ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสนใจ*, -น่าสนใจ-

น่าสนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสนใจ (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
น่าสนใจ (v.) be interesting See also: be remarkable, be concerned Syn. น่ารู้ Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
curio(คิว'ริโอ) n. ของแปลก,ของที่น่าสนใจ,โบราณวัตถุ,ของเก่า, Syn. curiosity
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
featurelessadj. ไม่น่าสนใจ,ไร้จุดเด่น,ไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
inconsiderable(อินคันซิด' เดอระเบิล) adj. เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ., See also: inconsiderableness n. inconsiderably adv.
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ,เรื่องที่น่าสนใจ,บุคคลที่น่าสนใจ,ผลประโยชน์,สิทธิตามกฎหมาย,ลักษณะสำคัญ,ดอกเบี้ย,อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ,เกี่ยวข้อง,นำเข้ามาร่วม, Syn. share,profit,attraction,attract,arouse
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
juicy(จู'ซี) adj. ฉ่ำ,มีน้ำเนื้อมาก,มีน้ำมาก,น่าสนใจมาก,ตื่นเต้น,เร้าอารมณ์,เต็มไปด้วยสีสัน., See also: juicily adv. ดูjuicy juiciness n. ดูjuicy, Syn. wet
newsworthy(นิวซ'เวอร์ธธี) adj. น่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้
observable(อับเซิร์ฟ'วะเบิล) adj. น่าสังเกต,มองเห็นได้,เด่นชัด,น่าปฏิบัติตาม,น่าสนใจ,น่าฉลอง, See also: observability n. observably adv.
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.
sexy(เซค'ซี) adj. หมกมุ่นในกาม,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
unattractive(อันอะแทรค'ทิฟว) adj. ไม่ดึงดูดใจ,ไม่มีเสน่ห์,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย.
unco(อัง'โค) adj. พิเศษ,ประหลาด,เด่น,น่าสนใจ adv. รุนแรง,น่าสนใจ,อย่างยิง -n สิ่งที่พิเศษ,สิ่งที่แระหลาด,
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
English-Thai: Nontri Dictionary
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
noticeably(adv) อย่างน่าสนใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gripping (adj.) น่าสนใจ See also: น่าดึงดูดใจ
interesting (adj.) น่าสนใจ See also: น่าดึงดูดใจ Syn. appealing, attractive, intriguing
intriguing (adj.) น่าสนใจ See also: น่าดึงดูดใจ Syn. appealing, attractive
juicy (adj.) น่าสนใจ See also: น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ Syn. interesting, sensational
piquant (adj.) น่าสนใจ See also: ที่ดึงดูดใจ, ที่ล่อใจ Syn. attractive, interesting
succulent (adj.) น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าตื่นเต้น Syn. exciting, interesting
newsworthy (adj.) น่าสนใจหรือสำคัญเพียงพอที่จะนำมาเป็นรายงานข่าว Syn. interesting Ops. uninteresting
bushy-tailed (adj.) น่าสนใจและกระตือรือร้น Syn. bright-eyed
anecdotist (n.) ผู้ที่เล่าเรื่องหรือเกร็ดต่างๆ ได้สนุกและน่าสนใจ
appeal (n.) ความน่าสนใจ See also: ความเย้ายวน, ความดึงดูดใจ Syn. attraction, attractiveness, charm
atmosphere (n.) บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
attract (vi.) มีความน่าสนใจ Syn. be attractive
be attractive (vi.) มีความน่าสนใจ
bland (adj.) ที่ไม่น่าสนใจ Syn. unexciting
bring someone to life (idm.) ทำให้น่าสนใจ See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. come to
bring something to light (idm.) ทำให้น่าสนใจ See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. come to
channel surfing (sl.) การเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เพื่อหารายการที่น่าสนใจ
characterless (adj.) ซึ่งไม่น่าสนใจ See also: ไร้จุดเด่น, ซึ่งไม่มีลักษณะพิเศษ Syn. blank, null
Doris (sl.) ผู้หญิงที่ธรรมดาๆ ไม่น่าสนใจ
embroider (vt.) เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ Syn. embellish, exaggerate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบน ?
