ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้ายสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้ายสี*, -ป้ายสี-

ป้ายสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี
English-Thai: HOPE Dictionary
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
calumniation(คะลัมนิเอ'ชัน) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี, Syn. slander
calumnious(คะลัม'เนียส) adj. ซึ่งกล่าวร้าย,ซึ่งป้ายสี, Syn. calumnitory
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
mudslinging(มัด'สลิงกิง) n. การกล่าวร้ายป้ายสี., See also: modslinger n.
slander(สแลน'เดอะ) vi.,vt.,n. (การ) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี,หมิ่นประมาท, See also: slanderer n. slanderous adj.
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
slander(vt) หมิ่นประมาท,ใส่ร้าย,ใส่ร้ายป้ายสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mudslingingการให้ร้ายป้ายสี, การสาดโคลน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mudslinger (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
mudslinging (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ร้าย, การกล่าวร้าย
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
slur (n.) การใส่ร้ายป้ายสี See also: การใส่ความ
slur (n.) คำพูดใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frame a man up, then steal his car to get away.ป้ายสีเขา แล้วก็ขโมยรถเขาหนี?
This is nothing more than a smear campaign.นี่เป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสี
I'm being straight with you. Brad smeared me... And took the coalition in a different direction.แบรดป้ายสีผม แล้วนำพาแนวร่วม ไปในทิศทางอื่น ตรงที่สุด
You can see the blue license on its collar.นายจะเห็นป้ายสีฟ้า จากปลอกคอของมัน
If they find Doakes locked inside a cage, it'll seriously undermine my frame job.ถ้าพวกนั้นเจอโดคส์ถูกขังอยู่ในกรง มันจะทำลายแผนป้ายสีผมป่นปี้
I guess you didn't see that big blue sign.ผมว่าคุณคงไม่เห็นป้ายสีฟ้าใหญ่นั่น
When this is really official, when I can trade this in for that gold badge,พอเรื่องนี้เป็นทางการเมื่อไหรนะ ตอนที่ชั้นเปลี่ยนไอนี่ เป็นป้ายสีทองเมื่อไหรนะ
This is an obvious stunt to present their own so-called evidence as a way of further defaming my client.มันเสี่ยงที่จะเสนอของตัวเอง งั้นเรียกหลักฐานว่าวิธีที่จะใส่ร้ายป้ายสีลูกความฉัน
SHE'S A SOCIALITE MISTAKENLY ACCUSED OF STEALING A BRACELET.หล่อนเป็นคนเด่นในสังคมที่โดนป้ายสี กล่าวหาว่าขโมยสร้อยข้อมือนะ
But she's attracted just as many libel suits.แต่เธอถูกมองเหมือนๆกับพวกชอบใส่ร้ายป้ายสี
To bomb their headquarters, in order to frame Eco-front.ให้วางระเบิดสำนักงานใหญ่ของพวกเขา เพื่อป้ายสี อีโก้ฟร้อนท์
Division will create an electronic paper trail that will paint your junior analyst as a political zealot, an anti-Quintana firebrand determined to prevent a radical shift to the left in Latin America.ดิวิชั่นจะสร้างร่องรอย ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิก ซึ่งจะป้ายสีนักวิเคราะห์หน้าใหม่ของคุณ ให้เป็นพวกคลั่งการเมือง นักปลุกระดมการต่อต้านควินทาน่า
Division's creating an electronic paper trail to paint someone as anti-Quintana.ดิวิชั่นกำลังสร้างหลักฐานซึ่งเป็น เอกสารอิเล็กทรอนิก เพื่อป้ายสีใครบางคนว่าเป็น พวกต่อต้านควินทาน่า
This was a coordinated smear campaign that I guarantee you was supposed to end with me in the grave.นี่มันโครงการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆ ซึ่งฉันรับประกันได้เลยว่านายคงจะต้อง พบจุดจบลงหลุมไปด้วยกันกับฉัน
Accusations start flying. Neighbour turns on neighbour. Pretty soon, we're eating our children!จะเริ่มมีการปะทะคารมใส่ร้ายป่ายสีเพื่อนบ้าน
Do you think blowing your little whistle is gonna gain you favor in the Agency?แกคิดว่า ให้การป้ายสีองค์กร จะทำให้แกได้ประโยชน์รึ?
