ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บางส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บางส่วน*, -บางส่วน-

บางส่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บางส่วน (n.) some part See also: certain part
English-Thai: HOPE Dictionary
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
brownoutn. การดับไฟบางส่วนของตัวเมือง,ภาวะไฟตก
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
catalepsy(แคท'ทะเลพซี) n. ภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายบางส่วน/ทำให้ร่างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งชั่วขณะ, See also: cataleptic adj. ดูcatalepsy
colectomyn. ศัลกรรมผ่าเอาลำไส้ใหญ่ออกบางส่วนหรือทั้งหมด
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
grizzle(กริซ'เซิล) vt.,vi. ทำให้เป็นสีเทา,ทำให้บางส่วนเป็นสีเทา. n. ผมหงอก,ผมหงอกบางส่วน,ผมวิกสีขาว, See also: grizzled adj.
grizzly(กริซ'ลี) adj. สีเทา,สีเทาบางส่วน,ผมหงอก. n. หมีขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง, Syn. greyish,grizzled
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
incomplete(อินคัมพลีท') adj. ไม่สมบูรณ์, เพียงบางส่วน., See also: incompletely adv. incompletion, incompleteness n., Syn. undone, unfinished, undone
local variableตัวแปรเฉพาะที่เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อธิบายถึงข้อมูลที่แยกออกไปอยู่ในบางส่วนบางตอนของโปรแกรม เช่น อาจเป็นตัวแปลที่อยู่เฉพาะในโปรแกรมย่อยเท่านั้น
loch(ลอค) ทะเลสาบ,อ่าวยาวและแคบที่มีแผ่นดินล้อมรอบบางส่วน, Syn. lake
main programโปรแกรมหลักในการเขียนโปรแกรม หากมีบางส่วนของโปรแกรมที่มักจะต้องเขียนซ้ำกันบ่อย ๆ อาจจะใช้วิธีเขียนส่วนที่ซ้ำนี้แยกออกเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งต่างหาก เรียกว่าโปรแกรมย่อย (subprogram) ส่วนโปรแกรมเดิมเรียกว่าเป็นโปรแกรมหลัก ในโปรแกรมหลักนี้ จะมีคำสั่งเรียกโปรแกรมย่อยมาใช้เมื่อใดก็ได้ บ่อยเท่าใดก็ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนซ้ำ
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
paresis(พะรี'ซิส) n. ภาวะอัมพาตบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
paretic(พะเรท'ทิค) adj.,n. (ผู้) เป็นอัมพาตหรือเหน็บชาบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์
partial(พาร์'ซัล) adj. บางส่วน, See also: partedness n.
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน,ความไม่สมบูรณ์,ความลำเอียง
partly(พาร์ท'ลี) adv. บางส่วน
recoup(รีคูพ') v. หักกลบลบหนี้,เอาคืน,เอาทุนคืน,ชดใช้,ยึดถือบางส่วนเพื่อชำระหนี้, See also: recoupment n.
