ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายจ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายจ่าย*, -รายจ่าย-

รายจ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย Ops. รายรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
outlay(เอาทฺ'เล) n. ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,รายจ่าย. vt. จ่าย,ใช้จ่าย, Syn. spending
English-Thai: Nontri Dictionary
outgo(n) สิ่งที่ไหลออก,รายจ่าย,ทุน,ค่าใช้จ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
G.N.E. (gross national expenditure)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deferred chargeรายจ่ายรอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
damage (sl.) รายจ่าย
outgo (n.) รายจ่าย Syn. expenditure, outlay Ops. income
overplus (n.) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว See also: เงินที่เหลือ Syn. balance, remainnder
remainnder (n.) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว See also: เงินที่เหลือ Syn. balance, overplus
surplus (n.) เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว See also: เงินที่เหลือ Syn. balance, overplus, remainnder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shut up and work. We need to get paid.หุบปากแล้วทำงานไป เรามีรายรับรายจ่าย
Capital One faxed me a recent summary of his credit-card charges.แคปปิตอลวัน ส่งแฟกซ์รวมรายจ่ายเครดิตการ์ดของเขามา
And no more charges.แล้วไม่มีรายจ่ายอีกแล้ว
We haven't found his wallet, but if it was stolen we'd see a lot more charges on it, like computers, stereos, what have you.เรายังไม่เจอกระเป๋าเงินเขา แต่ถ้ามันถูกขโมย... ...เราคงเห็นรายจ่ายมากกว่านี้ อย่าง คอมพิวเตอร์ สเตอริโอ อะไรแบบนี้
She works in our Ontario branch, accounts payable.เธอทำงานที่สาขาออนตาริโอ้ ทำบัญชีรายจ่ายอยู่
And they're sweating all over the sheets that you paid for and--เค้าไม่ได้บอกถึงรายจ่ายทั้งหมดที่คุณจ่าย
You should see our grocery bill-เธอน่าจะเห็นรายจ่ายของบ้านชั้นนะ
There are weekly payouts. 50 quid here, 20 there.มีรายจ่ายสัปดาห์ละ 50 ปอนด์ที่นี่ 20 ที่นั่น
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1
From Sloan, from the Fraternity, from Janice, from billing reports, from ergonomic keyboards, from cheating girlfriends and sack-of-shit best friends.จากสโลน จากสมาคมช่างทอผ้า จากเจนิซ จากรายงานรายจ่าย
I got carried away in Dean DeLuca last night and spent half my take-home pay.ฉันได้ของเพียบจากร้านดีน แอนด์ เดอลูคา เมื่อคืน แล้วก็จ่ายไปครึ่งหนึ่งของรายจ่ายซื้อของเข้าบ้านทั้งหมด
Sue, we're in a recession, and concessions must be made. I've laid off half the janitorial staff.เราต้องลดรายจ่าย ผมปลดภารโรงออกไปครึ่งนึง
Webmaster, website expenses, $1,000.เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์รายจ่าย 1,000
Six paid-in-fulls this week. You know what that means?หกรายจ่ายเงินสดอาทิตย์นี้ หมายถึงอะไรรู้มั้ย
And record the loss as a charitable contribution.แล้วก็บันทึกรายจ่ายว่า เป็นเงินบริจาคให้การกุศล
And just so you know, I'm making a lot of cutbacks so I can pay you back quicker...และอย่างที่รู้ ตอนนี้ที่บ้านผมก็ตัดรายจ่ายไปมากมาย
You kn, speaking as the bookkeer for our int checki account, it mightave been a bit more affoable iwe started here and then traveled e world.พูดในฐานะผู้ดูแลบัญชี รายรับ-รายจ่ายนะ มันอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านี้อีกหน่อย
Yeah, overhead, salaries -- all the rest can be accounted for.ใช่, พวกรายจ่าย, เงินเดือน -- ส่วนที่เหลือทั้งหลายสามารถเอามาทดแทนได้
So, you're gonna have to justify your department's expenses at the quarterly budget review.ดังนั้นคุณจะต้องอธิบาย รายจ่ายของแผนกคุณ ช่วงตรวจสอบงบประจำไตรมาส
Um, then estimate the cost for the coming quarter.เอ่อ,แล้วก็ประมาณรายจ่าย สำหรับไตรมาสที่จะมาถึง
Oh, bills Suck.โห่ว รายจ่ายเยอะโว้ย
Though, keep in mind, I do control your paycheck and your sex life.จำไว้เลยนะว่าฉันควบคุมรายจ่ายของคุณอยู่ และชีวิตเซ็กซ์ของคุณด้วย
But we hope to present you a check to cover all your expenses at a press conference tomorrow.แต่เราจะเสนอเช็คให้คุณก่อน เพื่อชำระรายจ่ายต่างๆ ที่งานแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า
And his fixed costs for his car, his rent and his utilities is $900.แต่รายจ่ายประจำเขาคือผ่อนรถ เช่าบ้าน แล้วค่าจิปาถะก็ 900 เหรียญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายจ่าย
Back to top