ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากหวาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากหวาน*, -ปากหวาน-

ปากหวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากหวาน (adj.) unctuous See also: smooth-tongued, honeytongued
English-Thai: HOPE Dictionary
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
specious(สพี'เชิส) adj. ดูเรียบร้อยภายนอก,น่าชมแต่ภายนอก,หน้าเนื้อใจเสือ,ปากหวานก้นเปรี้ยว,ดูคล้ายมีเหตุผล., See also: speciousness n., Syn. colourable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blandish (vt.) ปากหวาน See also: ยกยอ Syn. adulate, compliment
dulcet (adj.) ปากหวาน See also: พูดจาไพเราะ, พูดจาน่าฟัง Syn. sweet, velvet
mellifluous (adj.) ปากหวาน See also: พูดจาไพเราะ, พูดจาน่าฟัง Syn. sweet, dulcet, velvet
flattering (adj.) ที่ปากหวาน See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง
honey-tongued (adj.) ที่ปากหวาน See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง Syn. flattering
mellifluously (adv.) อย่างปากหวาน See also: อย่างพูดจาไพเราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're very sweet. You could be my second chance.ปากหวานจัง เธออาจเป็นโอกาสใหม่ของฉัน
Charming. ♪ I am titanium... Did you do this?ปากหวานนี่ แกทำเหรอ?
You really should write poetry.ปากหวานยังงี้ น่าเขียนกวี
That's kind, child.ปากหวานเกินไปแล้ว เด็กน้อย
Don't try to sweet-talk me, Lynette Scavo. I am fit to be tied.ไม่ต้องมาทำปากหวาน ลินเน็ท สกาโว
That's very kind of you,แหม เจ้านี่ปากหวานจัง
You Latin boys are so cheeky. Do you know that?หนุ่มน้อยละตินปากหวานจังนะ
Is he a philanderer of the first water?เขามันพวกปลาไหลปากหวานใช่ไหมค่ะ
Oh, well aren't you the sweetest thing?โอ้ว, ช่างปากหวานน่ารัก
You're sweet as hell and adorable and scruffy with that little grey in your hair and that hot little nose.คุณมันปากหวาน และก็น่ารัก กับผมสีเทาของคุณ และจมูกเล็กๆ ที่แสนเร่าร้อนนั้น
# Silky smooth ## ริมฝีปากหวาน เหมือนลูกกวาด #
It has a dispatch lady that calls you hon.มีแค่โอเปอร์เรเตอร์ปากหวาน
Oh, don't say that. - You're a very attractive woman.ขอที ไม่ จริงๆนะครับ / คุณปากหวานจัง
♪ He had those lips like sugar cane ♪*เขามีริมฝีปากหวานดั่งลูกกวาด*
Don't sweet-talk a sweet talker, Vic.อย่ามาเจ้าชู้ปากหวานเลย วิค
I'm gonna teach our dapper little friend here a lesson myself.ฉันขอจัดการกับสาวปากหวาน
I coulda sold your peach-pie ass out so many times I done lost count, and the one motherfucking thing I needed from you, Sook, is to zip it.ฉันจะแฉอิอาการ ปากหวานก้นเปรี้ยวของเธอมาตั้งหลายครั้ง จนฉันลืมนับไปแล้ว, และมีแค่เรื่องเดียว ที่ฉันต้องการจากเธอ
When I burn your beard off, will you still want to flatter me?ถ้าข้าเผาหนวดงามของเจ้า ยังจะปากหวานอีกไหม
Aww. You are so disgustingly sweet.โอ้วว คุณช่างปากหวานน่าคลื่นไส้
Well, keep saying nice things like that and maybe next time I'll let you choose the restaurant.ถ้าคุณปากหวานแบบนั้นต่อไปเรื่อย ๆ ครั้งหน้าฉันอาจยอมให้คุณเลือกร้านอาหาร
And you're a charming liar, as always.พิ่เองก็ยังปากหวาน... ไม่เคยเลิ่อม
From your mouth to congress' ears.คุณนิปากหวานใช่ได้เลยนะ
Oh, those things you said, such sweet things.นาย.. - โอ้ จอห์น นายปากหวานจัง
You do? You don't have to say that. - I know.จริงอะ ไม่ต้องปากหวาน / ไม่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากหวาน
Back to top