ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดปาก*, -ปิดปาก-

ปิดปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดปาก (v.) gag See also: silence somebody, close one´s mouth
ปิดปากเงียบ (v.) keep silence See also: say nothing, keep one´s mouth shut, be left speechless Syn. นิ่งเงียบ, ปิดปาก
English-Thai: HOPE Dictionary
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
gag law n.กฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
gag ruleกฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
gagger(แกก'เกอะ) n. ผู้อุดหรือปิดปากคนอื่น,สิ่งที่ใช้อุดปาก,คนที่พูดสอดแทรกเรื่องตลก,คนที่พูดกลอนสด,คนที่พูดโดยไม่มีบท
hush moneyเงินปิดปาก,เงินค่าปิดปาก
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
secretive(ซี'คริทิฟว) adj. ปิดปาก,ไม่พูด,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,= secretory (ดู), See also: secretively adv. secretiveness n., Syn. uncommunicative
tight-lipped(ไททฺ'ลิพทฺ') adj. พูดน้อย,เงียบ,ปิดปากเงียบ, Syn. taciturn
English-Thai: Nontri Dictionary
gag(n) การอุดปาก,การปิดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด
placate(vt) ปลอบโยน,ปิดปาก,ทำให้สงบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hush-moneyเงินค่าปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gag (n.) สิ่งปิดปากไม่ให้มีเสียงลอดออกมา See also: ผ้าปิดปาก, สิ่งที่ใช้อุดปาก, การจำกัดการพูด
hush money (n.) ค่าปิดปาก
hush-money (idm.) ค่าปิดปาก See also: เงินสินบน
incommunicative (adj.) ซึ่งปิดปาก See also: ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ Syn. close, reticent
secretive (adj.) ซึ่งปิดปาก See also: ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ Syn. close, reticent, incommunicative
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
Just keep your mouth shut and let him do the talkingแค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
Bribe me to keep my mouth shut!ให้สินบนเพื่อปิดปากฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shut your mouth. You're spitting everywhere.ปิดปากของเจ้าซะ เจ้ากำลังพ่นข้าวไปทั่วแล้ว
Without a doubt. I mean, you guys could be sisters. I'm Harold.ปิดปากซะ เหมียวคิดตี้ ฉันรู้ว่า กองทุนดำเนินการของพวกแกมาจากยา
Zip it, Hello Kitty. OK? I know your operation's funded through drugs.ปิดปากซะ เหมียวคิดตี้ ฉันรู้ว่า กองทุนดำเนินการของพวกแกมาจากยา
Keeping it closed for a minute?ปิดปากนิ่งๆ ซักนาทีนึงได้มั้ย
Shh. Shut him up, Lexie.ปิดปากเขาซะ เล็กซี่ ถ้ามือปืน
Say nothing. The trial took an extraordinary turn...ปิดปากเงียบ การพิจารณาคดีเอา กลับพิเศษ
You won't tell us? Fineปิดปากเงียบเรอะ ก็ได้
Not talking's not the way to go.ปิดปากเงียบไม่ใช่วิธีที่ถูกหรอกนะ
Just keep it quiet.ปิดปากเงียบไว้ เราห้ามให้
Shut your damn mouths! Sit down!ปิดปากแช่งของคุณ นั่งลง!
Shut your mouth and be still.ปิดปากให้สนิทและอยู่นิ่งๆ นะ
Could you cover your mouth while you talk?ปิดปากไว้ได้มั้ย เวลาพูดน่ะ?
