ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยิบระยับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยิบระยับ*, -ระยิบระยับ-

ระยิบระยับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยิบระยับ (adj.) brilliant See also: glitteringly, sparkling Syn. ระยิบ
English-Thai: HOPE Dictionary
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
glist(กลิสท') n. แสงแวววัย,แสงระยิบระยับ,การสะท้อนแสง.
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ,ส่องแสงแวววับ,สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.
glister(กลิส'เทอะ) vi. ส่องแสงแวววับ,ระยิบระยับ., See also: glisteringly adv., Syn. glitter
glitter(กลิท'เทอะ) n.,vi. (สะท้อน,ส่อง) แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ., See also: glitteringly adv. glittery adj., Syn. gleam,glint
lambency(แลม'เบินซี) n. ความแวววาบของแสงหรือเปลวไฟหรือดวงตา,สิ่งที่แวววับ,ความระยิบระยับ,สิ่งที่ระยิบระยับ
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant
scintillation(ซินทะเล'เชิน) n. การเกิดประกายไฟ,การเป็นประกายระยิบระยับ, Syn. brilliance
shimmer(ชิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ,แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.
shimmery(ชิม'เมอรี) adj. แวววาว,ระยิบระยับ,แวววับ, Syn. shimmering
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
sparkle(สพาร์ค'เคิล) n.,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ประกายไฟ,แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว,ความมีชีวิตชีวา, Syn. glisten,glitter,flash,twinkle
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment
wink(วิงคฺ) vi.,vt.,n. (การ) กระพริบ,ขยิบตา,ส่งสายตา,ขยับตา,ระยิบระยับ,สิ้นสุด,กลั่นน้ำตา,จำนวนน้อยที่สุด,ในเวลาฉับพลัน,การงีบ wink at เมินเฉย, Syn. blink,twinkle
winker(วิง'เคอะ) n. ผู้กระพริบตา,สิ่งที่มีแสงระยิบระยับ,ที่บังตาม้า,ที่บังตา
English-Thai: Nontri Dictionary
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
scintillate(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นประกาย,ส่องแสงแวววาว
scintillation(n) แสงแวววาว,ประกาย,แสงระยิบระยับ
shimmer(n) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว
shining(adj) แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glisten (vi.) ระยิบระยับ See also: เปล่งประกาย, แพรวพราว Syn. gleam, glimmer
glitter with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: แวววาวด้วย, ส่องประกายแวววาวด้วย Syn. gleam with, glisten with
shine with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: เป็นประกายด้วย, วิบวับด้วย Syn. glow with, kindle with
twinkle with (phrv.) ระยิบระยับด้วย See also: กระพริบๆ ด้วย
glittery (adj.) ซึ่งระยิบระยับ
twinkle (vi.) ส่องแสงระยิบระยับ
twinkling (n.) การส่องแสงระยิบระยับ
twinkly (adv.) อย่างระยิบระยับ See also: อย่างแวววาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shining, shimmering, splendid.เปล่งปลั่ง ระยิบระยับ สวยงาม
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน
Twinkle, twinkle little bat How I wonder where you're atระยิบระยับเจ้าค้างคาวน้อย อยากรู้จังว่าเธออยู่ไหน
Well, you see, if someday, any day, you want to see your own small, sparkling star again,สักวันนึง เธออยากเห็นดวงดาวเล็ก ๆ แสงระยิบระยับของเธออีกครั้ง
The things I see are like shimmers in a pond.สิ่งที่ข้าเห็น... เหมือนเเสงระยิบระยับในบ่อนํ้า
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้
Fate has brought us together right here at this anointed hour under the shimmering disco ball.พรหมลิขิตให้เราทั้งสองคนมาเจอกันตรงนี้ ซึ่งเต็มไปด้วย แสงระยิบระยับแห่งลูกบอลดิสโก้
I mean, a straight man who likes to dance around in sequins walks a very lonely road, I got news for you,หมายถึง มีผู้ชายทั้งแท่ง ที่ไหนบ้างที่เค้าชอบเต้นในชุดระยิบระยับ ต้องเดินในเส้นทางที่เปล่าเปลี่ยว ผมจะบอกให้
