ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัมมนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัมมนา*, -สัมมนา-

สัมมนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมมนา (n.) seminar Syn. การประชุม
English-Thai: HOPE Dictionary
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
seminary(เซม'มินะรี) n. โรงเรียนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ,โรงเรียนที่สอนวิชาศาสนศาสตร์ (เพื่อให้เป็นพระ) ,โรงเรียน (โดยเฉพาะโรงเรียนชั้นสูง) ,โรงเรียนมัธยมหรืออุดมศึกษาสำหรับสตรี,การประชุมสัมมนา., See also: seminarial adj.
symposium(ซิมโพ'เซียม) n. การประชุมสัมมนา
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference
English-Thai: Nontri Dictionary
seminar(n) การสัมมนา,การประชุมกลุ่ม
symposium(n) การประชุมสัมมนา
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seminarสัมมนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seminarsสัมมนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
colloquium (n.) การสัมมนา Syn. conference
conferee (n.) ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
conference (n.) การสัมมนา Syn. convention, gathering, conferrence
conferrence (n.) การสัมมนา Syn. convention, gathering, conference
discussion group (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. conference, workshop
proseminar (n.) หลักสูตรการเรียนแบบการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
seminar (n.) การสัมมนา See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา Syn. discussion group, conference, workshop
symposiac (adj.) เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
symposium (n.) การประชุมสัมมนา See also: การประชุมอภิปราย Syn. conference, parley, discussion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Conferences, lecture tours... but Immigration has never had a problem.ประชุม สัมมนา เวลาผ่านด่านครวจ_BAR_ ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
Clearly, this is going to be a unique seminar.สัมมนาคราวนี้คงพิเศษไม่น้อย
East Asia Diplomat Conference.สัมมนาทางการทูตเอเชียตะวันออก
For a 2-week seminar at the art institute.สัมมนาที่สถาบันศิลปะเป็นเวลา2สัปดาห์
That seminar was fascinating. The kids were cool.สัมมนานั้นดีมากเลย เด็กๆเจ๋งมาก
Jeff, did you skip the Preorientation Freshman Welcome Seminar and Diversity Fire Circle?สัมมนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กับงานประชุมรอบกองไฟเหรอ? มิน่าคุณถึงเป็นแบบนี้
The seminar's out for the day, and Cole could be anywhere.สัมมนายังดำเนินอยู่ โคลอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ \ เขาอาจจะพบคุณ
Meteorological conference, tampa.สัมมนาอุตุนิยมวิทยา, เทมป้า
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
I do seminars for a software company all over Asia.ผมจัดสัมมนาให้บริษัทซอฟต์แวร์ทั่วเอเชีย
Önceki seminerlerimize gelen hepiniz biliyorsunuz ki ben gruba yeni oyunda rehberlik ediyorum.พวกคุณบางคน เคยเข้าร่วมสัมมนานี้มาก่อน ว่าผมคือ ผู้นำกลุ่มทดลองเกมใหม่ของเรา
Uh, sorry, but I have a seminar.เอ่อ ขอโทษนะ ฉันติดสัมมนาหน่ะ
It's no fun You know how seminars are.ไม่ตลกเลยนะ คุณรู้เรื่องสัมมนานี่
I'm here to pick you up after your seminar.ผมคอยคุณอยู่ หลังสัมมนานะ
If it weren't for the seminar we could be back.ถ้าไม่ใช่เพราะสัมมนา เราก็กลับมาอีกได้
Tomorrow will be the Official Discussion, before that, we shall arrange a 'gathering', so as to pull them to our side.พรุ่งนี้จะมีการสัมมนาอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนอื่น เราจะต้องทำให้พวกเขาอยู่ข้างเรา
Just calling to thank you very much for your support at last month's seminar.ผมโทรมาขอบคุณ ที่สนับสนุนสัมมนาเดือนก่อน
Serious business trip?เอาจริงเอาจัง สัมมนา?
Meaning... here?ขอโทษที ผมนี่แย่จัง แต่ผมซื้อมันมาระหว่างไปสัมมนางั้นผมเอามาให้คุณได้มั้ย?
Is Sekiguchi in the seminar?เซกิกูชิเข้าสัมมนารึเปล่า?
This worldwide peace summit and conference of dignitaries... may very well forge our future.การสัมมนาสันติภาพโลกและการประชุมของผู้นำระดับสูง... ...จะสร้างอนาคตที่ดีของพวกเรา
The doctors have been asked to head a symposium.แพทย์ที่ได้รับการขอให้ มุ่งหน้าประชุมสัมมนา
I need you to get ready for the Nanny Conflict Resolution Seminar at the Parents' Society.ฉันต้องให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับ การสัมมนาเรื่องความขัดแย้งกับพี่เลี้ยงเด็ก ที่สมาคมผู้ปกครองอีก
The entire point of the seminar is that everybody brings their nanny.ส่วนสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือทุกคนจะต้องพาพี่เลี้ยงเด็กของตัวเองมา
The seminar is called "Sexy Mom, Happy Mom."การสัมมนาในหัวข้อ "คุณแม่เซ็กซี่ คุณแม่สุขสันต์"
I think it's time to address the reason for this seminar:ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาพูดคุย ถึงเหตุผลของการสัมมนาครั้งนี้
And that will be on the last day of the conference.แล้วจนถึงวันสุดท้าย ของการสัมมนา.
How was the conference?การสัมมนาเป็นไงบ้าง?
So what's the conference about?แล้วการสัมมนาเกี่ยวกับอะไรล่ะครับ?
The conference went very well.การสัมมนาเสร็จสิ้นไปอย่างดีมาก.
I'm just here presenting a paper at a conference.ผมมาที่นี่ เพื่อเสนอรายงานวิจัยที่การสัมมนา.
But you just presented your paper at the conference.แต่คุณก็เพิ่งเสร็จ การนำเสนอรายงานการวิจัยที่งานสัมมนามาน่ะ.
CTL's and Mankowski space theories, but I believe you would be bored, and you still wouldn't understand it.การสัมมนาและทฤษฎีอวกาศของแมนคอฟสกี้ แต่ผมคิดว่าพวกคุณคงเบื่อ และไม่เข้าใจมันอยู่ดี
FULCRUM uses leadership seminars to look for possible agents.ฟัลครัมใช้การสัมมนาภาวะผู้นำเพื่อเฟ้นหาคนที่มีแวว
They sponsored a leadership seminar.พวกเขาสนับสนุน งานสัมมนาภาวะผู้นำ
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ
Is he really thinking about signing up for a tony robbins seminar?เค้าจะคิดถึงเรื่องไปสมัครสัมมนากลุ่ม พัฒนาตัวเองอะไรแบบนั้นได้เหรอ?
So I'm in vegas talking to this real estate convention.ตอนนั้นผมอยู่ในงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ในเวกัส
I walk into the audience and I ask this goddess out.ผมเดินไปกลางหมู่ผู้ร่วมสัมมนา และถามหานางฟ้าของผมที่จากไป
His seminar was called "getting what you want,"งานสัมมนาของเค้าชื่อ "ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ"

สัมมนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัมมนา
Back to top