ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับประทานอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับประทานอาหาร*, -รับประทานอาหาร-

รับประทานอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับประทานอาหาร (v.) have a meal See also: have food Syn. รับประทานข้าว, กินข้าว
รับประทานอาหาร (v.) have a meal See also: take a meal, take food Syn. กินอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cafeteria(แคฟ'ฟิเทียเรีย) n. ภัตตาคารหรือโรงอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinning roomn. ห้องรับประทานอาหาร
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
lunch(ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้., See also: luncher n. ดูlunch, Syn. luncheon,bite
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
refectory(รีเฟค'ทะรี) n. โรงรับประทานอาหารในสถานที่ศาสนา
repast(รีพาสทฺ') n. ปริมาณอาหารต่อมื้อ,มื้ออาหาร,เวลารับประทานอาหาร,การรับประทานอาหาร vi. รับประทานอาหาร,เลี้ยงอาหาร
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
sideboard(ไซดฺ'บอร์ด) n. ตู้ถ้วยชามในห้องรับประทานอาหาร
snackbarn. ห้องรับประทานอาหารเบา ๆ หรืออาหารว่าง
table setn. ชุดรับประทานอาหาร
tablewaren. ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ
wardroom(วอร์ด'รูม) n. ห้องพวกนายทหารในเรือรบ ,ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นของนายทหารดังกล่าว,นายทหารดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
refectory(n) โรงอาหาร,ห้องรับประทานอาหาร
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietetic Albuminuriaรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป [การแพทย์]
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Eatingการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Lunch Peroidเวลาในการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat off (phrv.) รับประทานอาหาร See also: กิน, ทาน Syn. dine off, feed off, feed on, live on
live off (phrv.) รับประทานอาหาร See also: กิน, ทาน Syn. dine off, eat off, feed off, feed on, live on
repast (vi.) รับประทานอาหาร
lunch (vi.) รับประทานอาหารกลางวัน See also: ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง
brunch (vi.) รับประทานอาหารที่รวมมื้อเช้าและกลางวันเข้าด้วยกัน
dine (vi.) รับประทานอาหารเย็น Syn. have, eat, ingest Ops. tast
anorexia (n.) ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้
diner (n.) คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
get down (phrv.) ลุกจากโต๊ะ (หลังรับประทานอาหาร) (เป็นคำพูดของเด็กๆ)
High Mass (n.) พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
macrobiotic (n.) เกี่ยวกับการรับประทานอาหารธรรมชาติ
macrobiotics (n.) การรับประทานอาหารธรรมชาติ
mealtime (n.) เวลารับประทานอาหาร
refectory (n.) ห้องโถงสำหรับรับประทานอาหาร
regimen (n.) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
stay to (phrv.) อยู่ร่วมรับประทานอาหาร Syn. stay for, stop for, stop to
table set (n.) ชุดรับประทานอาหาร (เช่น ช้อน ช้อนส้อม มีด)
tableware (n.) เครื่องใช้หรือภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mess they got on Highway 1 took forever.รับประทานอาหาร ที่พวกเขาได้ บนทางหลวงหมายเลข 1เอาตลอด
Have dinner with me tonight?รับประทานอาหาร เย็นกับฉันคืนนี้?
Lunch break.รับประทานอาหารกลางวัน
Have dinner with me.รับประทานอาหารเย็นกับฉัน
Eating dinner.รับประทานอาหารเย็นครับ
Have dinner with me.รับประทานอาหารเย็นมีฉัน.
For a long time now, eating had bored him, and he never carried a lunch.เป็นเวลานานตอนนี้การ รับประทานอาหารได้เบื่อเขา และเขาไม่เคยดำเนินการ รับประทานอาหารกลางวัน เขามีขวดน้ำ
Things get a little rough, he goes back in his shell... and slams the door, and he's out to lunch.{\cHFFFFFF}สิ่งที่ได้รับเพียงเล็กน้อยหยาบ เขากลับไปในเปลือกของเขา ... {\cHFFFFFF}และปิดประตูดังปัง, และเขาก็ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
Are you eating, too, Paul?คุณกำลังรับประทานอาหารมากด้วย พอล ?
