ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบตัว*, -รอบตัว-

รอบตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบตัว (adv.) around See also: round Syn. รอบกาย
รอบตัว (adj.) surrounding See also: be on all sides of, be all round Syn. รอบกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
casewormn. ตัวหนอนที่สร้างเยื่อหุ้มล้อมรอบตัว
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
grapnel(แกรพ'เนล) n. ตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวเรือ,สมอที่มีก้ามรอบตัว., Syn. graplin,grapline
rpmอาร์พีเอ็ม ย่อมาจาก revolutions per minute หมายถึงจำนวนครั้งที่หมุนรอบตัวเองต่อนาที ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการหมุนของอุปกรณ์บางอย่าง เป็นต้นว่า จานบันทึก
track ballแทร็คบอลล์ ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
turkish bathn. การอาบน้ำโดยการอบตัวในห้องไอน้ำจนเหงื่อออกก่อนแล้วมีการนวดตัวและอาบน้ำในเวลาต่อมา,การอบ นวดและอาบ,สถานที่อบ นวด และอาบ
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
English-Thai: Nontri Dictionary
versatility(n) ความสามารถรอบตัว,ความอเนกประสงค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encystฝังตัว,สร้างถุงซีสล้อมรอบตัว [การแพทย์]
Environmentสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mystique (n.) พลังงานลึกลับที่อยู่รอบตัวคน Syn. attitude, complex, charisma, nature
siding (n.) วัสดุทนทานติดผนังรอบตัวอาคาร
yard (n.) สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Understanding your body's connection to the things around it.เข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกาย - ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว /
You don't even know who is accompanying you, but the country is beautiful, it's interesting, there is beautiful scenery, there are moments.คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ร่วมทางไปด้วยเป็นใคร แต่ดินแดนนั้นสวยงาม มันน่าสนใจ มีวิวสวยๆ รอบตัว มีช่วงเวลาดีๆ
You've surrounded yourself with luxury.รอบตัวคุณเต็มไปด้วยของหรูหรา
I'm surrounded... by traitors!รอบตัวฉัน มีแต่พวกทรยศ!
I've got a lap full of pee, and it isn't even mine.รอบตัวฉันมีแต่ฉี่เต็มไปหมด และ มันยังไม่หมด
Nobody outside the organization knows.รอบตัวพวกเขา โลกกำลังเปลี่ยนไป
Their bodies are surrounded with lies.รอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยเรื่องโกหก
You have any sense of what's going on around you?รอบตัวเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ คุณไม่รับรู้เลยเหรอ?
In a club with no Jewish members.รอบตัวเค้าก็ไม่ได้ล้อมรอบไปด้วยชาวยิวสักคน
All around us, there are three dimensions of space.รอบตัวเรามีสามขนาดของพื้นที่
We're surrounded by vanilla ice cream.รอบตัวเรามีแต่ไอศครีมวานิลลา
I'm surrounded by incompetent, stupid, sterile stenographers.ฉันมีความสามารถรอบตัว โง่.. เป็นหมัน.. นักคิด
"Mystery surrounds the disappearance of ex-Commander Schultz."อันตรายอยู่รอบตัวคุณ อดีต ผบ. ชูลท์ซ.
"Stage door Johnnies constantly surround me...♪ เหล่าหนุ่มห้าวรายรอบตัวฉัน ♪
When there ain't no one around I need youเมื่อไม่มีใครอยู่รอบตัวคุณ ผมต้องการคุณ
They just devour all the food around them.พวกนั้นกินอาหาร ที่อยู่รอบตัวมันทั้งหมด
I've found a new tenant for this house, and I want my children about me.ฉันหาคนเช่าคนใหม่ ให้ที่นี้ได้แล้ว และฉันอยากให้พวกเด็กๆอยู่รอบตัว
It was hot. Flies were buzzing around him.มันร้อน แมลงวันบินหึ่งๆรอบตัวพ่อ
# All of the people around us they say# ทุกคนรอบตัวเราพวกเขากล่าวว่า
This grew up around them while they were in Greece.นี้เติบโตขึ้นรอบตัวพวกเขาในขณะที่พวกเขาอยู่ในกรีซ
Flowers everywhere Children all around me, I'd love itมีดอกไม้ทั่วทุกแห่ง เด็กๆอยู่รอบตัวฉัน ฉันชอบมัน
Everything looks distorted and everything inside aches.อะไร ๆ รอบตัวดูเบลอไปหมด ปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว
It feels like the whole world revolves around me.มันเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉัน
I can get my arms almost all the way around you.ฉันเกือบโอบนายได้รอบตัวแล้ว
There's a lot of that going around.มันมีหลายๆ เรื่อง/เกิดขึ้นรอบตัว
Well... a curse hangs over you, Madame.เอ้อ... คำสาปจะวนเวียนอยู่รอบตัวคุณ มาดาม
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง
Everything around us can be represented and understood through numbers.ทุกอย่างรอบตัวเราสามารถอธิบายได้ โดยใช้ตัวเลข
Can be represented and understood through numbers.ทุกอย่างรอบตัวเราสามารถอธิบายได้ โดยใช้ตัวเลข
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง
I was surrounded by light...มีแสงสว่างอยู่รอบตัวฉัน
You will be taught to achieve insight... into the world around you... and to sharply question what you know.คุณจะถูกสอนให้คิดรอบคอบมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวคุณ และรู้จักตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
There are demons among us.มีปีศาจอยู่รอบตัวเรา
I feel it in my toes Feel it in my toes, yeah Love is all around me And so the...ฉันสัมผัสได้ในนิ้วเท้า ความรักอยู่รอบตัวเรา และ...
I feel it in my toes Feel it in my toes, yeah Christmas is all around me All around meฉันสัมผัสได้ในนิ้วเท้า คริสต์มาสอยู่รอบตัวเรา
New Christmas single, cover of Love Is All Around.กับซิงเกิลใหม่ ที่แก้จากเพลงความรักอยู่รอบตัว
Christmas Is All Around. Thank you, Billy. After this, the news.คริสต์มาสอยู่รอบตัวเรา ขอบคุณมากบิลลี่ ช่วงนี้ไปติดตามข่าว
You realised it was all around.ที่นายว่ามันอยู่รอบตัวเราน่ะเรอะ?
"It turned on itself and in usมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนในตัวเรา
And he just wrapped those big arms around me, pulled me into that hairy chest, and told me I was OK.เค้าก็โอบรอบตัวผมด้วยแขนที่ใหญ่มาก ให้ซุกเจ้าไปในอกของเค้า แล้วบอกว่า ไม่เป็นไรนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบตัว
Back to top