ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายใหญ่*, -รายใหญ่-

รายใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายใหญ่ (adj.) major See also: main, important, chief, leading
English-Thai: HOPE Dictionary
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
principal(adj) สำคัญ,เป็นส่วนใหญ่,รายใหญ่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, let me introduce you to one of the university's leading donors.รายใหญ่คนนึงของมหาลัย
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง
The modern corporation has grown out of the industrial age.บรรษัทสมัยใหม่เติบโตขึ้นมาจากยุคอุตสาหกรรม (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก)
For 21yearsตลอดเวลา 21 ปี (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก)
She's the largest producer of hexes and potions in the whole kingdom.เธอเป็นผู้ผลิต เวทย์มนต์ ทั้ง คาถา และ แบบดื่ม รายใหญ่ที่สุดในอาณาจักรนี้
But these are not the bulk orders to the OEMs or retail giants.มันไม่เหมือนกับออเดอร์จำนวนมหาศาล ของโรงงานหรือผู้ค้ารายใหญ่หรอกนะ
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ
What up, Wholesale?เฮ้ย! ว่าไง พ่อค้ารายใหญ่ เป็นไงมั่ง?
You not only cost me my biggest client... but I can't even imagine what they're gonna say about me in the Post.เธอไม่ใช่แค่ทำให้ฉันเสียลูกค้ารายใหญ่ แต่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเขียนเรื่องนี้ยังไงในหนังสือพิมพ์
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า
A little weed? He was a major supplier to the San Gabriel Valley.นิดหน่อยเหรอครับ\ เขาเป็นพ่อค้ายารายใหญ่\ ใน แซน แกรเบรียล เลยนะ
The biggest ad buy of the year, and the only paid layout editorial ever works on.ลูกค้ารายใหญ่ของปีนี้\ จ่ายสดซะด้วย
Biggest drug dealer in Northern Mexicoพ่อค้ายารายใหญ่ในตอนเหนือของเม็กซิโก
It's... it's just that when Mr. X is in the middle of a big deal, it can be very hard on me.มัน... มันเพิ่งมาเป็นตอนที่มิสเตอร์เอ็กซ์ ได้เป็นศูนย์กลางการทำการค้ารายใหญ่ มันหนักเกินไปสำหรับฉัน
I need to be here with my family.มีคำสั่งซื้อรายใหญ่ใน Fresno
WE'RE TRYING TO GET TO HER SUPPLIER,เราต้องการจะจับผู้ค้ารายใหญ่
I thought you was a player.ฉันคิดว่านายเป็นพ่อค้ารายใหญ่เสียอีก
He's a major player in the rush to get mobile phone contents that can use internet information.เขาเป็นผู้บริหารรายใหญ่ของบริษัทธุรกิจมือถือที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตได้
The police say they are following a line of investigation into his ties with gangs.ตำรวจบอกว่าวกเขากำลังตามรอยเพื่อสืบสวนสาวไปถึงตัวการรายใหญ่
Senator Ron Davis announced his resignation after being accused of insider trading with WilPharma stock a company of which he is a major stockholder.ส.ว. รอน เดวิส ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องมีความใกล้ชิดกับข้อมูลของวิลฟาร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
This unsub thinks of himself as a big game hunter now, but he didn't start out that way.คนร้ายรายนี้คิดว่าเค้าเป็นผู้ล่ารายใหญ่ตอนนี้ แต่เค้าไม่ได้เริ่มแบบนี้
O'Brien Electronics is my biggest account.โอไบรอันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายชื่อลูกค้ารายใหญ่ของฉัน
Michael McKeavy, big Irish player.ไมเคิล เเมคเครวี่ พ่อค้าปืนรายใหญ่
Zoe Caldwell. It was marvelous.โซอี้ คัลด์เวล ทุกรายล้วนรายใหญ่
As I say, it's a good day for the citizens of Albuquerque when we can put this big a dent in the local drug trade.อย่างที่ผมบอก เป็นหน้าเป็นตา สำหรับชาวเมืองอัลเบอร์เคอร์กี้... ...เมื่อเราสามารถจับกุมเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ในพื้นที่
We have a major distributor, people!เราได้ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่
Two of your top buyers don't have validลูกค้า 2 รายใหญ่ของคุณ
There was a man-a drug kingpin-เคยมีเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่คนนึง
Nigeria is the biggest oil exporter in Africa, and yet 70% of the population lives under the poverty line.ไนจีเรียเป็นประเทศผู้ส่งออก น้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกา แต่ 70% ของประชากรยังคงยากจน
He set a date for Tuesday.เขาพลาดท่าให้กับคู่แข่ง รายใหญ่รายหนึ่ง
I'll set up a meeting with the major shareholders. Reassure them.ผมจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเรียกความมั่นใจให้พวกเขา
Look, we are not going to deal with another high-level distributor.ฟังนะ เราจะไม่ทำการตกลงซื้อขาย กับพ่อค้ารายใหญ่
He killed some guy. Some big drug dealer.เขายิงใครบางคนตาย พ่อค้ายารายใหญ่
Lately, pretty much every dime-bagger we come across.เมื่อเร็วๆนี้ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มาก ที่เรามองข้ามไป
They're after some mystery man, some heavy-hitter that goes by the name Heisenberg.พวกเขาต้องการตัวบุคคลลึกลับบางคน พ่อค้ายารายใหญ่ ที่ใช้ชื่อว่าไฮเซนเบิร์ก
What happened? Yale has great financial aid.Yale มีผู้ช่วยการเงินรายใหญ่
Martindale was a major heroin importer.มาร์ตินเดลเป็นผู้นำเข้าเฮโรอีนรายใหญ่ด้วย
Alvarez is running proxy for a bigger player, backed by the AB.อัลวาเรซได้เป็นตัวแทนค้าขายรายใหญ่ โดยพวกAB คอยหนุนหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายใหญ่
Back to top