ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปะทุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปะทุ*, -ปะทุ-

ปะทุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะทุ (v.) erupt See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle
ปะทุ (v.) gust See also: burst, break forth Syn. ระเบิด
English-Thai: HOPE Dictionary
burst(เบอสทฺ) {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบิด,แตกออก,ระเบิดแตก,ผลิ,พอง,ปริ,ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน,เต็มไปด้วย., Syn. explode
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
crackling(แครค'ลิง) n. เสียงปะทุ,เสียงแตก,หนังกรอบ,หนังหมูย่าง,กากน้ำมันหมูที่กรอบ
decrepitate(ดิเครพ'พิเทท) vt. เผาให้เป็นรอยแตก,ปะทุ แตกการเผา, See also: decrepitation n., Syn. roast
detonator(เดท'ทะเนเทอะ) n. ลูกระเบิด,ระเบิด,ดินระเบิด,สิ่งที่ระเบิด,เชื้อปะทุระเบิด
erupt(อีรัพทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,แตกออก,ปะทุ, See also: eruptible adj. ดูerudition
eruption(อีรัพ'เชิน) n. การแตกออก,การระเบิดออก,การปะทุ,สิ่งที่พุ่งออกมา,การเกิดผื่นผิวหนัง, Syn. outburst
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explosion(เอคซฺโพล'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด,การปะทุ,การบันดาลอารมณ์อย่างกะทันหัน
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm
fulminantadj. กระทันหันและรุนแรง,ปะทุขึ้น
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
gale(เกล) n. ลมแรง,ลมที่มีความเร็ว32-63ไมล์ต่อชั่วโมง,การปะทุออกด้วยเสียงที่ดัง
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
outcrop(เอาทฺ'ครอพ) n. ชั้นหินที่โผล่ออกมา,ส่วนที่โผล่,สิ่งที่ปะทุขึ้นvi. โผล่,โผล่ออก,ปะทุ
outgrow(เอาทฺ'โกร) vt. เจริญเติบโตเร็วกว่า,โตพ้น. vi. โตเกิน,โตพ้น,ปะทุ,โผล่,แตกกิ่งก้านสาขา,งอก
paroxysm(แพ'รัคซิสซึม) n. การปะทุ,การระเบิด
pop(พอพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ดนตรีที่นิยมกัน,ท่วงทำนองที่นิยมกัน,ศิลปะที่แพร่หลาย vi. ทำให้เกิดเสียงป๊อก,การยิง,การปะทุ n. เสียงปะทุเบา ๆ ,การยิง. adv. ด้วยเสียงดังเบา ๆ
recrudesce(รีครูเดส') vi. ระบาดขึ้นอีก,ปะทุขึ้นอีก, See also: recrudescence n. recrudescency n. recrudescent adj.
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch
spurt(สเพิร์ท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,โหมกำลัง,ทุ่มกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่,ดันออกอย่างฉับพลัน,ปะทุ,พ่นออก, Syn. spirt
volatile(วอล'ละไทลฺ) adj. ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว,ปะทุง่าย,ระเบิดง่าย,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ชั่วคราว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,บินได้. n. สารระเหย,สัตว์มีปีก., See also: volatileness n. volatility n.
