ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุรา*, -สุรา-

สุรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุรา (n.) spirits See also: liquor Syn. เหล้า, น้ำเมา
สุราบาน (n.) liquor See also: drink Syn. น้ำเหล้า, เหล้า, สุรา, น้ำเมา
สุราบาน (n.) drinking Syn. การดื่มเหล้า, การดื่มสุรา
สุรารักษ์ (n.) god See also: goddess, angel Syn. เทพ, เทพดา, เทพยดา, เทวะ, เทวัญ, สุร
สุราลัย (n.) heaven See also: Eden, paradise Syn. สวรรค์
สุราษฎร์ (n.) Surat Thani Syn. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี (n.) Surat Thani Syn. จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์
สุราเมรัย (n.) liquor See also: drinks, alcohol, intoxicant Syn. สุรา, เหล้า, เมรัย, น้ำเมา, น้ำจัณฑ์
English-Thai: HOPE Dictionary
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
bottle(บอท'เทิล) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด,การดื่มเหล้า,น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด,บรรจุขวดติดอยู่,ข่ม,ทำให้ติดอยู่,เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
dionysus(ได'อะไน'ซัส) n. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุราและละคร
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,
liqueur(ลิค'เคอร์') n. เหล้า,สุรา
orgie(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
tailings(เทล'ลิงซฺ) n. หางแร่,กากแร่,หางสุรา
English-Thai: Nontri Dictionary
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา
distillery(n) โรงกลั่นสุรา
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
liquor(n) เหล้า,น้ำกระสายยา,สุรา,สาโท,อุ
potation(n) สุรา,เหล้า,เครื่องดื่ม
punch(n) เครื่องเจาะรู,การต่อย,สุราผสม,ลิ่ม,ปั๊ม,หมัด
tavern(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ที่จำหน่ายสุรา
tipple(n) สุรา,เหล้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alcoholic cirrhosisโรคตับแข็งเหตุสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcoholismโรคพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunken drivingการขับรถขณะเมาสุรา [ดู driving while intoxicated ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fetal alcohol syndrome; syndrome, foetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetal alcohol syndrome; syndrome, fetal alcoholกลุ่มอาการทารกพิษสุราในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intoxication๑. ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๑]๒. การให้สารพิษ [มีความหมายเหมือนกับ intoxation; poisoning; toxication ๒]๓. ภาวะเป็นพิษเหตุสุรา๔. กลุ่มอาการจิตเวชเหตุสารออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquor๑. ยาน้ำ๒. สารน้ำบางอย่างของร่างกาย๓. สุราดีกรีสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, alcoholicอัมพาตพิษสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public houseสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alcoholismพิษสุราเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Aldehyde Dehydrogenaseยาบำบัดการติดสุรา [การแพทย์]
Delirium Tremensคลุ้มคลั่งเนื่องจากติดสุรา,เดลิเรียมทรีเมนส์,อาการทางสมอง [การแพทย์]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Liquor industryอุตสาหกรรมสุรา [TU Subject Heading]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
liquor (n.) สุราที่ได้จากการกลั่น See also: เหล้ากลั่น, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ Syn. spirits, liqueur, whisky, alcohol
afters (sl.) การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด
alcoholism (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. problem drinking, heavy drinking
alcoholism (n.) โรคพิษสุราเรื้อรัง
booze up (phrv.) ดื่มสุรามาก (คำไม่เป็นทางการ)
cocktail lounge (n.) ร้านจำหน่ายสุรา See also: บาร์, ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ Syn. bar, night club
delirium tremens (n.) อาการที่เกิดจากการดื่มสุรามากเกินไป (คำสแลง)
distillery (n.) โรงกลั่นสุรา See also: โรงต้มเหล้า Syn. still, winery
eggnog (n.) เครื่องดื่มซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ นม หรือครีม น้ำตาลและสุรา
go on (phrv.) หยุดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล
heavy drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. problem drinking
high (adj.) เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง) Syn. drunk, inebriated, intoxicated Ops. clearheaded, sober, unintoxicated
inebriated (adj.) เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง) Syn. drunk, intoxicated Ops. clearheaded, sober, unintoxicated
inebriated (adj.) ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate (adj.) ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ Syn. inebriated
jimjams (n.) อาการที่เกิดจากการดื่มสุรามากเกินไป (คำสแลง) Syn. delirium tremens
liquor store (n.) ร้านขายสุราแบบผู้ซื้อนำขวด/กระป๋องที่ใส่ไปด้วยได้
lush (vt.) ดื่มสุรา
lush (vi.) ดื่มสุรา
morning after (n.) อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wine. He needs his wine!- สุรา เขาต้องได้สุรา
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน
Money, alcohol or women.. เงิน สุรา แล้วก็ผู้หญิง
Max is trying to fill those trains with drugs and liquor and every kind of sick vice human beings can get into.แม็กซ์ พยายามจะขัดขวางรถไฟพวกนั้น ด้วยยา สุรา และของทุกชนิดที่ไม่ดี ที่มนุยษ์สามารถเสพได้
A liquor which could only be found in Jeju Island,สุรานั้นก็สามารถที่จะดื่มที่เกาะเชจูได้
Your sweet libations, my lady.สุราอันหอมหวาน แด่คุณผู้หญิง
Only liquor can release sorrowสุราเท่านั้น ที่บรรเทาความโศกเศร้า
Wine is his elixir. Please.สุราเป็นเหมือนกับยาอมตะของเขา ขอร้องครับ
Wine is my inspiration. In some parts, I'm known as a poet.สุราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของข้า บางส่วน เขาก็เรียกข้าว่านักกวี
I didn't know you brought liquor on board.ฉันไม่ทราบว่าคุณนำสุราบน กระดาน มันเป็นสิ่งต้องห้าม.
