ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลูบคลำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลูบคลำ*, -ลูบคลำ-

ลูบคลำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูบคลำ (v.) grope See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle Syn. คลำ, ลูบ
English-Thai: HOPE Dictionary
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
pet(เพท) n. สัตว์เลี้ยง,สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น,บุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก. adj. เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นที่รัก,ซึ่งแสดงความรัก. vt. ถือเป็นสัตว์เลี้ยง,เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง,คลำ,ลูบ,ลูบคลำ,รัก,ทะนุถนอม,กอด. vi. ลูบคลำและกอด, See also: pettable,adj.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
paw (vt.) ลูบคลำ Syn. touch, handle
pick at (phrv.) ลูบคลำ See also: คลำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to feel that club, feel the weight of the club.ลูบคลำไม้ สัมผัสน้ำหนักของไม้
I won't need to worry you'll paw someone and be nauseating.ฉันไม่อยากนึกเวลาที่เธอไปลูบคลำใคร เพราะมันจะอ้วก
And is any of this-- groping, touching-- okay?แล้วอย่างการกอดจูบลูบคลำล่ะ จะเป็นไรมั้ย?
Did she have to touch me like that?ทำไมเธอต้องมาลูบคลำตัวคนแปลกหน้าด้วยนะ?
That anatomy dummy you were molesting at the lab.หุ่นจำลองกายวิภาคนั่น ที่นายลูบคลำที่ห้องแลปน่ะ
By sewing my butt to my chest, you've given me boobs I can touch all day.การที่พวกเธอเย็บก้นติดหน้าอก ก็ทำให้ฉันมีอกอึ๋มไว้ลูบคลำทั้งวันน่ะสิ
Toucha toucha toucha touch meจับ จูบ ลูบคลำร่างกายฉันสิ
It's bad enough you let those horny tourists grope you for tips at that awful Coyote Ugly bar, but Tina just informed me that you are now a bouncer at a lesbian beer garden?มันแย่นะ ที่เธอปล่อยให้ นักท่องเที่ยวหื่นๆ ลูบคลำเธอแลกกับค่าทิป ที่บาร์โคโยตี้เห่ยๆนั่น
Forget the dickheads who think that they can paw me, it's every male officer...กับไอ้พวกหัวขิกที่คิดว่าลูบคลำฉันได้ ทหารผู้ชายทุกคนที่คิดว่าเก่งกว่าฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลูบคลำ
Back to top