ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศีรษะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศีรษะ*, -ศีรษะ-

ศีรษะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศีรษะ (n.) head Syn. หัว, เศียร, เกศ Ops. บาท, เท้า
ศีรษะบาง (adj.) bald head
English-Thai: HOPE Dictionary
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
anadem(แอน' นะเดม) n. พวงหรีดหรือมาลัยครอบศีรษะ (a garland for the head)
atlas(แอท'เลิส) n., (pl. atlases,atlantes) สมุดแผนที่,ชุดรวมแผนภาพและตาราง,กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ,ชื่อเทพเจ้ากรีกที่ค้ำฟ้าอยู่,คนที่แบกภาระหนักมาก,ชื่อขีปนาวุธขนาดยักษ์ของอเมริกา (book of maps)
aureole(ออ'รีโอล,-ละ) n. กลด,รัศมีคล้ายแสงเรืองรอบศีรษะของภาพเทพเจ้า,แสงหรือสีที่มีลักษณะดังกล่าว
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
babushka(บาบูช'คะ) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
bareheadadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bareheadedadj.,adv. เปิดศีรษะ,ไม่สวมหมวก
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
caul(คอล) n. ส่วนของถุงน้ำครำที่ปกคลุมศีรษะ
coif(คอฟ,ควาฟ) {coifed,coifing,coifs} n. หมวกสวมติดแน่นศีรษะ,หมวกสีขาวที่ทนายอังกฤษสวมในศาล. vt. ใส่หมวกดังกล่าว,แต่งผม
coiffure(ควาเฟอ') {coiffured,coiffuring,coiffures} n.,วิธีการแต่งผม,แบบทรงผม,ที่สวมศีรษะ,ที่คลุมศีรษะ vt. แต่งผม
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cranial(เคร'เนียล) adj. เกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
cringe(ครินจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โค้ง,ยืนงอตัว,ก้มศรีษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบประแจง หรือมีความกลัว) n. การนอบน้อม,การงอตัว,ก้มศีรษะหรือไขว้มือ (ในท่าประจบหรือด้วยความกลัว), See also: cringingly adv., Syn. flinch,
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crumpet(ครัม'พิท) n. ขนมปังนิ่ม,ศีรษะ,หัว
decapitate(ดิแคพ'พิเทท) vt. ตัดศีรษะออก., See also: decapitation n. การตัดศีรษะออก
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
fillet(ฟิล'ลิท,ฟิเล') n. สายรึดผม,สายคาดผม,มงคลสวมศีรษะ,ริบบิ้นหรือเชือกสำหรับผูกผม,ชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก,สายประดับบนปกหนังสือ,สัน,สันหนังสือ vt.ตัดเอาชิ้นเนื้อที่ไม่มีมันหรือกระดูก
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ,ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae
garret(แก'ริท) n. ชั้นหลังคาบ้าน,ศีรษะ vt. อุดช่องด้วยก้อนหินก้อนเล็ก
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ,ทรงกลด
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
handkerchiefn. ผ้าเช็คหน้า,ผ้าพันศีรษะ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ, Syn. scarf
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
headrestn. ที่พิงศีรษะ
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน,ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า
headstandn. ที่พิงศีรษะ
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
English-Thai: Nontri Dictionary
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ
bob(n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง
coiffure(n) การแต่งผม,แบบผม,ทรงผม,ที่สวมศีรษะ
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
obeisance(n) การคำนับ,การก้มศีรษะ
guillotine(n) เครื่องประหารชีวิต,เครื่องตัดศีรษะนักโทษ
headdress(n) เครื่องแต่งผม,เครื่องสวมศีรษะ,ผ้าโพกศีรษะ
hood(n) ผ้าคลุมศีรษะ,ผ้าคลุมไหล่เสื้อครุย
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
nod(n) การผงกศีรษะ,การสัปหงก
overarch(vt) ครอบอยู่เหนือศีรษะ
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
turban(n) ผ้าโพกศีรษะ,หมวก
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ
wimple(n) ผ้าคลุมศีรษะและคอ(พวกนางชี)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cranial-กะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizziness; giddinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizzyเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
giddiness; dizzinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
headphone; headset๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