Oh, the moon, the stars, the shimmering skyline.ก็ พระจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้าระยิบระยับ
All right,people,gear up for the natural disasters shoot today, so sparkle and dazzle.เอาล่ะ ทุกคน เร่งมือกับงานถ่ายภัยพิบัติธรรมชาติวันนี้ได้แล้ว เปล่งประกายระยิบระยับจริง ๆ
These stars, are they twinkling?ดวงดาวเหล่านี้ส่องแสงระยิบระยับอยู่มั้ย
"I am a thousand winds that blow.I am... the diamond glints of snow."ฉันคือสายลมทีี่พัดปลิว ฉันคือ เพชรที่เกล็ดหิมะที่แววระยิบระยับ
It seemed as if every muscle In his body froze.หรือเป็นเพราะเดนทีนไอซ์ ที่มีประกายระยิบระยับกันนะ
Glinting off the morning dew.ส่องแสงสะท้อนระยิบระยับรับแสงอรุณ
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ
Twinkle, Twinkle, little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ
My, that's a lovely necklace.พระเจ้า! สร้อยคอสวยจังเลยนะคะ, ระยิบระยับจริงๆ
Everything glittered and was golden.ทุกอย่างแวววาวสีทองระยิบระยับ
The days seem no more than a pale reflection of nights that turn the city into a starry sky.กลางวันเป็นแค่เศษเสี้ยวของ แสงสะท้อนในยามค่ำคืนเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็น ท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับ
These are no mere twinkling diamonds for lovely maidens to wish upon.มันไม่ใช่แค่ส่องแสงระยิบระยับ ที่เหล่าสาวเผ้าถวิลหา
There were quite a few of them that were kind of low, and they were, like, flickeringมันมีบางลำของพวกมันที่อยู่ต่ำหน่อย และพวกมันก็เป็นแบบระยิบระยับ
Colorful and glitteringสีสันแ ละแ สงระยิบระยับ
It glitters in the dark.ก็มันระยิบระยับในที่มืดๆไง
You said that the headband sparkled. It was a Lie.คุณบอกว่าที่คาดผมนั่น มันจะระยิบระยับ โกหกอ่ะ
The only thing magical about those North Polers is that tank full of sparkly stuff.สิ่งวิเศษอย่างเดียว ของพวกขั้วโลกเหนือ คือถังที่มีผงระยิบระยับนี่
Wow, they're shiny.ว้าว.. มันดูระยิบระยับน่ะ..
A woman described it as a glimmer.เคยมีบางคนอธิบายไว้ว่ามันเป็นเหมือน แสงระยิบระยับ
Oh, and Becky, next year, when you trick or treat as me, you'll need to be clutching a bright, glittering local Emmy.และเบ็คกี้ ปีหน้าตอนเธอมาเล่น หลอกหรือให้กับฉันละก็ เธอจะได้จับรางวัล Emmy ท้องถิ่นที่แสนระยิบระยับด้วย
The deal is that we're gonna walk around, and we're gonna look at the twinkly lights, and then...ข้อตกลงของเราคือ เราจะเดินเที่ยวกันเรื่่อยๆ แล้วก็จะไปดูแสงไประยิบระยับกัน แลเ้วหลังจากนั้น
♪ The camouflage breeze the glorious seas, ♪"สายลมที่หลบซ่อน ทะเลระยิบระยับ"
He would shine and shine and fall and shoot and twinkle, oh, so bright, and he said, "Mommy, I'll run away if you make me say good night."เขาอยากจะส่องแสงให้สว่าง อยากจะเป็นดาวตก อยากส่องแสงระยิบระยับ และเขาพูดว่า "แม่ครับ ผมจะหนีออกจากบ้าน
You don't feel... Shiny?เธอไม่รู้สึกถึง, \แสงระยิบระยับ
Gentlemen, I asked for a cascade of sparks timed to the rhythm.สุภาพบุรุษ ฉันกำลังร้องขอเพื่อ ประกายน้ำตกระยิบระยับของจังหวะดนตรี
Over the crib, a mobile with twinkly little butterflies.ต้องมีโมบายผีเสื้อระยิบระยับอยู่เหนือเปลนี่
Yep. I colored it myself and put the sparkles on, too.ฮะ ผมลงสีด้วยตัวเอง และใส่เกร็ดระยิบระยับด้วย
When you shake your wrist like that, the diamonds really catch the light.ตอนที่คุณขยับข้อมือแบบนั้น เพชรมันระยิบระยับเข้าตาจริงๆเลย
Buy a woman something sparkly, and you'll get laid?ซื้อสิ่งของที่ระยิบระยับให้ผู้หญิงแล้วนายก็จะได้นอนกับเธอ
A star-spangled one.ที่แพรวพราวระยิบระยับ
The intensity of the color, the way that it shimmers.ความเข้มของสี ดูมันประกายแสงระยิบระยับสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยิบระยับ
Back to top