ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมตาม*, -ยอมตาม-

ยอมตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมตาม (v.) yield See also: give way to Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ Ops. ขัดขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
appease(อะพีซ') vt. ทำให้สงบ,ปลอบใจ,ยอมตาม,สนองความอยากรู้อยากเห็น,แก้กระหาย.
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
obey(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.
resigned(รีไซดฺ') adj. ยอม,ยอมตาม,จำนน, See also: resignedly adv. resignedness n.
spaniel(สแพน'เยิล) n. สุนัขขนาดเล็กหรือปานกลางชนิดหนึ่งที่มีขนยาว และหูยาน,บุคคลที่ยอมตามผู้อื่น
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield,give
English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
compliance(n) การยินยอม,การยอมตาม,การเชื่อฟัง,การอ่อนข้อ
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม
defer(vi) คล้อยตาม,ยอมตาม,อนุโลม,เชื่อตาม
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
obey(vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม
resign(vi) ยอมตาม,ลาออก,เลิก,มอบตัว,สละ
submit(vt) ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
yielding(adj) ยอมตาม,ยินยอม,ยอมให้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back down (phrv.) ยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน Syn. back off, climb down
succumb to (phrv.) ยอมตาม See also: ยอมจำนน
supple (adj.) ยอมตาม See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง Syn. compliant, obedient
indulge (vt.) ยอมตามใจ See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ Syn. spoil Ops. mistreat
indulge (vi.) ยอมตามใจ See also: ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ Syn. spoil Ops. mistreat
acquiescence (n.) การยอมตาม See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง Syn. submission, resignation
noncompliance (n.) การไม่ยินยอมตาม See also: การปฏิเสธ Syn. disobedience Ops. obedience, submission, compliance
peaceful (adj.) ซึ่งยอมตาม See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
submission (n.) การยอมตาม See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง Syn. resignation
sweet-talk someone (idm.) เยินยอเพื่อชักจูงให้ทำหรือยอมตามบางสิ่ง
yield to (phrv.) ยินยอมตาม See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ Syn. give in to, give to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me that, and I'll never bug you again.ยอมตามฉัน แล้วจะไม่มากวนใจเธออีก
I am only a maid, but I would never give in to Master Van Ruijven.ฉันก็รู้ว่าเป็นแค่คนใช้ ฉันจะไม่ยอมตามมาสเตอร์ฟอน ไรเว่นหรอก
Somehow I followed him unwillinglyอย่างไรก็ตามฉันก็ยอมตามใจเขาอย่างไม่เต็มใจนัก
Rather than fighting my way against the opposite direction, it's better to follow my own feelings no matter how bad it is.แทนที่จะต่อต้านความรู้สึกไปในทางตรงกันข้าม มันจะดีกว่าถ้ายอมตามความรู้สึกของตัวเอง ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหน
I'd die here without them.ชั้นยอมตามดีกว่าถ้าไม่มีพวกเค้า
White house approved a cdc request for the jet not to be opened until they arrive. no signs of life?ทำเนียบขาวยอมตามคำขอของซีดีซี (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) ที่ห้ามเปิดเครื่องบินก่อนพวกเขาไปถึง
Since they have refused to do so, it has forced me to bring my case public;ในเมื่อพวกเขาไม่ยอมตามหาลูกชายให้ดิฉัน ทำให้ดิฉันจำต้องนำเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะ
They filed a motion to dismiss, but there's no way that judge Abrams honors it.พวกเขายื่นคำร้องขอจำหน่ายคดี แต่ ไม่มีทางที่ผู้พิพากษาเอบรัมส์จะยอมตามแน่
To reduce your bond to $100. Thank you, your honor.ศาลยอมตามคำร้องขอของคุณไฟย์เกอร์ ที่จะลดค่าประกันตัวคุณลงเหลือ 100 ดอลลาร์
I'd leave you all the time you wanted for your books and similes and such, your uncle says you've a passion for landscape gardening which I'm happy to indulge.ผมจะปล่อยให้คุณใช้เวาลาเต็มที่กับ ทุกสิ่งที่คุณอยากทำ หนังสืออุปมา คุณลุงคุณท่านบอกว่าคุณหลงใหลในการจัดสวน ความงดงาม ซึ่งผมเองยินดีที่จะยอมตามใจ
I cannot believe I let you talk me into this whole thing. I cannot believe it.ฉันไม่อยากเชื่อว่า ฉันยอมตามแกมาทำอย่างนี้
Have you considered improving your socialization skills, thus allowing you to communicate more effectively with other people?เธอเคยคิดไหมว่าเธอควรเพิ่มทักษะทางสังคม ทำให้คนยอมตามเธอ ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อคนอื่น?
Every relationship's a power play, with or without the props.ทุกความสำคัญต้องมีการบังคับให้ยอมตาม จะมีหรือไม่มีของประกอบก็ได้
It's better to indulge him.มันจะดีกว่าถ้าเรายอมตามเค้า
And so as a group, do you always indulge Abed in these little misadventures?- อ่าฮะ งั้นพวกคุณทั้งกลุ่มก็ยอมตามใจอาเบด กับการผจญภัยผิดเพี้ยนของเขาเหรอ?
They squirm for a day or two, reevaluate, and come back to us on our terms.เขาจะอึดอัดใจวันหรือสองวัน ประเมินผลใหม่ และกลับมายอมตามเงื่อนไขเรา
They're giving up glory to save our asses. We'll have to do this the hard way Break!ไม่ยอมตามไป อยู่ช่วยเรา เราคงต้องใช้ไม้แข็ง
The house that puts family first will always defeat the house that puts the whims and wishes of its sons and daughters first.ตระกูลที่ทำเพื่อครอบครัว ย่อมชนะ ตระกูลที่ยอมตามใจความโยเยของลูกๆ
Until Neal lets him down, which he will.จนกว่านีลจะยอมตาม ความตั้งใจของเขา
To control those who follow you... and to get rid of those who won't.เพื่อควบคุมคนที่ยอมตามเจ้า... และกำจัดคนที่แข็งขืน
I followed him as far as I could.ฉันยอมตามเขาจนสุดทางแล้ว เขา...
Pretending to fall for me ... well enough that I actually went along for the ride.ที่ทำเป็นตกหลุมรักผม ดีจนผมยอมตามน้ำไปเลย
You can't legally commit me to an insane asylum, because I have married a woman that I have known and trusted for years, and you know very well that she would never give her consent to it.คุณเอาผมเข้าสถานบำบัดโรคจิตอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ เพราะผมแต่งงานกับผู้หญิง ที่ผมรู้จักและไว้ใจมาหลายปี แล้วคุณก็รู้ดีว่า เธอจะไม่มีทางยินยอมตามคุณแน่
As soon as I started doing this, everything got easier, you know?พอฉันยอมตามความคิดแม่ ทุกอย่างก็ง่ายเลย
If we don't go along with them... the empire will unleash all hell on Insomnia.ถ้าเราไม่ยอมตาม จักรวรรดิจะบุกจู่โจมอินซอมเนีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมตาม
Back to top