ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีศาจร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีศาจร้าย*, -ปีศาจร้าย-

ปีศาจร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีศาจร้าย (n.) devil See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง
English-Thai: HOPE Dictionary
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
hellhoundn. สุนัขเฝ้าบ้าน,คนชั่งช้า,ปีศาจร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A cutpurse of the empire and the rule,"นักย่องเบา เขลาขลาด ปีศาจร้าย หมายครอบครอง
I found the Sigil your mother used to suppress the demon in my Book of Shadows.ฉันเจอตราเวทย์ ที่แม่เธอใช้สะกด ปีศาจร้าย ในตำราของฉัน
No matter how much time passes by, the demons he's carrying, they just won't go away.ไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปเท่าไหร่ ปีศาจร้าย ที่เขาแบกไว้ มันไม่เคยจางหายไปเลย
"because your adversary, the devil, walks about like a lion, seeking whom to devour.""เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณ ปีศาจร้าย ก้าวออกมาราวกับสิงโต มองหาเหยื่อที่จะเขมือบ"
Who the devil put you in there?ปีศาจร้าย ตนใดที่ให้คุณอยู่ในห้องนั้น
The kind who kills women.ปีศาจร้าย ที่ฆ่าหญิงสาว
Evil's going to look right back at you.ปีศาจร้ายก็จะมองคุณกลับเช่นกัน
The monsters will come, and you won't be able to run away when they come for you.ปีศาจร้ายจะมา แล้วเธอจะหนีไปไหนไม่ได้เมื่อมันเข้ามาหาเธอ
Evil will be drawn to you from outside the Fellowship.ปีศาจร้ายจะเข้ามาจากนอกกลุ่มพันธมิตร
Our demons will.ปีศาจร้ายจะเป็นผู้ทำ
The kind who kills young women.ปีศาจร้ายตนนั้น ผู้ซึ่งฆ่าหญิงสาว
Monsters are created...ปีศาจร้ายนั้นถูกสร้างมา
What kind of monster would do this to her?ปีศาจร้ายประเภทไหนกันที่ทำร้ายเธอ
How can there be this kind of evil in the world?ปีศาจร้ายประเภทไหนกันบนโลกนี้
I must have been tempted by an evil spirit.ปีศาจร้ายมันบงการให้ฉันทำ
The devil is inside the hall...ปีศาจร้ายอยู่ในนี้แล้ว
"The devil's like Santa.ปีศาจร้ายเหมือนกับซานตาครอส
The evil has been unleashed, and the dark side shall consume her.ปีศาจร้ายได้ถูกปลดปล่อยและด้านมืดกำลังกลืนกิน นาง
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย
Death to the demoness Allegra Geller!ความตายสู่ปีศาจร้าย อัลเลกร้า เกลเลอร์!
Death to the demon Yevgeny Nourish!ความตายสู่ปีศาจร้าย เยฟจินี่ เนอริช
There is evil there that does not sleep.ที่นั่นมีปีศาจร้าย ที่ไม่เคยหลับ
She's such a monster.หล่อนเหมือนกับปีศาจร้าย
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.และช่วยนำทางให้พวกเรารอดพ้นจากสิ่งยั่วยุและปีศาจร้าย
Father, please save her from a devil.พระบิดา, ได้โปรดช่วยเธอ ให้หลุดพ้นจากปีศาจร้ายด้วยเถอะค่ะ
We should be so lucky. The guy is evil.พวกเราน่าจะดีใจนะ ตานั่นมันปีศาจร้ายชัดๆ
Each time you scream... the evil comes out of you.แต่ละครั้งที่มันโอดครวญ ปีศาจร้ายจะค่อยๆออกมา
Well, she fantasizes that Damien is evil, for instance.เธอคิดเองว่า เดเมียนเป็นปีศาจร้าย/Nแค่ยกตัวอย่าง
So says the Bible. As do all the apostles of Satan.มันบอกในไบเบล, มันเป็นสาวกของปีศาจร้าย
When he came to me as a teenager and told me of his inner demons,ขานั้นมีปีศาจร้ายสิงสู่อยู่ข้างใน และคอยที่จะทำให้เค้าผิดปรกติไปเรื่อยๆ
Saving people, hunting things...ช่วยเหลือผู้คน, ตามล่าและกำจัดปีศาจร้าย
More and more demons are walking among us.มีปีศาจร้ายรายล้อมอยู่รอบตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ
Saving people, hunting things...ช่วยเหลือผู้คน, ตามล่าและกำจัดปีศาจร้าย..
THE DEVIL'S RUMPUS ROOM.ห้องลับส่วนตัวของปีศาจร้าย
The child christened Michael Myers has become a sort of ghost, a mere shape of a human being.เด็กชายชื่อว่าไมเคิล ไมเออร์ ผู้ซึ่งได้กลายเป็นปีศาจร้าย ภายนอกเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาคนนึง
You monster. You monster!พ่อแย่ที่สุด พ่อเป็นปีศาจร้าย
Though it was not part of God's original plan... thanks to Eve and the devil, we--ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แผนแต่เดิมของพระเจ้า ต้องขอบคุณอีฟกับปีศาจร้าย พวกเรา...
There is evil everywhere.มีปีศาจร้ายอยู่ทุกๆที่
I don't care what sort of wretches you keep in your own home, but when you bring freaks and abominations into our churches in front of our children, you will...ค้างคาวผีเป็นปีศาจร้าย แล้วแก... นังนอกรีต ยังจะเอามันมาที่สมาคมอีกเหรอ
My quarrel is not with you but with that demon Sargon.ข้าไม่ได้มีเรื่องกับพวกเจ้า แต่มีกับปีศาจร้ายซาร์ก้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีศาจร้าย
Back to top