ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขสบาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขสบาย*, -สุขสบาย-

สุขสบาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขสบาย (v.) comfortably Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุขสำราญ, สุข Ops. ทุกข์
สุขสบาย (adv.) comfortably See also: happily Syn. สุขสำราญ Ops. ทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย,อยู่อย่างสุขสบาย,เจริญงอกงาม
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at home with (idm.) (รู้สึก) สุขสบาย (มักใช้คำกริยา be หรือ feel) (คำไม่เป็นทางการ)
comfy (sl.) สุขสบาย
be down in the dumps (idm.) ไม่สุขสบาย See also: ไม่มีความสุข
be lapped in luxury (idm.) มีชีวิตอย่างสุขสบาย See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย
bed of roses (sl.) ชีวิตที่สุขสบาย
easy street (sl.) สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต
fatten on (phrv.) อยู่สุขสบาย (เพราะคนอื่นเช่น ใช้เงินของคนอื่น) See also: สมบูรณ์พูนสุข (เพราะคนอื่น) Syn. batten on
grateful (adj.) อย่างสุขสบาย See also: น่าสบาย Syn. pleasant, pleasurable Ops. unenjoyable
hedonic (adj.) เกี่ยวกับความสุขสบาย See also: เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน
hedonism (n.) ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด Syn. sensualism
lie heavy on (idm.) ทำให้ไม่สุขสบาย
live high (phrv.) ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา Syn. live well
live on the fat of the land (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย See also: มีชีวิตอุดมสมบูรณ์
live well (phrv.) ดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายหรือหรูหรา Syn. live high
luxuriate (vi.) อยู่อย่างสุขสบาย See also: อยู่อย่างเพลิดเพลิน Syn. revel
sensualism (n.) ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด
sitting pretty (idm.) อยู่ได้อย่างสุขสบาย See also: ใช้ชีวิตหรูหรา
weal (n.) ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี) See also: ความผาสุก, ความมั่นคง Syn. prosperity, well-being
well (adv.) อย่างสุขสบาย See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
while away (phrv.) ทำให้เวลาผ่านไปอย่างสุขสบายหรือไม่ทำอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll live a long life, full and rich.ชีวิตคุณจะยืนยาว สุขสบาย ร่ำรวย
♪ Wish everybody well ♪ ♪ Here's to us ♪ ♪ Here's to love ♪ ♪ Here's to us ♪ ♪ Here's to us. ♪ขออวยพรให้ทุกคน สุขสบาย แด่พวกเรา แด่ ความรัก
Nice and comfy? Small town, kiddo.สุขสบายดีไหม ? เมืองเล็กๆหน่ะพ่อหนุ่ม
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
I'm not down in this cave for my health. I'm down here on orders.ผมไม่ได้มาเพื่อหวังสุขสบาย แต่มาเพื่อสั่งการ
... insicknessandinhealth...... ไม่ว่าจะเจ็บป่วนและสุขสบาย...
You seem to have a fun lifeดูเหมือนแกจะมีชีวิตสุขสบายเกินไปนี่
You're going to work. You'll be much better off than in the stinking ghetto.คุณไปทำงาน คุณจะสุขสบายกว่าทำงานอยู่ในเขตยิว
I would make sure you have anything you want for the rest of your lifeผมจะดูแลคุณอย่างดี ให้คุณสุขสบายไปตลอดชีวิต
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน...
My Lord's welfare is what matters most, Kurokage.ความสุขสบายของท่านหัวหน้าคือสิ่งสำคัญที่สุด , คุโรคาเกะ
Well, I'm just not very comfortable with uncomfortable silence, and you're not exactly keeping up with your end of the conversation.อืม, ฉันเพียงแค่ไม่สุขสบายเป็นอย่างยิ่งและไม่พอใจในความเงียบ และคุณก็ไม่ได้หยุดการพูดคุยของคุณอย่างจริงจัง
That usual pattern has started. In the first place, he was a man from a Dango Ya. (ya - store)ใครกันที่เป็นคนให้ชีวิตสุขสบายกับเธอ?
