ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ดี*, -ผู้ดี-

ผู้ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ดี (n.) elite See also: aristocrat, refined person, noble man/woman Syn. ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล Ops. ไพร่
ผู้ดี (n.) one who acts like an aristocrat See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood
ผู้ดี (n.) gentleman and lady Syn. ผู้มีเกียรติ
ผู้ดี (n.) upper class See also: aristocracy Syn. คนชั้นสูง Ops. ชนชั้นต่ำ
ผู้ดีจัด (n.) over-refined person
ผู้ดีมีสกุล (n.) aristocrat See also: blue blood Syn. สายเลือดผู้ดี
ผู้ดีอังกฤษ (n.) British See also: English Syn. คนอังกฤษ
ผู้ดีเก่า (n.) aristocrat See also: noble, well-mannered person, respected person
ผู้ดีแปดสาแหรก (n.) a scion of eight aristocratic lines
ผู้ดีแปดสาแหรก (n.) one who acts like an aristocrat See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood Syn. ผู้ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blue bloodn. คนในตระกูลผู้ดี,ตระกูลผู้ดี
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
etiquette(เอท'ทะเค็ท,-คิท) n. สมบัติผู้ดี,มารยาท,จรรยาบรรณ,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
genteelism(เจนทีล'ลิสซึม) n. คำหรือสำนวนที่ต้องการให้ดูเป็นผู้ดี
gentility(เจนทิล'ลิที) n. ความสละสลวย,บุคคลชั้นสูง,บุคคลที่เกิดในตระกูลผู้ดี, Syn. refinement,nobility
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
nob(นอบ) n. ไพ่แจ๊ก,คนรวย,ผู้ดี
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
pall malln. ย่านของสโมสรสังคมของพวกผู้ดี
park lanen. ย่านที่อยู่ของพวกผู้ดี
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
patrichiann. ขุนนาง,ผู้มีฐานะสูง ผู้มีอำนาจ,ผู้ดี., See also: hood. n.
patriciate(พะทริช'ชิเอท) n. ระดับวงศ์ตระกูลขุนนางหรือผู้ดี,พวกคนชั้นสูง
prince(พรินซฺ) n. เจ้าชาย,พระราชนัดดา,กษัตริย์,เจ้าผู้ครองนคร,ผู้ดีเด่น, See also: princeship,n.
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
snobby(สนอบ'บี) adj. วางมาด,วางตัวปั้นปึ่ง,บ้าเห่อ,อยากเป็นผู้ดี,หัวสูง,=snobbish (ดู), See also: snobbily adv. snobbiness n. snobbism n., Syn. condescending
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet,attendant,page
urbane(เออเบน') adj. มีลักษณะของชาวนคร,สุภาพ,มีมารยาท,เก๋,เป็นผู้ดี., See also: urbanely adv. urbaneness n. urbanity n.
urbanity(เออแบน'นีที) n. ลักษณะของชาวนคร,ความมีมารยาท,ความสุภาพเรียบร้อย,ความเป็นผู้ดี
wellborn(เวล'บอร์น) adj. กำเนิดในตระกูลสูงศักดิ์,กำเนิดในตระกูลผู้ดี
English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
BLUE blue blood(n) ผู้ดี
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
etiquette(n) มารยาท,สมบัติผู้ดี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จรรยาบรรณ
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
gentry(n) คนชั้นสูง,พวกผู้ดี,ความเป็นสุภาพบุรุษ
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
patrician(n) ขุนนาง,ผู้สูงศักดิ์,ผู้ดี
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
younker(n) คนหนุ่มสาว,ลูกผู้ดี,คนหนุ่ม,ขุนนางหนุ่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
squire (n.) ผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ See also: เจ้าของที่ดินตามบ้านนอก Syn. aristocracy, laird
gentry (n.) พวกผู้ดี See also: พวกสุภาพชน, สังคมชั้นสูง Syn. high society, nobility, upper class Ops. lower class
squirarchy (n.) พวกผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ Syn. squirearchy
squirearchy (n.) พวกผู้ดีตามบ้านนอกในอังกฤษ
urbane (adj.) เป็นผู้ดี See also: สุภาพ, เป็นผู้เจริญ Syn. mannerly, courteous Ops. rude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
British, classy, smart, somebody like...หนุ่มอังกฤษ ผู้ดี ฉลาด เหมือนกับ
What's a gentleman like you doing here?ผู้ดีอย่างเจ้า มาทำอะไรในสถานที่แบบนี้
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน
Medium rare. An aristocrat.สุกนอกนุ่มใน ท่านผู้ดี
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา
You must be the Monopoly Guy!คุณคงจะเป็น... ...ผู้ดีตีนแดง
We're practically goddamn royalty, ragazzo mio.ถีบตัวขึ้นเป็นชนชั้นผู้ดี
Just the other night I was sleeping under a bridge, and now... here I am on the grandest ship in the world... having champagne with you fine people.คืนก่อนผมยังนอนอยู่ใต้สะพาน คืนนี้ได้มานอนบนเรือที่ยิ่งใหญ่ กินเหล้ากับเหล่าผู้ดี
You need to learn some fucking manners, Davina!เธอควรจะต้องรู้จักสมบัติผู้ดีซะบ้าง ดาวีนาย์!
