ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดใจ*, -ปวดใจ-

ปวดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดใจ (v.) be heart-broken See also: be deeply hurt Syn. เจ็บช้ำน้ำใจ
ปวดใจ (adj.) be in pain See also: sad Syn. ปวดร้าว, เจ็บปวด
ปวดใจ (v.) regret See also: grieve, lament, feel sad Syn. ปวดร้าว, เจ็บใจ
ปวดใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ทุกข์ใจ, เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've gotten upset, you really upset your motherปวดใจจริงๆ แกทำร้ายจิตใจแม่ได้ลง
Oh, it breaks the heart.โอ้, มันน่าปวดใจ จริงๆ.
And her pretty little pucker Makes her one helluva sucker,สาวน้อยน่ารักหน้านิ่วคิ้วขมวด มันทำให้ชายของเธอปวดใจ
All right, Ross. Look, you're feeling a lot of pain right now.เอาละรอส นี่ ตอนนี้นายรู้สึกปวดใจมาก
I just remember our life, but it hurts.หันไปมอง ผมมักจะนึกถึงชีวิตเรา เจ็บปวดใจจริง
Your damaged temporal lobe is causing me pain and I'm gonna get you for that.ส่วนสมองที่เสียหายของคุณนั่นแหละ ที่ทำผมปวดใจ และผมก็จะเอาคืนแน่
It beats getting your heart broken all the time by the top seeds.เฮ้ เพื่อน ฉันเข้าใจ มันทำให้นายปวดใจอยู่บ้าง ในเวลาที่นายยืนอยู่จุดสูงสุด
Because you don't know shit about hurt feelings.เพราะคุณไม่รู้จักความเจ็บปวดใจหรอก
She must have so much pain and hurt in her heart.เธอคงจะทรมานและเจ็บปวดใจมาก
Tortured emo rock.รอแป๊ปนึง ยาแก้ปวดใจ
Won't pain in heart but will definitely pain in head, watching to this movie, this film will get critical acclaim, and also awards, but tell you what, this film is flop!ไม่ได้เจ็บปวดใจ แต่ เจ็บหัวกะบาลตะหาก ,คอยดูหนังเรื่องนี้, หนังนี้จะถูกวิจารณ์อย่างหนัก และกระทั่งรางวัล
It must have taken you a lot of courage to confess to me. Yet I caused you much heartache, right?มันคงต้องใช้ความกล้ามากเลยสิ่นะที่จะสารภาพกับฉันหน่ะ ฉันยังไม่ทำให้คุณปวดใจมากใช่ไหม?
Well, I mean, it breaks my heart to see Dad the way he is... but as soon as he's back on his feet, I've got to get out.น่าปวดใจที่เห็นพ่อเป็นแบบนี้ แต่ทันทีที่เขาตั้งตัวได้ฉันจะย้ายออก
Wow! My feelings are hurt.พูดแบบนี้ปวดใจนะเนี่ย
But given time, it'll pass.ทั่งแกและแพมกำลังเจ็บปวดใจ
Sergeant, let's be clear, 'cause being clear will save us both a lot of agita.เพราะความชัดเจนจะช่วยไม่ให้ปวดใจได้
Have given me their fair share of heartache,ได้ทำให้ชั้นได้ปวดใจ พอๆกันเลย
You, my son was stumbling around in heartache.คุณ ลูกชายของฉันต้องเจ็บปวดใจ
You know what burns me the most, is that I brought you into my home.เธอรู้มั้ยว่าอะไรทำให้ฉันปวดใจที่สุด ที่ฉันพาเธอเข้าบ้าน
I can't stay in there with her, sayin' those things that break my heart.ฉันทนอยู่ในนั้นกับเค้าไม่ได้แล้ว เค้าพูดจาทำให้ฉันปวดใจ
And so upset It just killed me.และอารมณ์เสียมากๆ... ...มันทำให้ผมปวดใจ
But even so, the only thing that really got my heart beating was the hunt.แต่มีบางสิ่ง สิ่งเดียวที่ทำให้ผมปวดใจ คือการล่า
Well, consider this psychopath's feelings hurt.นึกบ้างว่า คนโรคจิตนี้ก็ปวดใจเหมือนกัน
I'm not gonna snag him just to toss him aside.ฉันไม่อยากให้เขาปวดใจอะไรอีก ถึงแม้ฉันจะไม่ได้ต้องการเขา
# Look around ## มองดูสิ ทุกแห่งมีแต่ปวดใจ #
# And one of us has a broken heart ## และใครคนนึง ต้องเจ็บปวดใจ #
I would understand, though it would break my heart.ฉันเข้าใจ แม้จะทำให้ฉันปวดใจ
It was either that or deal with your actual pain.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรค์นั้นหรือที่เธอปวดใจ
You're in pain, you're distressed.นายเจ็บปวดใจ นายสิ้นหวัง
Each step we took to get closer, the more we were hurtยิ่งเราใกล้ชิดกันเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเจ็บปวดใจเท่านั้น
Even imagining that makes my heart hurt.แค่คิดฉันก็ปวดใจแล้ว
I don't mean sharing with you, but that fuckin' hurt.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะบอกเรื่องนั้นกับเธอ แต่ก็โคตรปวดใจเลย
You're heartbroken right?เจ้ากำลังปวดใจใช่มั้ย?
It can really fuck you up.มันก็จะทำให้คุณเจ็บปวดใจ
Yeah, but... you were hurt.ก็ใช่ แต่เพราะว่า... คุณเจ็บปวดใจ
I just wouldn't want to see you get hurt.ฉันแค่ไม่อยากให้นาย ต้องเจ็บปวดใจ
Well, don't get me wrong--it's heartbreaking to see a good man and a productive employee like Jane go down in flames, but this is about damage control now.อย่าเข้าใจผมผิดนะ--มันปวดใจเหมือนกัน ที่เห้นคนดีๆ และเป็นลูกจ้างที่ทำงานดี อย่างเจนตอ้งถูกเผาแบบนี้ แต่นี่มันเป็นเรื่องการควบคุมความเสียหาย
¶ Heartache stops hurting# ความเจ็บปวดใจหยุดลง #
They're... they're heartbreaking.เราต่างปวดใจกับเรื่องนี้
Milner recanted his confession.ฉันปวดใจ ที่เธอคบกับจอช

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดใจ
Back to top