And I have a very comfortable life with my wife.ฉันเองก็มีชีวิตที่สุขสบาย กับเมียของฉันดีอยู่แล้ว
Dwell long in the sweetness of life...อยู่ในความสุขสบายในชีวิต
Someone who lives in a greenhouse like me. Can I ever possibly play in a baseball team?ถ้าเธอมีชีวิตที่สุขสบายเธอจะยอมเล่นเบสบอลกับพวกผู้ชายเหรอ
Embrace each other now.ฉันอยากให้ทุกคนสุขสบาย
Honey, he'd be on some tropical island someplace, sitting out his years, with Micah.ที่รัก ป่านนี้เขาคงอยู่บนเกาะสวรรค์ กบดานอย่างสุขสบาย กับ ไมก้า
By the sea, Mr. Todd, we'll be comfy-cozy...ริมทะเล คุณทอดด์ เราจะได้สุขสบาย...
They're doing great. They're loving life.พวกเค้าสุขสบายดี มีความสุขกับชีวิต
And let me know that he was okay.ให้ฉันได้รู้ ว่าเขาสุขสบาย
Or, option two, you could sell a few, open a bottle store, come back to the village.หรือตัวเลือกที่สองเธอขายบางส่วน เปิดร้านขายเหล้า กลับมาอยู่ที่หมู่บ้าน มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย
And I can be a bush pilot.นิวซีแลนด์ ฉันจะไปใช้เงินที่นั่นอย่างสุขสบาย
He's actually more comfortable inside.อันที่จริงแล้วเขาอยู่ในคุก ยิ่งมีชีวิตอยู่สุขสบายมาก
You do like to live well, honey.คุณชอบใช้ชีวิตสุขสบายจริง ๆ นะ ที่รัก
I want to teach her to be grateful for how good she has it.ฉันต้องการสอนให้เธอรู้จักสำนึก ว่าเธอเกิดมาสุขสบายอย่างไร โอ้ ดีมากเลยเราต้องการมือที่ช่วยเหลือเสมอ
Senator Ta, so glad you could join us from comfortable Coruscant.ท่านวุฒิฯ ทา ยินดีมากที่ท่านเข้าร่วมกับเรา จากคอรัสซังที่แสนสุขสบาย
TO WALK MY OWN PATH. I'M PERFECTLY COMFORTABLEในทางเดินชีวิต หนูสุขสบายแล้ว
I have none. I delight in hedonism.ฉันไม่มีเลย ฉันเป็นปลื้มความสุขสบาย
SAMCRO has no idea the risk Belfast takes to keep Charming safe and cozy.SAMCRO ไม่เคยรู้หรอกว่าคนที่เบลฟาสต์ ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อคนที่ชาร์มิ่งปลอดภัยและอยู่อย่างสุขสบายกัน
I couldn't even comfort her at the end.พ่อไม่ได้ให้เเม้เเต่ความสุขสบาย กับเเม่จนกระทั่งเธอเสียชีวิต
Alexei told me if I marry him, he will give me good life.อเล็กซี่บอกฉันว่าถ้าฉันแต่งงานกับเขา เขาจะให้ฉันอยู่อย่างสุขสบาย
I've heard you fine.ผมได้ยินว่าคุณอยู่สุขสบายดี
* When life was so cozy at home?* ชีวิตอันสุขสบายเมื่อได้อยู่บ้าน?
Trust me, the only thing wrong with Chuck is that I'm gonna be happy without him.เชื่อฉันเถอะน่า มีบางอย่างผิดปกติกับชัค นั่นหมายความว่า ฉันสุขสบายดีเมื่อไม่มีเขา
If I made you relish everything that others even can't dream of... you should give something back to me.ถ้าฉันให้ความสุขสบายทุกอย่างกับแก ความสุขสบายที่คนอื่นไม่เคยได้แม้แต่จะฝัน แกก็ควรจะตอบแทนอะไรให้ฉันบ้าง
I won't be living comfortably with your money.หนูจะไม่อยู่อย่างสุขสบายด้วยเงินของแม่
A man who met the right parents through the random luck of fate and lived life comfortably...ผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับทุกสิ่งอย่างเขา และใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขสบาย
Back to top