volley(วอล'ลี) n. การระดมยิง,ลูกกระสุนที่ถูกยิงออกพร้อมกัน,การปะทุออกเป็นชุด vt. ระดมยิงเป็นชุด, Syn. stream,flow
English-Thai: Nontri Dictionary
erupt(vi) ระเบิดออก,พุ่ง,แตกออก,ปะทุ
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
eruptive(adj) ซึ่งปะทุออกมา,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งแตกออก,ซึ่งเป็นผื่นพุ
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก
explosion(n) การระเบิด,การปะทุ,เสียงระเบิด,การบันดาลโทสะ
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
pop(n) เสียงเปิดขวด,เสียงดัง,การยิง,การปะทุ,รอยแต้ม
sally(n) การฝ่าวงล้อม,การผลุนผลัน,การปะทุ
volatile(adj) ระเหย,เปลี่ยนแปลงง่าย,ขึ้นๆลงๆ,ปะทุง่าย
volley(n) การระดมยิง,การปะทุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
firecracker weldingการเชื่อมปะทุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
erupt into (phrv.) ปะทุ See also: พุ่งออกมา, ระเบิด
flame out (phrv.) ปะทุขึ้น (ความโกรธ, ความรุนแรงฯลฯ) See also: ลุกโชน, Syn. blaze up, fire up
volatile (adj.) ปะทุง่าย See also: ระเบิดง่าย
flare-up (n.) การปะทุของไฟ See also: การลุกขึ้นอีกอย่างฉับพลันของไฟ
live (adj.) อาจปะทุได้อีก Syn. active
outburst (n.) การปะทุ See also: การพ่นออก Syn. eruption, explosion
sputter (vi.) เสียงดังปะทุเป็นพักๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง
"twilit by the glow from the bottomless pit...เขารู้สึกถึงความร้อนที่ปะทุจากก้นรู
I wish predicting volcanic eruptions were an exact science. Unfortunately...ฉันต้องการทำนายการปะทุของภูเขาไฟ เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่น่าเสียดาย ...
Four years ago, a volcano erupted in Columbia.สี่ปีที่ผ่านมา ภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นในโคลัมเบีย
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่
And then when the war broke out figured out a way to keep everything going.แล้วเมื่อสงครามปะทุขึ้นมา ก็ช่วยกันหาทางให้ทุกอย่างเดินหน้าไปเหมือนเดิม
We feel like this could get out of hand real fast.อีกไม่นาน สถานการณ์คงได้ปะทุแน่
Violence has broken out in the Middle East as militants accuse the United States of launching American missiles to demolish a village in Baluchistan, killing innocent civilians.ความรุนแรงได้ปะทุขึ้น ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา
Those volcanic activities up north must be heating up the riverภูเขาไฟทางด้านเหนือเริ่มปะทุ อาจจะทำให้แม่น้ำร้อนขี้น
We'll need every thermal detonator in the inventory.เราต้องใช้เชื้อปะทุความร้อน ทั้งหมดที่มีในคลัง
It'll take more than a few detonators to destroy this outpost.เชื้อปะทุนิดเดียวไม่พอที่จะ ระเบิดฐานนี่หรอก
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ
South Africa appears to be on the verge of a civil war.สงครามกลางเมืองในแอฟริกาใต้.. กำลังจะปะทุขึ้นมาแล้ว..
Your message said the count doubled after the last solar eruptions.นายบอกว่า มันเพิ่มเป็นสองเท่า หลังการปะทุบนด้วยอาทิตย์ครั้งก่อน
The biggest Sun eruptions in human history causing the highest neutrino count we've ever recorded.การปะทุครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เกิดอนุภาค นิวทรีโนส มากที่สุด เท่าที่เคยบันทึกมา
The Yellowstone caldera has erupted.เยลโลว์สโตน แคลเดอร่า เกิดการปะทุขึ้น ครับท่าน
THE FBI IS HERE. NANCY, CAN YOU TELL US WHAT HAPPENED?มันมีไฟปะทุ แล้วทุกอย่างก็ระเบิด
Once he quit chewing, the absence of those toxins kicked a dormant condition into hyper-drive.เมื่อเขาเลิก พอขาดพิษอาการที่สงบก็ปะทุขึ้น
Only when they erupt.แค่ตอนที่มันปะทุเท่านั้นแหละ
But that hasn't happened round here for a few hundred years.แต่ว่ามันไม่ปะทุมานานกว่าพันปีแล้วละ
The Seismic Research Institute said today that the quake is... unlikely to be an indication of volcanic activity and have no cause for alarm.สถาบัน วิจัยแผ่นดินไหวกล่าวว่า วันนี้ที่สั่นสะเทือนนั้น ไม่น่าเป็นการบ่งชี้ของภูเขาไฟ และไม่มีสัญญาณของการปะทุ
Found out what caused the mini explosions.เจอแล้วสิ่งที่เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการปะทุเล็กๆ นั่น
An abnormal spike in seismic activityมีการปะทุที่ผิดปกติ ในปฏิกริยาแผ่นดินไหว
Resulting in a surprisingly predictableคือภาวะอารมณ์ปะทุ หรือจุดปรอทแตก
When the fires of Idirsholas burn, the Knights of Medhir will ride again.เมื่อใดที่เปลวไฟแห่งอิเดียโชลาสปะทุขึ้น อัศวินแห่งเมเดียจะออกรบอีกครั้ง
If the United States and Soviet Union engage in all-out war the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons particles which travel backward through what you perceive as time therefore obscuring my vision of the present.เมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียต เปิดศึกแบบเทหมดหน้าตัก... ...คลื่นจากแรงระเบิด จะปะทุก่อเกิดประจุไวเหนือแสง ...จะมีประจุที่วิ่งย้อนศร ผ่านเข้าไปในมิติรับรู้แห่งเวลา...
