermin.เป็นปีๆ ที่ผมบอกกับตัวเองว่า โลกได้โยนผมเข้าไปในหมู่คนเลว
They vanished into the L.A. melting pot before the Feds could track them.แล้วก็หายตัวเข้าไปในหมู่คนแอลเอ ก่อนที่เอฟบีไอจะตามตัวเจอ
My own cousin Sextus, your beloved Magistrate of years past, among the dead.ลูกพี่ลูกน้องของฉันเองเซ็กช์ทัส, ผู้พิพากษาที่คุณรัก ของปีที่ผ่านมาในหมู่คนตาย
We have plainclothes searching the radius, boss, we have cellphone interceptors picking up all nearby calls, and we have agents on the roofs, scanning the crowd.เรามีนักสืบนอกเครื่องแบบ ออกหาภายในรัศมีอยู่ค่ะ, หัวหน้า, เรามีเจ้าหน้าที่คอยดักฟัง โทรศัพท์ทุกสายภายในบริเวณใกล้เคียง และเรายังมีเจ้าหน้าที่ประจำ บนหลังคา, สังเกตุการณ์หมู่คน
Save for the fact that you were present for the slaughter of our men at Bishop's.เก็บคำนั้นไว้สำหรับความจริงที่ว่าเจ้าได้ สังหารหมู่คนของเราที่รังของบิชอปเถอะ
I hold no position among these men, nor do I seek it.ผมดำรงตำแหน่งไม่มี ในหมู่คนเหล่านี้ หรือฉันจะแสวงหามัน
A couple weeks ago, a man was coming to this house to kill us, to murder your entire family.เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ มีผู้ชายเข้ามาในบ้านหลังนี้ เพื่อมาฆ่าพวกเรา เพื่อสังหารหมู่คนในครอบครัวคุณยกทั้งบ้าน
That I could find the bad in any man.ว่าฉันสามารถหา คนเลวในหมู่คนได้
It's strange being among these people.มันถูกแปลก ในหมู่คนเหล่านี้.
Manipulator of manipulators.คนจัดการในหมู่คนจัดการ
You're the crown prince of parking lot muggers.นายเป็นเจ้าชายของหมู่คนจรของที่จอดรถ
For business, you know the more power on the street I got the more firepower I got.เพื่อสร้างฐานอำนาจ ยิ่งมีอำนาจในหมู่คนมากขึ้น ฉันก็มีพลังเพลิงมากขึ้น
There has been too much death among our people.มีการตายมากเกินไปในหมู่คน ของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมู่คน
Back to top