semidetached(เซมมิดีแทชทฺ') adj. แยกออกบางส่วน,กึ่งอิสระ, (บ้าน) สองหลัง ติดกัน
some(ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง, Syn. certain
somewhatadv. ค่อนข้าง,บ้าง,บางส่วน. n. บางส่วน,บางตอน,บางขนาด
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
underlap(อันเดอะแลพ') vt. ยื่น (บางส่วน) อยู่ข้างใต้
vasectomy(แวเซค'โทมี) n. การติดเอาท่ออสุจิของอัณฑะออกทั้งหมดเหลือแต่บางส่วน
worked(เวิร์คทฺ) adj. ประกอบแล้วบางส่วน,ผ่านการเสริมแต่ง,ผ่านการเพาะปลูก,ผ่าน กระบวนการบางอย่างแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่ทั้งหมด
partly(adv) เป็นบางส่วน,ไม่ทั้งหมด
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
somewhat(adv) บางส่วน,ค่อนข้างจะ,บ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
part ofบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eucarpic-สร้างส่วนสืบพันธุ์จากบางส่วน [แทลลัสของราและสาหร่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
three-quarter crown; partial crown; partial veneer crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Centrifugal Dewatering การรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง การรีดน้ำบางส่วนออกจากสลัดจ์โดยการหมุน เหวี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Chimeraไคมีรา, สิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อบางส่วนประกอบด้วยเซลล์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ต้นไม้ที่มีใบด่าง [นิวเคลียร์]
Cinder กากไหม้เกรียม ขยะหรือเชื้อเพลิงซึ่งถูกเผาไหม้บางส่วนแต่จะ ไม่ติดไฟเป็นเปลวอีก [สิ่งแวดล้อม]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
electrolyteอิเล็กโทรไลต์, สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Heart Disease, Ischaemicกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบางส่วน [การแพทย์]
Island เกาะ ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Poisonสารพอยซัน(ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์), วัสดุใดๆ ที่มีภาคตัดขวางการดูดกลืนนิวตรอนสูง ซึ่งจะดูดกลืนนิวตรอนบางส่วนจากปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นผลให้การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลดลง
Removableการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ [TU Subject Heading]
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
truncateตัดท้ายตัดบางส่วนของข้อมูล หรือข้อความที่ไม่สามารถบรรจุลงในเนื้อที่ที่กำหนดให้ได้ เช่น ชื่อยาวเกินไป กว่าจะพิมพ์ลงในกระดาษกาวพิมพ์เลขที่อยู่ ดังนั้นจึงต้องตัดส่วนท้ายออกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
a few (pron.) บางส่วน Syn. any, more or less
in part (idm.) บางส่วน
partially (adv.) บางส่วน Syn. uncompletely Ops. completely
partly (adv.) บางส่วน See also: ไม่ทั้งหมด Syn. incompletely, partially Ops. completely, entirely, wholely
portion (n.) บางส่วน See also: ส่วนหนึ่ง
some (pron.) บางส่วน Syn. any, a few, more or less
uncompletely (adv.) บางส่วน Ops. completely
amnesiac (adj.) ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน Syn. amnesic
amnesiac (n.) ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน Syn. amnesic
amnesic (adj.) ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน Syn. amnesiac
amnesic (n.) ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน Syn. amnesiac
cerebral palsy (n.) สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย Syn. spastic paralysis
defray (vt.) ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด / บางส่วน Syn. clear, settle
go off (phrv.) สำเร็จบางส่วน
partial (adj.) ซึ่งเป็นบางส่วน See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด Syn. incomplete, imperfect Ops. complete, whole, perfect
put down (phrv.) ทำให้อวัยวะบางส่วนต่ำลง See also: ก้ม
put out (phrv.) ทำลาย (ร่างกายบางส่วน) Syn. throw out
spastic paralysis (n.) สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll buy some later todayฉันจะซื้อบางส่วนทีหลังในวันนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you mean "partial"? What happened to him?หมายความว่าไง บางส่วน เกิดอะไรกับเขา
Wine is my inspiration. In some parts, I'm known as a poet.สุราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของข้า บางส่วน เขาก็เรียกข้าว่านักกวี
Some x-factor distance equation.ตัวประกอบ x - บางส่วน ระยะห่างที่เท่ากัน
This is some fine whiskey.นี่คือ บางส่วน วิสกี้ ชั้นดี
Would you like some company?คุณต้องการที่ บริษัท บางส่วน - นานแค่ไหน?
That, yes, Morgan has suffered some losses, but our liquidity is strong and there's no cause for concern.มอร์แกนได้รับความเสียหาย บางส่วน แต่สภาพคล่องของเรามีความ แข็งแกร่ง และมีสาเหตุสำหรับกังวลไม่มี
Tha's cool, but maybe you could just give me some drills.ที่เย็น แต่บางที คุณก็สามารถให้ฉันฝึกซ้อม บางส่วน สว่าน?