Yeah, that's right, you was there.หลังจากรับประทานอาหารเช้า ในแพดดิงตัน
Private dining rooms are available.ห้องรับประทานอาหารส่วนยังมีว่างอยู่
I'm supposed to go in and have lunch in half an hour.ฉันควรจะไปในนั้น และมีการรับประทานอาหาร กลางวันในครึ่งชั่วโมง
No health foods. The last one we didn't lunch, we grazed.คนสุดท้ายที่เราไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวันเรากินหญ้า
They've already eaten dinner. You haven't.มันได้รับประทานอาหารเย็น แล้ว ท่านยังไม่ได้
Oh, I sure hope this means dinner.โอ้ฉันหวังว่านี้หมายถึงการรับประทานอาหารค่ำ
I had bugs for lunch.ผมมีข้อบกพร่องเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
The butler is head of the kitchen and dining room.พ่อบ้านคอยดูแลห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร
Yes. You can show him the dining room, the kitchen, the ballroom.ใช่ คุณพาเขาไปดูที่ห้องรับประทานอาหาร
Officer, come with me.คุณตำรวจครับ มากับผม ผมจะพาไปดูห้องรับประทานอาหาร
So, this is the dining room.เอ้อ นี่เป็นห้องรับประทานอาหาร
And we went into the dining room.และเราเดินเข้าไปในห้องรับประทานอาหาร
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง
Miss Bennet, my brother and I would be honoured if you and your aunt and uncle would be our guests at Pemberley for dinner.มิสเบนเน็ต พี่ชายฉันและฉัน จะรู้สึกเป็นเกียรติมาก ถ้าคุณและป้ากับลุงของคุณไปเป็นแขก ที่เพมเบอร์ลี่เพื่อรับประทานอาหารเย็น
I particularly recall you, Mr Darcy, one night after they had been dining at Netherfield, saying: "She a beauty?ฉันต้องเตือนคุณเป็นพิเศษคุณดาร์ซี่ คืนหนึ่งหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นที่เนเธอร์ฟิลด์
I'll finish pouring. Go finish dinner.ฉันจะเสร็จสิ้นการเท ไปรับประทานอาหารค่ำเสร็จ
Thank you. Thank you, all. Dinner is served.ขอบคุณ ขอบคุณทุก รับประทานอาหารค่ำ
And the son disappearing while we were eating.และลูกชายหายไปในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหาร
The low oxygen, zero gravity environment is the only thing keeping the cancer from eating me alive.ออกซิเจนต่ำศูนย์สภาพ แวดล้อมแรงโน้มถ่วง เป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษา มะเร็งจากการรับประทานอาหาร ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่
We risked our lives for the rice you're eating.เราเสี่ยงชีวิตชีวิตของเราสำหรับข้าวคุณกำลังรับประทานอาหาร
I am in the middle of dinner.ผมอยู่ในช่วงกลางของการรับประทานอาหารค่ำ
Good. They didn't forget lunch this time.ที่ดี พวกเขาไม่ได้ลืมรับประทานอาหารกลางวันเวลานี้
Touch me again, soldier, and you'll be eating your eyeballs.แตะต้องฉันอีกครั้งทหารและคุณจะได้รับประทานอาหารที่ดวงตาของคุณ
I grew up in a house just like this, except the dining room was over on this side...ยกเว้นห้องรับประทานอาหาร อยู่ทางด้านนี้... .
The church picnic's next weekend.อาทิตย์หน้ามีงานรับประทานอาหารที่โบสถ์นะ
And We Here At The Humphrey Manor Have An Oddly Large Kitchen Table.เราขอเชิญโต๊ะรับประทานอาหารใหญ่เบิ้ม ณ คฤหาสน์ฮัมฟรีย์
Everyone Is Getting Ready For Our Lovely Dinner,ทุกคนใกล้พร้อมจะรับประทานอาหารมื่อค่ำแล้วนะ
Charly, let's worry about breakfast.ชาลี ให้กังวลเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารเช้า
Tell your dad we're eating in 10 minutes.บอกพ่อว่าเราจะรับประทานอาหารกันอีก 10 นาที
Once a year he used to take me into the city for lunch.ปีละครั้งที่เขาใช้ในการพาฉันเข้ามาในเมืองเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
On April 8th 1 997 at 1 0 PM, while dining at an ltaewon burger shop with friend Robert J. Pearson and 4 others,วันที่ 8 เมษายน 1997 เวลา 4 ทุ่ม ในระหว่างการรับประทานอาหารที่ ร้านขายเบอร์เกอร์ในอิแทวอน กับ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน และ เพื่อนอีก 4 คน

รับประทานอาหาร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับประทานอาหาร
Back to top