He ain't the son of no fucking duke, Dannyไม่ใช่ลูกผู้ดีนะแดนนี่
Remember, Philippe, nobility is born in the heart.จำไว้นะ สมบัติผู้ดีอยู่ที่ใจ
So unless you´re a pompous American,เว้นแต่ว่า คุณจะเป็น/ผู้ดีชาวอเมริกัน
You are fortunate to marry into such a noble family.คุณโชคดีที่ได้แต่งงานกับคนในครอบครัวผู้ดี
I am not an aristocrat, as you are...ฉันไม่ใช่ผู้ดีอย่างคุณ
All dressed up like a lady.แต่งตัวยังกับหญิงสาวผู้ดี
Bad attitude, Ungentlemanly behavior, lt's a British sport, after all,ทัศนคติไม่ดีน่ะสิ ไม่เป็นสุภาพบุรุษ ก็นี่มันกีฬาของผู้ดีอังกฤษนี่นา
Prosecutor Kwon's from a very prominent family.อัยการควอนมาจากตระกูลผู้ดี
I've often observed to Lady Catherine that her daughter seemed born to be a duchess, for she has all the superior graces of elevated rank.ผมพูดกับเลดี้แคทเธอรีนเสมอ ลูกสาวของท่านนั้น เกิดมาเพื่อเป็นคุณหญิง เพราะมีกริยาท่าทางที่งดงาม ของผู้ดี
I called over there for a reference, left word with some snooty girl next thing you know, I got a fax from Miranda Priestly herself saying of all the assistants she's ever had you were by far her biggest disappointment.ผมโทรเข้าไปหาบุคคลอ้างอิง เจอเข้ากับสาวสำเนียงผู้ดี อีกพักเดียวก็ได้รับแฟกซ์ จากมิแรนด้า พรีสต์ลีย์... บอกว่าในบรรดาผู้ช่วยทั้งหมด
But I realize now, outsider or insider, it doesn't really matter.แต่ รู้ไว้ซะว่า พวกนอกคอกหรือพวกผู้ดี มันไม่มีอะไรสำคัญ
Looks like Korea's finally one of the elites, huh?ในที่สุด เกาหลีก็เป็นผู้ดีอีกประเทศแล้วงั้นหรือ
NOT EXACTLY ROYALTY UPTOWN.ไม่ใช่พวกผู้ดีมีสกุล
You're from a good breed, huh?แกมันพวกผู้ดีงั้นเหรอ?
I knew you were a vulgar snob.ผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่อยากเป็นผู้ดี
I won't stand the son of rich a snob!ฉันไม่อยากได้ลูกชายที่ทำท่าเป็นผู้ดีมีเงิน
Well, then, if youre British and loyal, you might enjoy Royal Marine.เอ้อ แล้วก็ ถ้าคุณเป็นพวกผู้ดีอังกฤษ คุณอาจจะชอบพวกราชนาวี
Everything agreeable in the way of talking and sitting down together all managed with the utmost decorum.ทุกอย่างก็เพื่อแค่ไปคุยกัน และนั่งอยู่ด้วยกัน แบบมีสมบัติผู้ดีแค่นั้นเอง
And the crowd's starting to get on the Englishman's back.แฟน ๆ เริ่มโห่นักเตะแดนผู้ดีคนนี้แล้วครับ
So you can take that Sassenach attitude of yours back to where you came from.เชิญคุณลาก ความคิดผู้ดีอังกฤษ แบบคุณ กลับไปที่ ที่คุณมาซะเถอะ
To preserve moral decency.เพื่อที่จะให้ความเป็นผู้ดีหลงเหลืออยู๋
Except that, over time, we've been led to believe he's this complete... that he's like Mogambo.นอกซะจากว่า เราได้ถูกชักจูงให้เชื่อ ว่าเขาเป็นผู้ดีพร้อมขนาดนั้น... เหมือนในหนังเรื่อง Mogambo
Oh, my God!พวกไม่มีสมบัติผู้ดีเนี่ย
Christophe of beverly fuckin' hills.คริสตอฟ จากย่านผู้ดีมั้ง
We all can't live in high-class neighborhoods, morgan.เราอยู่บ้านผู้ดีกันไม่ได้ทุกคนหรอกนะ มอร์แกน
Manners, darling.หัดมีมารยาทผู้ดีหน่อยสิ ที่รัก
The aristocrats have to act like aristocrats, so you could live up to being an aristocrat then you could be a young masterเจ้าต้องทำตัวเป็นผู้ดี และอยู่อย่างผู้ดี ดังนั้นท่านจะเป็นนายน้อย
You're like a little canary in skinny jeans.ยังกับพวกผู้ดี ในกางเกงยีนส์นั่น
You know, we profiled that she learned to fake privilege.เราสันนิษฐานว่า หล่อนเรียนรู้ที่จะเสแสร้งเข้าไปในสังคมผู้ดี
Yes... You're the wife of the landed gentry,เธอเป็นภรรยาของพวกผู้ดี
ISN'T GETTING ARRESTED FOR BREAKING INTO SOME GUY'S HOUSE,ฉันก็กลายเป็นพวกผู้ดีอวดหยิ่ง \ ไปเลยงั้นหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ดี
Back to top