ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิบัติตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิบัติตัว*, -ปฏิบัติตัว-

ปฏิบัติตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิบัติตัว (v.) behave See also: conduct Syn. ประพฤติตัว, ประพฤติ, กระทำ, ทำตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
act (vi.) ปฏิบัติตัว See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว Syn. perform, do, behave
act (vt.) ปฏิบัติตัว See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
deal (vt.) ปฏิบัติตัว See also: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ Syn. act, behave
go for (phrv.) ปฏิบัติตัวหรือทำตัวเหมือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม
I spent a lot of time learning not to react to things like other people do.ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตัวไม่เหมือนใคร
Do you know the rules of protocol concerning my son?คุณรู้กฎเกณฑ์การปฏิบัติตัว ต่อหน้าลูกชายของฉันหรือเปล่า
I don't know the proper etiquette in this situation.ผมไม่รู้ว่าสถานกาณ์แบบนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
Male monogamy remains an elusive, yet much mythologized practice throughout the world.- ใช่ ผู้ชายรักเดียวใจเดียวคงหายาก การปฏิบัติตัวก็คงยากนัก ทั่วทั้งโลก
At boarding school they'll straighten you out!ที่รร.ประจำ เขาจะสอนแกให้ปฏิบัติตัวดี
To see how you would perform under...ดูว่าเจ้าจะปฏิบัติตัวยังไงภายใต้...
'Cause our manners differ from theirs.เพราะเราปฏิบัติตัวไม่เหมือนพวกเขา
I had to learn pretty quick how to handle myself around them.ฉันได้เรียนรู้อะไรเล็กๆน้อยๆในการปฏิบัติตัวรอบๆพวกเขา
Do you do what you're supposed toคุณปฏิบัติตัวแบบที่คุณควรปฏิบัติหรือป่าว
You claim titles don't matter to you, but you behave like a prince and expect me to wait on you like a servant.ท่านอ้างว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองกับท่าน แต่ท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับเจ้าชาย และก็หวังให้ข้าคอยเป็นคนรับใช้ของท่าน
I mean, he's married, and he always treated me like a kid.เขาแต่งงานแล้ว และเขาก็พยายามปฏิบัติตัวกับฉันเหมือนฉันเป็นเด็กๆ
I'm very glad to see you, detective... as both a veteran and as a police officer of your many years of service.คุณใส่กระดุมเสื่อได้ ตอนนี้ขณะที่เราถกกันเมื่อวานนี้ มันเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ไม่สม่ำเสมอ
Polite society cannot conceive of certain practices, Miss Lister, but I move in other circles where people point at you, they call you Gentleman Jack, they say you like the ladies... perhaps too much.ในสังคมดีๆ เค้ายังไม่ยอมรับ การปฏิบัติตัวอย่างหัวรั้นหรอกคุณลิสเตอร์ แต่ผมก็ยังคงเห็นต่าง ที่คนอื่นมองคุณนะ \ เค้าเรียกคุณว่า สุภาพบุรุษ แจ๊ค
Uh-huh. You remember how we treated each other?อ่าฮะ จำได้มั้ยว่าเราปฏิบัติตัวต่อกันยังไง
I suggest we treat our relationship as if it were a crashed computer and restore it to the last point we both agree it worked.ฉันขอเสนอว่าเราปฏิบัติตัว เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พัง แล้วนำมาซ่อมใหม่จนถึงจุดสุดท้ายที่เราคิดว่ามันยังโอเคอยู่
I'm trying to act like I'm not in love with his daughter,ผมพยายามปฏิบัติตัวเหมือน ไม่ได้รักกับลูกสาวของเขา
If it's all the same to everyone, I'm comfortable, so I'd like to stay in this.ผมขอปฏิบัติตัวเหมือนกับที่ทำกับทุกๆคน ผมสบายใจกว่า ผมขอเป็นแบบที่ผมเป็น
That is why, from now on I will take my duties as prince even more seriously than before.เพราะอย่างนั้นจากนี้ไป ผมจะรับหน้าที่เจ้าชาย และปฏิบัติตัวจิรงจังมากกว่าแต่ก่อน
It's already at this state, shouldn't you understand your own inadequacies and retreat back quietly?เป็นอย่างงี้จนได้ เธอไม่เข้าใจการไร้ความสามารถและการปฏิบัติตัวอย่างสงบๆ เหรอ
At least their people understand how to treat us.อย่างน้อยพวกนั้นเข้าใจว่าควรปฏิบัติตัวกับเรายังไง
So unless you want to find yourself recruiting SUNY Binghamton, you'll treat me with a little more respect.เว้นแต่ว่าคุณอยากจะพบว่าตัวเอง กำลังฟื้นฟู ซูนี บิงแฮมตัน อยู่ คุณควรจะปฏิบัติตัวกับฉัน ด้วยความเคารพมากกว่านี้หน่อย
Yes, I'm sure that we will, but if we don't and we treat Isaac badly, he's gonna kill us in the media.ใช่ ฉันมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราทำไม่ได้ และยังปฏิบัติตัวแย่ๆกับไอแซ็กล่ะก็ เขาจะต้องฆ่าพวกเราตายกลางสื่อแน่นอน
He is supposed to act like a professional law officer...เขาควรจะปฏิบัติตัว แบบผู้รักษากฎหมายมืออาชีพ ..
Have they ever treated you well?พวกเขาเคยปฏิบัติตัวดีๆกับคุณบ้างไหม?
He does not understand the society or how he supposed to behave.เขาไม่รู้จักการอยู่ในสังคมหรือวิธีปฏิบัติตัว
He didn't know how else to get rid of him.มอร์แกน ไม่รู้ว่าเขา ต้องปฏิบัติตัวยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิบัติตัว
Back to top