headset; headphone๑. โทรศัพท์สวมศีรษะ๒. หูฟังสวมศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HMD (head-mounted display)เอชเอ็มดี (หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scalpหนังหัว, หนังศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skullกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alopeciaศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง [การแพทย์]
Headศีรษะ [TU Subject Heading]
Capitateกระดูกข้อมือรูปศีรษะ [การแพทย์]
Cephalic Indexดรรชนีศีรษะ [การแพทย์]
Cranial Baseฐานของกะโหลกศีรษะ,พื้นกะโหลก [การแพทย์]
Craniologyกะโหลกศีรษะ,วิทยา [การแพทย์]
Craniumเครเนียม,กระดูกศีรษะ,กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Descentลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ [การแพทย์]
Dizzinessอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว [การแพทย์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
Equipmentอุปกรณ์, เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาช่วยในการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายฟิล์มสติรป เป็นต้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
Metastasisเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Migraineโรคลมตะกัง, อาการปวดศีรษะไมเกรน, ปวดศีรษะแบบมิเกร็น, ปวดศีรษะแบบไมกรน, ปวดหัวข้างเดียว, ไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, การปวดศีรษะแบบไมเกรน, ปวดศีรษะข้างเดียว, โรคปวดศีรษะข้างเดียว, [การแพทย์]
Minerva Jacketเฝือกลำตัวถึงศีรษะ [การแพทย์]
Mouldingการอัดแบบ, การลูบปั้นเพื่อแต่งเข้ารูป, การซ้อนของกระดูกกะโหลกเด็ก, กระดูกศีรษะเข้าไปเกยกันมาก [การแพทย์]
Scalp dermatosesโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ [TU Subject Heading]
Skullกะโหลกศีรษะ [TU Subject Heading]
Vertigoเวียนศีรษะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
caput (n.) ศีรษะ
head (n.) ศีรษะ See also: หัว
atlas (n.) กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
bath chair (n.) รถเข็นนั่งมีฝาครอบหรือถุงคลุมศีรษะของคนป่วยหรือคนแก่
be confused (vi.) เวียนศีรษะ See also: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน Syn. be dizzy
be dizzy (vi.) เวียนศีรษะ See also: วิงเวียน, ตาลาย, สับสน Syn. be confused
beanie (n.) หมวก (สวมพอดีศีรษะ) Syn. skullcap
beckon (vt.) ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก Syn. summon
bob (n.) การผงกศีรษะ Syn. nod
bob (vt.) ผงกศีรษะ Syn. nod
casque (n.) อวัยวะที่งอกจากศีรษะ (สัตว์)
cephalic (adj.) ที่เกี่ยวกับศีรษะ
Christian rite (n.) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
coif (n.) หมวกชนิดหนึ่งที่ใส่แนบกับศีรษะ
crouch (vi.) ก้มศีรษะ
crouch (vt.) ก้มศีรษะ
crown (n.) มาลัยสวมศีรษะ
cut off the head (vt.) ตัดศีรษะ See also: ตัดคอ Syn. behead
decapitate (vt.) ตัดศีรษะ See also: ตัดคอ Syn. behead, cut off the head
decapitation (n.) การตัดศีรษะ See also: กระบวนการตัดคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
Jim wants to shave his headจิมอยากโกนศีรษะ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hit her head?ศีรษะกระแทกหรือเปล่า?
The severed head of an ancient celestial being.ศีรษะของชีวิตโบราณจากฟากฟ้า
She had struck her head on a heavy piece of ship's tackle.ศีรษะของหล่อนฟาดเข้ากับลูกรอกของเรือ
His head was very old, though.ศีรษะของเขาอายุมาก แต่ และพระปิดตา
The girl's head was smashed in by the locking mechanism of a '56 Bel Air.ศีรษะของเธอถูกกระแทก ด้วยตัวล็อกของรถเบลแอร์ปี 56
Our heads go bang.ศีรษะของเราเลยกระแทกกัน
Head injury on the right,ศีรษะด้านขวาได้รับบาดเจ็บ,
Blunt force head injury from the rollover.ศีรษะถูกกระแทกจากการพลิกคว่ำ
He's suffering the effects of a head wound.ศีรษะเขาบาดเจ็บ สมองกระทบกระเทือน
He hit his head hard when he went down.ศีรษะเขาฟาดพื้นแรงมากตอนที่ล้ม
THERE WAS BLUNT-FORCE TRAUMA TO HER HEAD,ศีรษะเธอถูกทุบด้วยของแข็ง
The head trauma was substantial.ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมาก
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน
There's a man down there on his head.เฮยมีคนลงไปที่นั่นออกจากศีรษะ ของเขา เขาคือ?
