ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บล็อก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บล็อก*, -บล็อก-

บล็อก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บล็อก (n.) crucible Syn. เบ้าหลอม, เบ้าหล่อ, แม่พิมพ์
บล็อก (n.) mold See also: pattern, frame Syn. แบบหล่อ, แม่พิมพ์, เบ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
block diagramแผนภาพบล็อก หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
ibg(ไอบีจี) ย่อมาจาก interblock gap (ช่องว่างระหว่างบล็อก) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
randomised block; randomized blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
randomized block; randomised blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interblock gap๑. ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียน๒. ช่องว่างระหว่างบล็อก [มีความหมายเหมือนกับ interrecord gap] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lockup torque converterทอร์กคอนเวอร์เตอร์แบบล็อกได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, he set out to walk by himself to a friend's house a block away and he never showed up.เมื่อวานนี้, เขาออกไปเดินกับเพื่อนของเขา ห่างจากบ้าน 1 บล็อก แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีก
Yeah. I was 3 or 4 blocks away when the call came in on the radio.ครับ ผมอยู่ห่างไป 3 หรือ 4 บล็อก ตอนที่มีวิทยุแจ้งเข้ามา
Okay, Brock is gonna go play in his room while the big people talk.โอเค บล็อก เข้าไปเล่นในห้องลูกนะจ้ะ ตอนนี้คนโตกำลังคุยกันอยู่จ้ะ
So I need you to go down the stairs,out the door One block west,three buildings north.นายลงไปข้างล่าง ไปทาง ตต.1 บล็อก ทางเหนืออีก 3 บล็อก
Run six, seven blocks. Catch a cab.วิ่งไปที่ 6 หรือ 7 บล็อก เรียกแท็กซี่
Tell them to bring down all the blogs, sites, etc.บอกพวกเค้าให้ถอดออกจากไซท์ บล็อก หรืออะไรก็แล้วแต่
I'm going to drive the car a couple blocks away, and I will wait for you there.แม่จะขับรถออกไปห่าง 2 บล็อก และรออยูที่นั่น
It's only a few blocks. There's no traffic.ก็แค่ 2-3 บล็อก ไม่มีรถคันอื่นนี่
I mean chat rooms, blog, Twitter, Pinterest, Facebook, you name it.มีทั้งแชทรูม บล็อก ทวิทเตอร์ พินเทอร์เรสท์ เฟซบุ้ก หมดทุกอย่างเลย
Block timed it perfectly.บล็อก หมดเวลามันสมบูรณ์.
Block is a one man industry, Shecky.บล็อก อุตสาหกรรมชายคนหนึ่ง Shecky.
Quite an accomplishment for my blog and for you, country boy.บล็อกของฉันก็เสร็จแล้ว และคุณ หนุ่มบ้านนอก
My blog is about my own experience, not using information to hurt people.บล็อกของฉันเกี่ยวกับประสบการณ์ของฉัน ไม่ได้มีไว้ให้ข่าวทำร้ายใคร
Serena's blog's getting some traction.บล้อกของเซรีน่า น่าจะมีแรงฉุดให้คนเข้ามานะ
Serena's blog is one of "The Spectator's" biggest draws.บล็อกของเซรีน่าเป็นหนึ่งใน The Spectator ที่ใหญ่ที่สุด
Your blog went into great detail about how you wanted to kill her.บล็อกคุณมีรายละเอียดมากมายถึงวิธี ที่คุณอยากจะฆ่าเธอ
The record of our time together.บล็อกที่รวบรวมเรื่องของเรา
I mean the one blog that actually cares about Broadway.บล็อกที่เกี่ยวกับ การแสดงบรอดเวย์หน่ะ
Block has been siphoning the player account money and directly routing it to bank accounts with my name on them.บล็อกที่ได้รับการดูด เงินบัญชีของผู้เล่น โดยตรงและการกำหนดเส้นทางไปยังธนาคาร บัญชีที่มีชื่อของฉันในพวกเขา.
Block every possible exit.บล็อกทุกทางออกที่เป็นไปได้.
The dust blocks the starlight, and there's lots of it.บล็อกฝุ่นแสงดาวและ มีจำนวนมากของมัน
Block wants you to feel great about working with us.บล็อกอยากให้คุณรู้สึกด เกี่ยวกับการทำงานกับเรา.
Block anything out right now.บล็อกอะไรได้เลยตอนนี้
Brocker or Brower or Flowers, whatever his name is.บล็อกเกอร์ บราวเวอร์ หรือ ฟลาวเวอร์ ชื่ออะไรก็ช่างเหอะ
Some idiot blogger found out about the Cayman charities.บล็อกเกอร์ปัญหาอ่อนบางคนค้นพบ เกี่ยวกับกองทุนที่เกาะเคย์แมนแล้ว
Brock is almost 6.บล็อกเกือบจะ 6 ขวบแล้ว
Block's not too popular around these parts anymore.บล็อกเป็นที่นิยมมากเกินไปไม่ได รอบชิ้นส่วนเหล่านี้อีกต่อไป.
Block is the biggest trophy that Shavers could ever take down.บล็อกเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แปรงสีฟันเคยได้ใช้เวลาลง.
I'll- - I'll knock your block off!ฉันจะฉันจะเคาะบล็อกของคุณ ออก!
Albertina's father is a professor in Bolognaพ่อของอัลเบอทิน่าเป็นศาสตราจารย์ อยู่ในโบล็อกน่า
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ
Tell Mr.Havelock that there are men looting in the caves.บอกคุณแฮบล็อก ว่ามีคนปล้นสะดม อยู่ในถ่ำ
I mean, the block's got a crack in it the size of the San Andreas.ผมหมายถึงบล็อกก็มีรอยแตกในนั้นขนาดของ San Andreas
Return to your cell blocks for evening count.ย้อนกลับไปยังบล็อกมือถือของคุณสำหรับการนับตอนเย็น
All prisoners return to your cell blocks.นักโทษทั้งหมดกลับไปยังบล็อกมือถือของคุณ
I want every man on this cell block questioned.ฉันต้องการคนที่อยู่บนบล็อกของเซลล์นี้ทุกคำถาม
15 tunnels, all converging in a 5-block radius. Here.ถ้าเราลงไป 3 ชั้น จะเจออุโมงค์ 15 อุโมงค์ ซึ่งทั้งหมดจะมาบรรจบกันในรัศมี 5 บล็อก
We could just lock it in a closet.เก็บล็อกไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้มั้ง
Hey, all you bloggers. It's me: Girl on the Move.หวัดดีจ้ะ ชาวบล็อกทั้งหลาย นี่ฉันเอง สาวชีพจรลงเท้า
Special message... to all you bloggers out there being raised by single moms.ข้อความพิเศษ... ถึงชาวบล๊อกทุกคนที่อยู่กับแม่คนเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บล็อก
Back to top