ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระจันทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระจันทร์*, -พระจันทร์-

พระจันทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, เดือน, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, จันทร์, แข
พระจันทร์ (n.) moon Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี
พระจันทร์ (n.) moon Syn. จันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร
พระจันทร์ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ดวงเดือน, จันทร์
พระจันทร์ (n.) moon
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
พระจันทร์ครึ่งซีก (n.) name of annual plant Syn. ต้นพระจันทร์ครึ่งซีก
พระจันทร์ครึ่งซีก (n.) half-moon Syn. เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก
English-Thai: HOPE Dictionary
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
diana(ไดแอน'นะ) n. เทพธิดาแห่งพระจันทร์
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lunar(ลู'นะ) adj. เกี่ยวกับพระจันทร์,วัดโดยการหมุนรอบของดวงจันทร์,เกี่ยวกับธาตุเงิน. n. การสังเกตดวงจันทร์
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
paraselene(แพระซิลีน') n. พระจันทร์เทียม
semilunar(เซมมิลู'นะ) adj. ครึ่งรูปพระจันทร์,เสี้ยวพระจันทร์
English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
crescent(adj) เสี้ยว,ซีก,เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
lunar(adj) เกี่ยวกับพระจันทร์,ทางจันทรคติ
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crescentricรูปเสี้ยวพระจันทร์ [การแพทย์]
Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยว, กระดูกลูเนท [การแพทย์]
Dislocations, Lunateกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moon (n.) พระจันทร์ See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
half-moon (n.) พระจันทร์ครึ่งดวง See also: พระจันทร์ครึ่งวง
go down (phrv.) พระจันทร์หรือพระอาทิตย์ตก
crescent (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon, waning moon
crescent moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. waxing moon, waning moon
waning moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waxing moon
waxing moon (n.) พระจันทร์เสี้ยว Syn. crescent moon, waning moon
annular eclipse (n.) สุริยคราสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์
be out (phrv.) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ) See also: โผล่ออกมา
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
break through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น Syn. come through
come through (phrv.) (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น
crescent (adj.) ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
honeymoon (n.) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: การไปฮันนีมูน
honeymoon (vi.) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ See also: ไปฮันนีมูน
lunar (n.) การสังเกตพระจันทร์เพื่อการเดินเรือ
lunar (adj.) เกี่ยวกับพระจันทร์ Ops. solar
lunar (adj.) คล้ายพระจันทร์ (รูปร่าง) เช่น กลม, ครึ่งเสี้ยว
lune (n.) รูปพระจันทร์ครึ่งซีก See also: รูปพระจันทร์เสี้ยว, รูปวงจันทร์
moonrise (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น Syn. moonset
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, the moon, the stars, the shimmering skyline.ก็ พระจันทร์ ดวงดาว ท้องฟ้าระยิบระยับ
Another witch... The moon, an elephant.จากแม่มดคนอื่น พระจันทร์ ธาตุ
Powerful spells are bound by something even more powerful-- the moon, a comet, a doppelganger.คาถาที่ทรงพลัง จะเชื่อมโยงกับสิ่ง ที่ทรงพลังยิ่งกว่า เช่น พระจันทร์ ดาวหาง ตัวตายตัวแทน
The moon. What are you still doing here?พระจันทร์ นายมัวทำอะไรอยู่ที่นี่
The old moon in the arms of the new one.พระจันทร์ ในอ้อมกอดของวันใหม่
The moon is... covering the sun.พระจันทร์... . กำลังบดบังดวงอาทิตย์
The moon is rising, derek.พระจันทร์กำลังขึ้นแล้ว เดเร็ค
The moon's almost up. Make it fast.พระจันทร์กำลังจะขึ้นแล้ว รีบๆ พูดล่ะ
The moon came out.พระจันทร์กำลังจะออกมาแล้ว
The full moon is high in the sky, we can open the portal.พระจันทร์กำลังจะเต็มดวงแล้ว เราจะสามารถเปิดประตูมิติได้
5,000 moons to set it right!พระจันทร์ขึ้นครั้งที่ 5,000 จะแก้ไขมันได้
The 5,000 moons. The curse is coming true!พระจันทร์ขึ้นครั้งที่ห้าพัน คำสาปกำลังเป็นจริง
The moon gets high, they watch you turn.พระจันทร์ขึ้นสูง พวกเขาดูแกเปลี่ยนร่าง
The moon tonight is gonna be amazing.พระจันทร์คืนนี้สวยมากเลยค่ะ
What time does the moon crest--or whatever?พระจันทร์จะขึ้นสูงสุดเมื่อไหร่..