She had grown used to his unexpected rage... his sudden anguish... his deep depression.ทั้งอารมณ์โกรธที่ไม่รู้จะปะทุขึ้นเมื่อไหร่ อารมณ์โศก อารมณ์หดหู่
Here's a radio wave from last night's solar flare.นี่เป็นคลื่นวิทยุจากการปะทุ บนดวงอาทิตย์เมื่อคืนนี้
Hey, pop this wardrobe. Don't want a flare-up Ye.เฮ้เพื่อน ระวังตู้ผ้าด้วย อย่าให้มันเกิดไฟปะทุขึ้นมา
At full power, it can channel 7 trillion electron volts, making it by far the highest energy particle accelerator ever made.เครื่องเร่งอนุภาคพลังงาน สูงที่สุดเท่าที่เคยทำมา ระดับพลังงานที่สูงขึ้นของ เอลแอชสี ผลิตชนขนาดใหญ่ ที่ปะทุออกอนุภาคขนาดใหญ่มากขึ้น
I believe that every art piece begins from this.ผมเชื่อว่าศิลปะทุกชิ้นจะเริ่มต้นจากตรงนี้
Every art piece begins from this.ศิลปะทุกชิ้นจะเริ่มต้นจากจุดนี้
I'm not trying to rekindle things with Woo Young.ฉันจะไม่พยายามให้ถ่านไฟเก่ากับวูยองปะทุขึ้นอีกหรอกค่ะ
Mountains erupting, earthquakes, raging fires!ภูเขาไฟจะปะทุ แผ่นดินจะสั่นไหว และลุกเป็นไฟ
Airlines are warning passengers to expect more delays even when the dust from the volcano in Iceland has settled.สายการบินได้ประกาศเตือนผู้โดยสารว่าการเดินทางจะล่าช้ามากขึ้น เนื่องจากเถ้าของภูเขาไฟ ที่ปะทุขึ้นในไอซ์แลนด์ปกคลุม
Our analyst can now confirm that the volcano is actually growing stronger.แต่นักวิเคราะห์ของเรายืนยันว่า.. ภูเขาไฟกำลังจะปะทุขึ้นมาอีก
Again, Mount Moa Moa has just erupted. This is live footage taken...และเป็นอีกครั้ง ที่ภูเขาไฟโมอะโมอะปะทุขึ้นอีก นี่คือภาพสดๆจาก...
I go to the volcano eruption site. And I take the kids.ฉันไปที่เว็บไซต์ของการปะทุของภูเขาไฟ และฉันจะใช้เด็ก
Like I said before, we should not have rushed to elect a President.กองทัพเป่ยหยางระดมพลมาแล้ว สงครามคงปะทุขึ้นในไม่ช้า
It is some meteor that the sun exhal'd, to be to thee a torch bearer, to light thee on thy way to Mantua.เป็นเพียงดาวหางซึ่งปะทุจากพระสุรีย์ สำหรับในคืนนี้เป็นคบเพลิงนำพี่ยา เหมือนส่องวิถีให้ดำเนินสู่มันตุวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปะทุ
Back to top