ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบม*, -ระบม-

ระบม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบม (v.) wound See also: injure, hurt
ระบม (adj.) bruised See also: sore, black and blue, contused Syn. ฟกช้ำ, บอบช้ำ
ระบม (v.) bruise See also: be sore, contuse, be black and blue Syn. ฟกช้ำ, บอบช้ำ, ฟกช้ำดำเขียว, เจ็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I thought I'd maybe just bruised my spleen or somethin'.ระบมภายในม้าม หรืออะไรข้างใน
It means we're gonna fuck you so hard... your dick's gonna be sore for two weeks.มันหมายถึงเราจะอึ้บคุณอย่างหนัก ไอ้จ้อนคุณจะต้องระบมไปอีกสองสัปดาห์
My whole face was sore for like a weekทั้งหน้าของผมระบมไปหมดเป็นอาทิตย์
Especially when you brutally injure my boyfriend by ramming into him.โดยเฉพาะตอนที่นายกระแทก สุดที่รักของฉันจนระบมไปทั้งตัว
It's amazing how my head, body, and legs can all be so uncomfortable at the same time.น่าทึ่งว่าหัว,ตัว,และขาผมจะระบม ไปทั้งตัวในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
Sheldon, I'm going to ask you something, and I'd like you to keep an open mind.คืนที่บ้าคลั่ง ของการร่วมรักที่เร่าร้อน ที่ช่วยบรรเทาจิตวิญญาณของฉัน แต่ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ของฉันระบมแทน
My feet are swollen, and there's a goddamn parade.เท้าฉันระบมแล้ว มีพาเหรดบ้าบอ
Your wounds are painful, sire, but superficial.บาดแผลท่านจะระบม โชคดีที่ไม่ลึกมาก
Pulled the glass out, but my shoulder-- it still hurts like a bitch.ไหล่ไปบาดกับกระจก แต่หัวไหล่ผม มันยังเจ็บระบมอยู่เลย
He had pain in his shoulder, from the wheelchair.ไสรถเข็นตลอด จนไหล่ระบม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบม
Back to top