ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดโพล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดโพล่ง*, -พูดโพล่ง-

พูดโพล่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดโพล่ง (v.) blurt out See also: blab, say something unthinkingly Syn. พูดตรง, พูดโผงผาง
English-Thai: HOPE Dictionary
blurt(เบลอทฺ) {blurted,blurting,blurts} vt. พูดโพล่งออกมา,โพล่ง -n. คำพูดที่โพล่งออกมา
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
English-Thai: Nontri Dictionary
blurt(n) การพูดโพล่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rap (n.) พูดโพล่ง See also: พูดฉอดๆ, พูดโผงผาง Syn. chatter, rattle
blurt (vi.) พูดโพล่งออกมา Syn. improvise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never get them to open up in the house. Too many distractions.เขาไม่พูดโพล่งในบ้านหรอก มันมีเรื่องอื่นอีกเยอะ
I apologize for the blunt delivery.ขอโทษที่ผมพูดโพล่งออกมา
Look, I'm sorry, you know, sometimes he's a wiseass.ดูเค้าซี ฉันขอโทษ คุณก็รู้ บางครั้งเขาก็ดูเป็นคนพูดโพล่ง
To blurt that out during the pledge of allegiance.เพื่อพูดโพล่งคำนั้นออกมาระหว่างคำสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ
Well, here's a blurt for ya-- ...And the horse you rode in on!อ่ะหรอ? งั้นก็ นี่ไงฉันจะพูดโพล่งให้คุณนะ... ...เอี้ยเอ้ย
Sorry to spring it on you like that.ขอโทษที่พูดโพล่งใส่คุณแบบนั้น
That is ridiculous.เราไม่สามารถพูดโพล่งออกมาในตอนนี้ \ ความพินาศคือผลกระทบ
Question is, what made big sis open her big, fat mouth in the first place?คำถามคือ อะไรที่ทำให้พี่สาว เริ่มพูดโพล่งออกมา
I can't just blurt it out. It needs to be done just right.ผมพูดโพล่งออกมาไม่ได้ มันต้องทำให้ถูกต้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดโพล่ง
Back to top