Then you come back blasting. Two shots in the head apiece.แล้วคุณจะกลับมาระเบิด สองนัดที่ศีรษะคนละ
This one's whacked right out of his skull.ตรงอิดโรยของคนนี้ออกจาก กะโหลกศีรษะของเขา
Whacked right out of his skull, man!อิดโรยตรงออกจากกะโหลก ศีรษะมนุษย์!
Place it over your head. When I give the word, pull the cord on the right side flap.สวมศีรษะท่านไว้ พอฉันบอก ให้ดึงสายที่อยู่ทางด้านขวา
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง
You've been wounded in your head.คุณได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของคุณ
By cutting his head off, I suppose?โดยการตัดศีรษะของเขาออกไปไหม?
Go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull.ไปที่เบาะหลังตักขึ้นทั้งหมดที่ชิ้นเล็ก ๆ ของสมองและกะโหลกศีรษะ
The motherfucker that said that shit never had to pick up itty-bitty pieces of skull...เวรตะไลที่กล่าวว่าอึที่ไม่เคยมีที่จะรับชิ้น Itty-Bitty ของกะโหลกศีรษะ ...
I'm washin' windows, and you're pickin' up this nigger's skull!ฉัน washin 'หน้าต่างและคุณ pickin' ขึ้นกะโหลกศีรษะนิโกรนี้!
Like a couple of guys who just blew off somebody's head.เช่นเดียวกับคู่ของผู้ชายที่เพิ่งพัดออกจากศีรษะของคน
Or maybe you want to hammer somebody's skull.หรือบางทีคุณอาจต้องการที่จะตอกกะโหลกศีรษะของคน
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ
People passing by they lose their headsไม่เห็นศีรษะผู้คนที่เดินผ่านไป
All you can see in Jackson Square is decapitated bodies stumbling around bumping into each other saying "How's your mama and them?"ในแจ็คสันสแควร์จะเห็นแต่ร่างไร้ศีรษะผ่านไปมา เดินชนกัน กล่าวคำทักทายกัน
It's an amazing powder that clings to the tiniest hairs on your head.แต่มันคือแป้งวิเศษที่เกาะติดเส้นผมทุกเส้นบนศีรษะของคุณ
I asked her for one hair from her golden head.ข้าขอผมสีทอง หนึ่งเส้นจากศีรษะของนาง
Besides, my head is splitting these daysหมู่นี้ศีรษะของผมปวดเป็นระยะๆด้วย
Headaches, sensitivity to light.ปวดศีรษะ ความรู้สึกไวต่อแสง
Hands over your head, you in the driver's seat!เอามือไขว้ศีรษะ คนที่อยู่ในที่นั่งคนขับด้านหน้า
Once in the chest, once in the head, twice in the back.1 นัดตรงหน้าอก 1 นัดตรงศีรษะ อีก 2 นัดตรงข้างหลัง
Though what she does there without a head?คิดสิ ทำไมนางถึงต้องปราศจากศีรษะ?
Because I distinctly remember putting a hat on top of my head.เพราะฉันจำแม่นที่ได้สวมหมวกบนศีรษะ
You suck down one of these little boogers and in exactly half an hour a brand-new crop of hair will grow out over the top of your little noggin.ถ้าดูดเจ้านี่ ครึ่งชั่วโมง จะมีผมงอกบนศีรษะ
The damage to the head, the break to the arm.บาดเจ็บที่ศีรษะ แขนหัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศีรษะ
Back to top