"The moon won't use the door, only the window."พระจันทร์จะไม่ใช้ประตู,\หน้าต่างเท่านั้น."
....seven moons for this year... that's... that makes...พระจันทร์ทั้งเจ็ด ของปีนี้ นั่นก็.. เท่ากับว่า..
The moon, the moment.พระจันทร์น่ะ. ตอนนี้...
The Moon is getting closer and closer what're we going to do?พระจันทร์มืดมิดขึ้นทุกที เราจะทำยังไงต่อไปดี ?
"and the moon be still as bright.พระจันทร์ยังคง ฉายแสงนวล
Orange moon lies low.พระจันทร์สีส้ม ลอยคล้อยต่ำ
The moon will kill us all!พระจันทร์อาจจะฆ่าเราทั้งหมด
Full moon.พระจันทร์เต็มดวง ฉันอ่านมาว่า..
Their names mean full moon and crescent moon.พระจันทร์เต็มดวง พระจันทร์ดวงใหม่ คือพระจันทร์เต็มดวง กับจันทร์เสี้ยวงั้นสิ
This full moon provides your optimal go time.พระจันทร์เต็มดวง เวลาที่ดีที่สุดแล้ว
Full moon?พระจันทร์เต็มดวง เหรอ
The blood moon hangs low, and now Serilda has the ashes of the last known descendants.พระจันทร์เต็มดวงก็ใกล้เข้ามาทุกที และตอนนี้เซอริลด้าก็ได้เถ้ากระดูก ของทายาทคนสุดท้ายแล้ว
Full moon's two days off.พระจันทร์เต็มดวงของสองวันปิด
On the next full moon, I'm gonna turn,พระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไป ฉันจะเปลี่ยน
First full moon, she's dead, man.พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกที่เธอจะตายมนุษย์
Next full moon, you'll have a pet who'll watch over you, so you won't hurt yourself of anybody else.พระจันทร์เต็มดวงคราวหน้า ลูกจะมีสัตว์เลี้ยง ที่จะคอยดูแลลูก ลูกจะได้ไม่ไปทำร้ายใครอีก
The full moon controlled me.พระจันทร์เต็มดวงควบคุมฉัน
Full moon's up in 4 hours. If I'm not out--พระจันทร์เต็มดวงจะขึ้นในอีก 4 ชั่วโมง ถ้าฉันไม่ได้ออกไป...
Full moon came and went. You remained a wolf.พระจันทร์เต็มดวงมาจนไปแล้ว นายก็ยังเป็นหมาป่าอยู่
That's the last time he changes for a month.พระจันทร์เต็มดวงศุกร์ เป็นครั้งสุดท้ายในเดือนนี้
Full moon's not for another 2 weeks.พระจันทร์เต็มดวงอีกสองสัปดาห์โน่น
Full moon's still a week out!พระจันทร์เต็มดวงเหลืออีกตั้ง 1 อาทิตย์
It's the full moon, Winston.พระจันทร์เต็มดวงแล้ว, วินสตัน
WHERE'S REID?พระจันทร์เต็มดวงแล้ว"
Man, the moon be playin' with me, dawg.พระจันทร์เล่นตลกกับฉัน

พระจันทร์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระจันทร์
Back to top