ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรุงอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรุงอาหาร*, -ปรุงอาหาร-

ปรุงอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรุงอาหาร (v.) cook See also: prepare food, make a dish Syn. ทำกับข้าว, ทำอาหาร, ประกอบอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา,วิธีการบรรลุเป้าหมาย,เคล็ดลับ,วิธีการ
English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cheesecake (Cookery)ชีสเค้ก (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Condiment industryอุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plank (vt.) ปรุงอาหารกระทะร้อน
caraway (n.) เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้
condiment (n.) เครื่องปรุงอาหาร Syn. seasoning, relish
cookery (n.) การปรุงอาหาร
cookery (n.) รูปแบบการปรุงอาหาร Syn. style of cooking
cookery (n.) สถานที่ปรุงอาหาร
cooking (adj.) ที่ใช้ในการปรุงอาหาร
mustard (n.) ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร
short-order (n.) คนปรุงอาหารเร็ว
style of cooking (n.) รูปแบบการปรุงอาหาร
suet (n.) มันแข็งที่อยู่รอบไตแกะและวัว ใช้สำหรับปรุงอาหาร Syn. fat, grease
tarragon (n.) พืชชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมใช้ในการปรุงอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I asked him to let me cookฉันขอร้องเขาขอให้ฉันเป็นปรุงอาหาร
It's always a pleasure to cook for you bothยินดีเสมอที่ได้ปรุงอาหารให้คุณทั้งสอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How many times do I have to teach you the meaning of cuisine?ฉันต้องสอนถึงความหมายของการ ปรุงอาหาร ให้กับพวกนายอีกกี่ครั้งกัน
30 Minute Meal, my ass!ปรุงอาหารภายใน 30 นาที, เชี่ยอะไร!
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง
Something's cooking.การปรุงอาหารของบางสิ่ง บางอย่าง
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน
Come and learn something. You might have to cook for 20 guys some day.มาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะมีการปรุงอาหารสำหรับ 20 คนบางวัน
You can cook, right?คุณสามารถปรุงอาหารใช่มั้ย?
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร
There we have a very unique way of cooking.เรามีวิธีปรุงอาหารแบบพิสดาร
People, hamburgers, condiments... us, you know?ผู้คน แฮมเบอร์เกอร์ เครื่องปรุงอาหาร...
Some love into cooking the rest of it.ความรักจำนวนหนึ่งเข้าไปในการปรุงอาหารส่วนที่เหลือของมัน
He picked some wild mushrooms... and made a brochette.เขาเก็บเห็ดป่า มาปรุงอาหาร
He washes dishes or takes out the garbage. He doesn't cook.เขาล้างจาน เทขยะ /เดกเกบขยะ เขาไม่ได้ปรุงอาหาร
Anyone can cook.ทุกๆคนสามารถปรุงอาหาร
I'm in the kitchen making dinner.ฉันอยู่ในครัว ปรุงอาหารเย็น
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ
I hear that I'm gonna cook for you.ฉันได้ยินว่าฉันต้องปรุงอาหารให้นายด้วยหรือ
It's possible that a batch of waterนั่นมันเป็นไปได้ ในการปรุงอาหารแต่ละครั้งของน้ำ
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที
That's what servants are for.เพียงแต่ข้าไม่ได้ทำอาหาร เพราะข้าปรุงอาหารไม่เป็น
Not likely, Hurley. Hold on, guys!ก็พยายามคิดออก ระยะเวลาการปรุงอาหารเขา.
Can I come in?[การปรุงอาหารเช้าที่เหมาะสม? ] พวกเราจะทำอะไรกันดี ? อาหารเช้าแย่ไปแล้ว [การปรุงอาหารเช้าที่เหมาะสม?
I got some...] [การปรุงอาหารเช้าที่เหมาะสม? ]
It's a witch's cookbook.มันก็คือคู่มือปรุงอาหารของแม่มดไง
Yeah. Cookbook.ช่าย คู่มือปรุงอาหาร
Well, ben's about to make a main courseงั้นดีเลย เบนกำลังคิด เตรียมปรุงอาหารจานใหญ่
It's a deal I made with my mother in exchange for her silence on the matter, as well as the occasional use of her George Foreman Grill that seals in the flavor without the fat.เป็นข้อตกลงที่ฉันทำกับแม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ ให้แม่หุบปากกับบางเืรื่อง รวมถึงบางโอกาสอื่นที่จำเป็น อย่างตอนที่แม่เข้าครัวปรุงอาหารปิ้งย่าง
When you cook something, the energy you use is ultimately electromagnetic energy.แม่เหล็กไฟฟ้าบอกเราว่างานเคมี เมื่อคุณปรุงอาหารบางอย่าง พลังงานที่คุณใช้
Well, it wasn't Geoff's cooking.เอ่อ มันไม่ใช่การปรุงอาหารของเจฟ
*I'll play guitar, and knit, and cook and basically.*♪ฉันจะเล่นกีตาร์และถัก และปรุงอาหารและพื้น ♪
Ah, yes. The ancient cactus fruit. I believe your people use it as seasoning when preparing your native dishes.เอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารพื้นเมือง
It'll be like cooking for snotty-nosed people.เราจะปรุงอาหารให้คนไม่ได้กลิ่น
Certified culinary arts.ประกาศนีย์บัตรศิลปการปรุงอาหาร
Folks, Chad Lockerbie just won first place in the chili cook-off.พ่อแม่พี่น้อง แชด ลอคเคอบี้เพิ่งจะชนะครับ สถานที่แรก ในที่ปรุงอาหารชิลี
I'm to help mother with the meal.ข้าต้องไปช่วยแม่ปรุงอาหารแล้ว
Mark was always the cook, but I'm making do.มาร์คชอบเข้าครัวมาดูฉันปรุงอาหาร เขาเรียนการทำเนื้อแกะบิยานี
I tweaked the local tom yum recipe.เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกผักมาปรุงอาหาร รสชาติถึงจะกล่มกล่อม
Everyone always assumes it's about the spices, but really, it's the slow cooking, that you-- to really seal in those juices.ทุกคนมักจะเดาว่า มันเกี่ยวกับเครื่องเทศ แต่จริงๆ มันคือการปรุงอาหารช้า ซึ่งคุณ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรุงอาหาร
Back to top