Bars, liquor stores, gas stations; you get your head blown off sticking' up one of them.บาร์ร้านสุรา สถานีบริการน้ำมัน; คุณจะได้รับหัวของคุณพัดออกจาก stickin 'ขึ้นหนึ่งของพวกเขา
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน
They are worried that you have an addiction to alcohol.พวกเราเป็นห่วงว่าคุณเป็นโรคติดสุรา
My name is Kirsten and I'm an alcoholic.ฉัยชื่อคริสติน/ฉันเป็นโรคสุราเรื้อรัง
Ms. Kang was intoxicated at the time.ตอนนั้นคุณคังมีอาการเมาสุราอยู่
Let me serve you a drinkให้ข้าเติมสุราให้ท่านเอง
You're the drunker that timeท่านติดสุราอย่างหนัก
Then, we'll use tea instead of wineถ้ายังงั้น เราก็ใช้ชาแทนสุรา
This is not caused by wind damage or alcohol consumption.นี่ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากลมหรือการบริโภคสุรา
Right you are, sir. Would you like a drop of ale?เชิญเลยค่ะ ต้องการสุราด้วยหรือเปล่า
I mean... something like 30,000 Russians die a year from alcohol poisoning, but the people, they want what they want.คนในรัสเซียตายปีละสามหมื่น เพราะพิษสุราเรื้อรัง แต่พวกนี้ก็ไม่ยอม
Innkeeper, more wine.- เสี่ยวเอ้อ สุราอีกหน่อย
Worst of all, no wine.ที่แย่ที่สุด ไร้สุรา
I am very sorry. Without wine I will perish.ข้าเสียใจด้วยๅ ถ้าไม่มีสุรา ก็ไม่มีชีวิต
He needs his wine. He's one of the eight immortals.เขาต้องได้สุรา เขาเป็นหนึ่งในแปดเซียนนี่ครับ
It is the Emperor's mix of jade, cinnabar and salts of mercury.เป็นสุราหยกขององค์จักรพรรดิ์
I was diagnosed with alcoholism.ผมถูกวินิจฉัย ว่าเป็นพิษสุราเรื้อรัง
Any drug or alcohol issues?มีปัญหาเรื่องสุรา หรือยาเสพติดบ้างมั้ย?
And this is in Portsmouth, Virginia, where instead of selling liquor in the supermarkets, they have these ABC stores which close at 5 p.m.และเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองพอร์ตสมัท เวอร์จิเนีย แทนการขายสุรา ในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ ABC พวกเขามีร้านค้าเหล่านี้ ซึ่งปิดที่ 5 โมงเย็น
I think you got us confused with the a.T.F.,ผมคิดว่าคุณกำลังทำให้พวกเรา สับสนต่อองค์การสุราและ ยาสูบอยู่น่ะครับ
Selling to underage students.ขายสุราให้นักศึกษาที่อายุไม่ถึงเกณฑ์
Sending soldiers out for liquor.ส่งทหารลงสมรภูมิสุรา
They were alcoholics.พวกเขาเป็นพวกติดสุราเหรอ
Yeah. A.A.- ครับ สมาคมคนเลิกดื่มสุรา
He was considered a martinet at the workplace.- เขาถูกตัดสินว่า ดื่มสุราในที่ทำงาน
This party just became unacceptable. We're going out.ซึ่งเป็นวัยที่กฏหมายอนุญาต ให้ดื่มสุราได้แล้ว? งั้นปาร์ตี้นี้ก็ใช้ไม่ได้แล้ว พวกเราต้องออกไปข้างนอกกัน
Please drink the liquor I poured.โปรดดื่มสุราที่ข้ารินให้
He was drinking and driving when he crashed into a trailer truck.ขับรถหลังจากดื่มสุราอย่างหนัก แล้วชนกับรถบรรทุกเสียชีวิต
Hedong food has strong flavors, suitable with my liquorอาหารฮอตั๋ง มีรสจัด เหมาะที่จะกินแกล้มสุรา
I ordered that supplies couldn't be use to brew liquorข้าสั่งการว่าห้าม นำเสบียงไปต้มสุรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุรา
Back to top