Ooh! Sounds great. We love antiquing.โอ้ น่าสนใจ เรารักของโบราณ
Even the Norse warriors were frequent cross-dressers.แม้แต่นักรบนอร์ส ก็ยังแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกบ่อย น่าสนใจ โบนส์
Interesting. Eh. Just wanted to see if we got the same thing.สู่วิชาบันได น่าสนใจ ฉันแค่อยากรู้ว่าเราได้ตรงกันรึเปล่า
You're--you're interesting and you're complex.คุณ.. คุณ.. น่าสนใจ แล้วก็ ซับซ้อน
Oh, well, that's a fascinating little scientific puzzle.โอ้ แหม น่าสนใจ ปริศนาทางวิทยาศาสตร์เลยนะนั่น
So what if it does seem interesting. No...ดังนั้นสิ่งที่ถ้ามันจะดูเหมือนที่ น่าสนใจ ไม่
Every day. It's terrific. Let's do this.น่าสนใจ ขยายความสิเจน
Fair enough. Can I get back to the Ferrari?น่าสนใจ ขอกลับไปที่เฟอร์รารี่นะ
Interesting anthropological fact:น่าสนใจ ข้อเท็จจริงทางการศึกษามนุษย์
Interesting. Her jaws are clenched: no tongue access.น่าสนใจ ขากรรไกรปิดแน่น ไม่มีการใช้ลิ้น
Infiltrate Saber's mansion, locate the main network core and dock this infected PDA.น่าสนใจ จำไว้ \ ของ ซาเบอริ่งอยู่ในสถานที่คุ้มกันพิเศษ
Interesting, one more thing for my enjoyment.น่าสนใจ ชักจะสนุกขึ้นแล้วสิ
Interesting. Why do you ask?น่าสนใจ ทำไมคุณถึงถามล่ะ
We shocked her back into sinus rhythm, but she's still tachycardic.น่าสนใจ น่าสนใจนี่คือ,
Grab his pass and head into the hall.น่าสนใจ ผมรอไม่ไหวที่จะลองอันนั้น
That's interesting. Can it be found in Rio ?น่าสนใจ พบพืชนี้ในริโอมั้ย?
Interestingly, his style seems to range from impressionistic to "WTF."น่าสนใจ สไตล์ของเขาดูเหมือนว่า จะมีตั้งแต่แบบทฤษีการเขียนภาพไปจนถึง "บ้าอะไรว่ะ"
Interestingly, their only real concern is that we appear to be working on a Sunday.น่าสนใจ อย่างเดียวที่เกียวข้องคือ เราทำงานกันในวันสัปดาห์
Interesting. Why would you care?น่าสนใจ อะไรทำให้พวกคุณจะต้องกังวลกัน?
Interesting. How did he take the news?น่าสนใจ เค้ามีปฏิกิริยายังไงกับข่าวนี้
That's interesting, because this one had "Devil's Breath"น่าสนใจ เพราะคนนี้มี 'Devil's Breath'
Interesting.น่าสนใจ เพราะตอนฉัน คุยกับเขาที่สวน
I think we should catch up.น่าสนใจ เมื่อไม่นานมานี้
Interesting. It's-it's interesting.น่าสนใจ เอ่อ น่าสนใจจริงๆน่ะ
Interesting. Um, this is what I mean. This is what I mean.น่าสนใจ เอ่อ นี่คือสิ่งที่ผมหมายถึง
Interesting. I can't wait to try that one.น่าสนใจ แทบทนลองใช้ไม่ไหว
HE CLEARS HIS THROATน่าสนใจ แล้วนั่นไม้กอล์ฟใหม่เหรอ
Fascinating. And is that considered a dangerous profession?น่าสนใจ แล้วนี่เป็นอาชีพที่ อันตรายรึเปล่าล่ะ
Interesting.น่าสนใจ แล้วเด็กชายที่เป็นตัว
Interesting and unexpected.น่าสนใจ และ คาดไม่ถึง
Interesting. Nothing to represent woman.น่าสนใจ ไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวแทนสตรีเลย
Interestingly,The rain in spain Doesn't actually fall In the plain all that much.น่าสนใจ,ฝนในสเปนจะไม่ค่อย ตกบนพื้นที่ราบมากเท่าไหร่
These are impressive computer skills,Daniel.น่าสนใจ,มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะคอมพิวเตอร์,แดเนียล.
Interesting, that soldier fellow.น่าสนใจ... ทหารคนนั้น
Interesting... really interesting!น่าสนใจ... นี่มันน่าสนใจมาก!
More interesting, then you will be a better predator, because this is the jungle, my friends.น่าสนใจกว่า เมื่อนั้นคุณก็จะเป็นนักล่าที่ดีกว่า เพราะนี่คือพงไพร เพื่อนเอ๋ย
More interesting, I suspect, than you know.น่าสนใจกว่าที่ป๊าคาดว่า พวกแกจะรู้จักได้
Fascinating, really. May we take pause for one moment.น่าสนใจจริงๆ ขอเราหยุดสักพักได้มั้ย
This is interesting Isn't it a navy insignia?น่าสนใจจัง / นี่มันสัญลักษณ์ของทหารเรือใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสนใจ
Back to top