ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเกะระกะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเกะระกะ*, -ระเกะระกะ-

ระเกะระกะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเกะระกะ (adv.) scatteredly See also: messily, disorderedly, untidy Syn. ระกะ, เกะกะ Ops. เป็นระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
English-Thai: Nontri Dictionary
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumber with (phrv.) ระเกะระกะไปด้วย See also: รกไปด้วย
clutter (n.) กองระเกะระกะ See also: กองเรี่ยราด Syn. mess, disorder, jumble
encumber with (phrv.) ทำให้ระเกะระกะไปด้วย See also: ทำให้เต็มไปด้วย, ทำให้รกไปด้วย
litterbug (n.) บุคคลผู้เที่ยวทิ้งสิ่งของระเกะระกะไปตามถนนหรือที่สาธารณะ See also: ผู้ชอบทิ้งเศษกระดาษหรือสิ่งของบนถนน
lumber (vt.) กองไว้ระเกะระกะ See also: กองเรี่ยราด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, look, I come home here yesterday, and your shit's all over the house!นี่ ฉันกลับบ้านมาเมื่อวานนี้ ก็เจอข้าวของระเกะระกะที่แกทำไว้
Lake Victoria is now a quarantine area only weeds grow on beaches where thousand once soaked-up the sun and the only boats that remained are dusty relics littering the shoreline.ที่เคยมีผู้คนนับพันนอนอาบแดด มีเพียงเรือเก่าฝุ่นเขลอะ จอดระเกะระกะตามชายฝั่ง
Will you look at this shambles?ทำไมระเกะระกะอย่างนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเกะระกะ
Back to top