ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พสุธา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พสุธา*, -พสุธา-

พสุธา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พสุธา (n.) earth See also: soil, ground, land Syn. แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, ปฐพี, พื้นดิน, ธรณี, พื้นพสุธา
English-Thai: Nontri Dictionary
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And of course the ground is still a long way away but some people have seen that ground rushing up sooner than the rest of us have.แน่นอน พสุธายังอยู่อีกไกล แต่มีบางคนมองเห็นพื้นดินใกล้เข้ามาแล้ว บางคนมองเห็นเร็วกว่าพวกเราที่เหลือ
Weekend sky diving trip with the boys in Crested Butte.ทริปดิ่งพสุธา กับหนุ่มๆที่ Crested Butte วันหยุดนี้ไง
Like... when I wanted to go skydiving, you know?ตอนที่ฉันอยากไปดิ่งพสุธา
About five months before your crows did a face-plant.ห้าเดือนก่อนที่ฝูงอีกา จะร่วมใจดิ่งพสุธา
For as much as it hath pleased almighty God to take onto himself the soul of our dear departed brother let us therefore commit his body to the ground.เท่าที่พึงพอใจ พระผู้ทรงอำนาจทรงรับไว้ ซึ่งวิญญารณบรรดาพี่น้องอันเป็นที่รัก ด้วยเหตุนี้เราจึงฝังร่างเขาไว้กับพสุธา
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา
Is it a tad over the top to bill the district for skydiving lessons... to have the Cheerios parachuted onto the football field?มันเกินไปมั้ย ที่จ่ายค่าเรียนดิ่งพสุธา เพื่อให้เด็กฉัน กระโดดร่มลงบนสนาม? อาจเป็นได้
♪ I felt the earth beneath my feet ♪ ♪ Ooh, ooh ♪#รู้สึกถึงพสุธา ข้างใต้ฝ่าเท้า#
I have heard the thunder of his hooves.ข้าได้ยินเสียงพสุธา ฟาดจากกีบสัตว์
Their deaths are listed as natural -- heart attack, embolism, skydiving accident.การตายของพวกเขาเป็นไปตามธรรมชาติ หัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน อุบัตเหตุระหว่างดิ่งพสุธา
Necrocraft pilots, enact immolation initiative.ปฏิบัติ ดิ่งพสุธาพลีชีพ
Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes.ไบรอัน ฉันเห็นนายทั้งโดดจากรถไฟ ทั้งดิ่งพสุธา
Now that, is a woman that's worth falling out a plane for.อย่างงี้ซิว่ะ ถึงคุ้มค่า การดิ่งพสุธาลงมาช่วย
Let's not forget naked tandem base-jumping with the WNBA's Sacramento Monarchs.อันนี้สำคัญ แก้ผ้าดิ่งพสุธากับนักบาสสวยๆ จากสมาคมบาสหญิงนานาชาติ
Did you know that you're 20% less likely to black out during a dive when you're my age?รู้ไหมว่าโอกาสหมดสติระหว่างดิ่งพสุธา จะน้อยลง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุเท่าผมนี้
Water is the softest thing, yet it can penetrate mountains and earth.วาดความเจ็บ ทว่าทะลุทะลวงพสุธา และภูผาได้
♪ Buckle up, we're takin' you down ♪เตรียมกระทืบจนจมพสุธา
♪ Your up'll be down ♪ ♪ Just hangin' around in gravity boots ♪คุณจะร่วงลงมา ดิ่งลงพสุธา ร่างแหลกลาญ
Okay, but you all have HALO jumped over Eastern Europe using a standard-issue armor deployment parachute system.แต่คุณทุกคน เคยดิ่งพสุธาเหนือยุโรปต.อ. โดยใช้แค่ร่มจัดส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ ใช่ใช่มั้ย
Low-orbit freefall, no chute and big fireworks.ทิ้งตัวดิ่งพสุธา ไม่มีร่ม แต่มีระเบิด
"Back on terra firma." Don't read them out.- "กลับสู่พสุธา" - อย่าอ่านออกเสียงสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พสุธา
Back to top