We'll take the raft, and when the whale opens its mouth--เราจะพาแพ และเมื่อวาฬเปิดปากของมัน
He only opens his mouth when he's eating.เขาเปิดปากของเขาเมื่อเขากิน
The defendant doesn't even have to open his mouth. That's in the Constitution.จำเลยไม่ได้มีการเปิดปากของเขา ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
Yep, every time he opened his mouth, right on the party line.{\cHFFFFFF}ครับทุกครั้งที่เขาเปิดปากของเขา สิทธิในพรรค
Open your mouth, it won't hurt.ปิดปากของคุณความรักก็จะไม่เจ็บ
It won't keep me from bringing this out.แต่ไม่มีใครปิดปากผมเรื่องนี้ได้
Nobody's trying to keep you from doing a goddamn thing.ไม่มีใครอยากปิดปากแกหรอก
It wasn't until a month went by that he opened his mouth to say more than two words to somebody.มันไม่ได้จนกว่าจะถึงเดือนไปโดยที่เขาเปิดปากของเขา ที่จะพูดมากกว่าสองคำกับใครบางคน
According to the TV man, this guy started mouthing off.นักข่าวบอกว่าหมอนี่เปิดปากก่อน
Then, of course, you spoke.พอคุณเปิดปากพูดเท่านั้นแหละ
Now, you go home and keep your mouths shut, understand?ตอนนี้พวกแกกลับไปได้แล้ว แล้วก็ปิดปากให้สนิทด้วย่ละ
Must have taken a truck of your dad's money to keep those people quiet.คงใช้เงินพ่อนายเยอะเป็นคันรถ เพื่อที่จะปิดปากคนพวกนั้นให้สนิท
Any negative stories about me, you will kill. You will be at my disposal, 24/7.ถ้ามีข่าวเสียๆ หายๆ กับฉันละก็ นายต้องจัดการปิดปากพวกนั้น
She smothered the cries with her hands, the baby died.เธอเอามือปิดปากลูกไม่ให้ร้อง เด็กก็เลยตาย
I'll just zip the lip.ฉันจะปิดปากเงียบเลย.
He was going to offer us the rest of our years salary if we agreed not to talk about what Monsanto had doneเขาเสนอให้เงินเดือนส่วนที่เหลือทั้งปีแก่เรา ถ้าเราตกลงว่าจะปิดปากเรื่องที่มอนซานโตทำ
It was okay we cant buy you out we cant shut you up lets get the story on the air in a way that we can all agree it will go on the air.เขาก็เลยใช้วิธีใหม่ โอเค เราซื้อคุณไม่ได้ ปิดปากคุณไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็แก้ไขเรื่องนี้ให้ออกอากาศ
And he walks into Adele's room... puts his hand over her mouth.แล้วมันก็เข้าไปห้องของอเดล เอามือปิดปากเธอ
The tiger opened its big mouth.แล้วเสือตัวนั้นก็เปิดปากอันกว้างของมัน
She died about a month ago in a car crash, and this man has been blackmailing you ever since, and you have been paying him off here on your show by feeding him the answers.เธอเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว สาเหตุรถลื่นไถลตกถนน และผู้ชายคนนี้แบล็คเมล์คุณ นับตั้งเเต่นั้นมา และคุณจ่ายเงินปิดปากเขา โดยการให้มาเล่นเกมโชว์นี้ของคุณ
Payoffs, cover-ups.- ผลตอบแทน การปิดปาก
The witness was paid, and the whole gang story was some bullshit.พยานได้เงินปิดปาก ไอ้เรื่องแก๊งมาเฟีย ก็ตอแหลทั้งนั้น
Ok,franklin park,des plaines,yesterday afternoon.เขาถูกมัด ปิดปากและมีร่องรอยคลอโรฟอร์ม ชายคนนึงมีเชื่อสายสเปน ชายอีกคนผิวขาว
This flapper? Fort Knox.เรื่องนี้ รูดซิปปิดปาก
You'll know when I want you to open your mouth.ฉัยจะบอกเองว่าแกเปิดปากได้เมื่อไหร่
Or the Church bought their silence, no one knows.หรือทางคริสตจักรอยากปิดปากพวกเขาเอง ก็ไม่มีใครรู้
The Priory's few remaining members will be silenced.สมาชิกไพเออรี่ที่เหลืออยู่ไม่กี่คนจะต้องถูกปิดปาก
That kid showed that he couldn't keep his mouth shut.หมอนั่นทำท่าว่า จะปิดปากไม่สนิท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดปาก
Back to top