I had dinner last night with some leaders of the Jewish community.ฉันมีอาหารค่ำคืนที่ผ่านมามี บางส่วน ผู้นำของชุมชนชาวยิว
Some, but not all.บางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
They got called away at some--some altercation somewhere else on the island.บางส่วน-บางส่วนก็ทะเลาะกัน ที่ไหนสักแห่งบนเกาะ
Well, some are clean, and some have code.บางส่วนก็ว่าง บางส่วนมีรหัสอยู่
Some bits you lose, some bits you keep.บางส่วนก็หาย บางส่วนก็เหลืออยู่
Partly that, partly what she saw.บางส่วนก็เป็นอย่างนั้น บางส่วนก็เป็นอย่างที่เธอเห็น
The rest went to another organization.บางส่วนก็ไป ที่องค์กรอื่นๆ
Some kind of freakish government experiment?บางส่วนของ การทดลองแปลกๆของรัฐบาลรึ?
Some of the heart muscle has been recently damaged.บางส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจ ได้รับความเสียหายเมื่อเร็วๆ นี้
Part of the humane care of an animal is preparing for the inevitable...บางส่วนของการดูแลอย่างมีมนุษยธรรมของสัตว์มีการเตรียมการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ...
Some kind of freakish government experiment?บางส่วนของการทดลองแปลกๆ ของรัฐบาลรึ?
And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere.บางส่วนของการแผ่รังสีอินฟราเรดขาออกนี้ถูกกักไว้ โดยชั้นบรรยากาศนี้ และเก็บมันไว้ภายใน
"Some of his effects transcend mere illusion...บางส่วนของการแสดงข้ามพ้นความเป็นมายากล
Some of the bugs would have survived in space, while all those left behind on Earth would have been fried.บางส่วนของข้อผิดพลาด ที่จะมีชีวิตรอดในอวกาศ ในขณะที่ทุกคนทิ้งไว้ข้างหลัง บนโลกจะได้รับการทอด
Pieces of you get chipped away.บางส่วนของข้าค่อยๆ หายไป
Only problem was, some of the workers who processed the stuff in factories in Delaware and New Jersey were going insane, hallucinating, jumping out of windows.บางส่วนของคนงานที่ ประมวลผลสิ่งที่ ในโรงงานในเดลาแวร์และ นิวเจอร์ซีย์กำลังจะบ้า หลอนกระโดดออกจากหน้าต่าง
This beautiful piece of the world that we share.บางส่วนของความสงบเงียบ ที่เราแบ่งปันกัน
Some of that criticism from scientists.บางส่วนของคำวิจารณ์ จากนักวิทยาศาสตร์ว่า
Some part of you doesn't want this baby, and that part wants to tell her to kill it.บางส่วนของคุณ ไม่ต้องการเด็กคนนี้ และส่วนนั้นต้องการบอกเธอ ให้ฆ่าเด็ก
Part of you is. Herman, a word.บางส่วนของคุณจะได้เป็น เฮอมาน มาคุยกันหน่อย
The part of you that overreacted, that cares so much?บางส่วนของคุณที่แสดงออกมา นั่นคุณเป็นห่วงมากใช่ไหม?
Perhaps some part of you imprinted onto me something overwritten or copied.บางส่วนของคุณพิมพ์ทับมาที่ฉัน ... บางสิ่งถูกเขียนทับหรือไม่ก็คัดลอด
Some of you lost your houses, your cars.บางส่วนของคุณสูญเสียบ้านของคุณ, รถยนต์ของคุณ.
It's an electromagnetic pulse that causes a high-intensity photoelectron surge.บางส่วนของคุณอยากมีชีวิตอยู่ และนั่น... เราต้องการเบนเน็ท นั่นมันดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้อีก
Bane from Batman? Someone like that?บางส่วนของคู่ใบหน้าของฉันนะ
Part of me didn't want to.บางส่วนของฉัน มันไม่อยากทำแบบนั้น
Maybe a part of me is questioning what I said to you last week.บางส่วนของฉัน อาจเป็นคำถาม ที่ฉันพูดกับคุณอาทิตย์ที่แล้ว
Part of me would like to go out fighting.บางส่วนของฉันชอบจะออกไปต่อสู้
You believe him, that he sees her and speaks to her?บางส่วนของฉันบอกว่าเขาเป็นเด็กเหงาๆ ที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ
I think part of me wanted to.บางส่วนของฉันอยากหน่ะ
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส
Some of life needs to be for pleasure.บางส่วนของชีวิตที่ต้องมีเพื่อความสุข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บางส่วน
Back to top