Listen to me, someone is trying to frame me.ฟังผมนะ มีคนใส่ร้ายป้ายสีผม
Yeah, and these people can sling their hatred and their mud anonymously.ช่ายค่ะ แล้วคนพวกนี้ก็สามารถสร้างความเกลียดชัง และใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเริ่ม
I mean, think about it-- watching his adoptive mother throw an illegal smear campaign against his birth mother?ฉันหมายถึง ลองคิดดูสิ-- ดูแม่บุญธรรมของเขา ออกแคมเปญป้ายสี แม่ที่ให้กำเนิดเขา
See, I'm not half the fool your mother has clearly painted me out to be.เห็นได้ชัดว่าผมไม่ไช่คนโง่ แม่ของลูกมีความชัดเจนที่ป้ายสีพ่อ
I took Nanjo kun by force, and slandered Akie completely behind her back.ฉันแย่งนันโจคุงมา และใส่ร้ายป้ายสีอากิเอะลับหลัง
Whoever shot Congressman Delancey and framed Powell went to a lot of trouble.ใครก็ตามที่ยิง ส.ส.ดีแลนซี่ และป้ายสีให้พาวเวลล์ ต้องมีปัญหาเยอะมาก
The man that you set up is missing-in-action.ผู้ชายคนที่คุณป้ายสีเขา หายหัวไปแล้ว
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท
I am an honest businessman, and I will fight this slander to my last dime and breath.ผมเป็นนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์ และผมจะต่อสู้กับการป้ายสีนี้ จนกว่าผมจะหมดตัว หรือหมดลมหายใจ
We assumed it was to finish the job, but maybe he knew there were cameras, and he wanted the plates seen so that he could frame Iris.เราคิดว่า เพื่อปิดงาน แต่บางที เขาอาจจะรู้ว่ามันมีกล้อง และเขาต้องการให้เห็นป้ายทะเบียนรถ เพื่อเขาจะได้ป้ายสีไอริสได้
But whoever did knew you'd make a great suspect.แต่ใครก็ตามที่ทำ รู้ว่าป้ายสีให้คุณเป็นผู้ต้องสงสัยได้
He kills the judge and he frames Iris.เขาฆ่าผู้พิพากษา แล้วป้ายสีไอริส
You're so eager to believe any calumny, any vile thing said about this man you despise that you're taking the word of an inmate in a mental ward.คุณกระตือรือร้นอย่างมาก ที่จะเชื่อการใส่ร้ายป้ายสีใดๆ เรื่องเลวร้ายที่พูดกันมาเกี่ยวกับ ชายผู้นี้ที่คุณเกลียดชัง แล้วคุณยังเชื่อคำพูดของคนไข้ ในแผนกจิตเวชอีก
Martin knows we're here. He's setting us up.มาร์ติน รู้ว่าเรามา เขาก็เลยป้ายสีเรา
Unless he set you up.นอกเสียจากว่าเขาใส่ร้ายป้ายสีคุณ
So is this guy trying to frame you or call you out?นายคนนี้พยายามจะป้ายสีคุณ หรือล่อให้คุณออกไปรึเปล่า
I need to remind the world that I am not the hypersexual heathen Nelly Yuki labeled me.ฉันอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าฉันไม่ใช่ พวกลัทธิหมกมุ่นทางเพศอย่างที่ เนลลี่ ยูกิป้ายสีฉัน
If Detective Friedman had ever found it, she would have pinned it all on Bruce.เธอจะป้ายสีให้บรูซทั้งหมด
I'm thinking more "incriminating,"ผมกำลังคิดว่านั่น"ใส่ร้ายป้ายสี"
She's the one that killed those men and framed me.เธอเป็นคนฆ่า คนพวกนั้นแล้วป้ายสีผม
I was hired to kill those men and frame you for it.ฉันถูกจ้างให้ฆ่าคนพวกนั้น และป้ายสีคุณ
And that's why they framed Gabriel for the murders.และเป็นสาเหตุที่พวกเขา ป้ายสีให้เกเบรีียล
At least one of the men in that photo is behind this -- the killings at the Windall, the framing of Gabriel, and the assassination plot on Cameron.อย่างน้อย หนึ่งคนในรูป ต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ -- การฆ่าที่โรงแรมวินดอล การป้ายสีเกเบรียล
We're pinning Kalloor's hit on a fictional Jihadi shooter.เราป้ายสีการลอบสังหารคอลลัวร์ ว่าเป็นฝีมือมือปืนญิฮาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้ายสี
Back to top