ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าแปลกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าแปลกใจ*, -น่าแปลกใจ-

น่าแปลกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าแปลกใจ (v.) be amazing See also: be astonishing, wonder, be surprising Syn. น่าประหลาดใจ, น่าฉงน, น่าอัศจรรย์, น่ามหัศจรรย์, น่าฉงน, น่าสนเท่ห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
astonishing (adj.) น่าแปลกใจ See also: น่าประหลาดใจ Syn. surprising, startling, extraordinary
startling (adj.) น่าแปลกใจ See also: น่าประหลาดใจ Syn. surprising, extraordinary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Russell, what a surprise. Uh...รัสเซ็ล น่าแปลกใจ เอ่อ
I'm surprised more girls haven't asked me. My nose is awesome.น่าแปลกใจ ที่ไม่มีใครเคยขอ
Oh,it's surprising there's not more pictures of you, given your standing,that is.น่าแปลกใจ ไม่ค่อยมีรูปคุณเลยนะ
Amazing. [EKG beeping rapidly] [Flatlines]น่าแปลกใจ. ขอสาปแช่งมัน.
Surprised you didn't turn him into a snail.น่าแปลกใจจริงๆ ที่พ่อ ไม่เสกเขาให้กลายเป็นหอยทาก
I'm surprised she woke up this morning, let alone got into a car.น่าแปลกใจจริงๆ เธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ ขึ้นรถมาตามลำพัง
Amazingly, the only person standing in my way is her and her damn talent.น่าแปลกใจจริงๆที่คนที่มาขวางทางฉันอยู่ กลับเป็นยัยนี่และความสามารถของหล่อน
It's amazing, right?น่าแปลกใจจริงๆเลย ว่าไหม?
Is it any wonder he doesn't have a doctorate?น่าแปลกใจจริงจริ๊งที่เขาไม่จบปริญญาเอก
A surprising place to keep the royal ledgers.น่าแปลกใจจริงที่เลือกเก็บสมุดบัญชีไว้ที่นี่
Oh, what a surprise that you lost them.น่าแปลกใจจังเลยที่คุณคลาดกับลูกๆ
Shocker that I would be in a cougar movie.น่าแปลกใจที่ฉันจะได้เล่นหนัง เกี่ยวกับสาวใหญ่
Your presence in the Pits comes as welcome surprise.น่าแปลกใจที่ท่านปรากฏตัวขึ้นที่นี่
A wonder you don't have it.น่าแปลกใจที่ท่านไม่เป็น
Huh. How shockingly useful.น่าแปลกใจที่นายนั่นทำตัวมีประโยชน์
I was curious to what you'll say to me.น่าแปลกใจที่พ่อพูดกับผม
Amazing how easily the human brain can be manipulated.น่าแปลกใจที่มันง่ายมาก ที่สมองของคนเรา สามารถจัดการควบคุมได้
Be surprised how easy it is, someone smart as you.น่าแปลกใจที่มันง่ายมาก สำหรับคนฉลาดอย่างเธอ
It's amazing how much he's changed.น่าแปลกใจที่เขาเปลี่ยนไปได้มาก
No wonder he's pissed at us. It's the threat matrix.น่าแปลกใจที่เขาโกรธที่เราไม่มี มันเป็นภัยคุกคามเมทริกซ์
I'm surprised you were able to figure it out, for a clone.น่าแปลกใจที่เจ้าคิดออกนะ โคลน
Surprisingly it wasn't me.น่าแปลกใจที่ไม่ใช่ฉัน
I'm surprised you've managed to stay this long.น่าแปลกใจนะ ที่รอดมาได้
Well, surprise--he doesn't work for the gas company.น่าแปลกใจนะ ที่เขาไม่ได้ทำงานบริษัทแก๊ส
IT'S AMAZING THAT SUCH A BUSY RESTAURANTน่าแปลกใจนะขนาดร้านอาหารที่ยุ่งขนาดนี้
I'm surprised that you've already opened a flower shop in such a short period of time.น่าแปลกใจนะที่เธอเปิดร้านดอกไม้ได้ในระยะเวลาสั้นๆ แบบนี้
Surprisingly, the thing actually works.น่าแปลกใจมาก ที่มันได้ผล
Big surprise. They're running behind at an ad agency.น่าแปลกใจมาก พวกเขายัง \ อยากทำงานกับบริษัทโฆษณา
But it had a surprising suffocating effect on, andน่าแปลกใจมากที่ มอร์เฟียสประคองผม
Wow, that is strangely sentimental of you--น่าแปลกใจมากที่คุณมีอารมณ์แบบนี้ด้วย
It's amazing how fast you can eat in total silence.น่าแปลกใจมากที่คุณสามารถกินได้เร็วขนาดนั้นในบรรยากาศษที่เงียบกริบ
It's amazing that he survived a beating like this.น่าแปลกใจมากที่เขารอดชีวิต จากการถูกตีขนาดนี้
It's amazing they don't ask for my blood type.น่าแปลกใจว่ามัน ไม่ยักถามถึงกรุ๊ปเลือดของฉัน
What a pleasant surprise.น่าแปลกใจอะไรอย่างนี้ !
What a pleasant surprise.น่าแปลกใจอะไรเช่นนี้
What a happy surprise.น่าแปลกใจอะไรเช่นนี้
It's amazing you landed a man in the first place.น่าแปลกใจเธอมาก ที่ยอมคนนี้คนแรก
Uh, this is a-- a pleasant surprise. Ha-ha.เอ่อนี้เป็นน่าแปลกใจ ฮ่า
Each camp has its surprises:ในแต่ละแคมป์ ก็มีเรื่องน่าแปลกใจ
Well, how do you like it? Even-steven. Pretty surprising, isn't it?ด้วยวิธีการที่คุณชอบมันได้หรือไม่ แม้แต่สตีเว่น สวยน่าแปลกใจไม่ได้หรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าแปลกใจ
Back to top