ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นำไปสู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นำไปสู่*, -นำไปสู่-

นำไปสู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำไปสู่ (v.) bring about to See also: go to be
English-Thai: HOPE Dictionary
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
conduce(คันดิวซฺ') {conduced,conducing,conduces} vi. นำไปสู่,ทำให้เกิด, See also: conducible adj. ดูconduce conducibleness n. ดูconduce conducibility n.ดูconduce, Syn. lead to
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
English-Thai: Nontri Dictionary
conduce(vi) นำมาซึ่ง,นำไปสู่
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depopulation การลดประชากร ภาวะที่จำนวนประชากรกำลังจะเริ่งลดลง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นอาจนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพิ่มประชากร (populationist) [สิ่งแวดล้อม]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring (vt.) นำไปสู่ See also: พาไปสู่ Syn. cause, result in
conduce (vi.) นำไปสู่ Syn. lead, tend, contribute
conduce to (phrv.) นำไปสู่ See also: ทำให้เกิด Syn. contribute to
conduce towards (phrv.) นำไปสู่ See also: ทำให้เกิด Syn. contribute to
level at (phrv.) นำไปสู่
redound (vi.) นำไปสู่
subject (vt.) นำไปสู่ Syn. expose, put through
afferent (adj.) ที่นำไปสู่อวัยวะในร่างกาย
conducive (adj.) ที่นำไปสู่ See also: ที่ทำให้เกิดขึ้น Syn. accessory, contributory
drag into (phrv.) ชักนำไปสู่ See also: นำไปสู่
draw down (phrv.) ชักนำไปสู่ (สิ่งไม่ดี)
hallway (n.) ห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึกซึ่งมีประตูนำไปสู่ห้องอื่น Syn. foyer, hall, lobby
rift in the lute (idm.) ความผิดเล็กน้อยที่จะนำไปสู่ความผิดที่ใหญ่ได้
thin end of the wedge (idm.) สิ่งเล็กๆ น้อยที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ขึ้นได้
warpath (n.) เส้นทางที่นำไปสู่การรบของอินเดียนแดง
willpower (n.) ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ Syn. determination, resolution
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Structural abnormality causes the heart attack and throws clots to the brain, leading to synesthesia.ความผิดปกติของโครงสร้างอาจทำให้เกิดหัวใจวาย/nและทำให้การอุดตันไหลไปที่สมอง นำไปสู่ synesthesia
Now the hope is those patterns will eventually lead to an explanation of what caused the blackout so we can at least prevent another one.และมีความหวังว่า รูปแบบแผนนั้นจะค่อยๆ นำไปสู่ การอธิบายถึงสิ่งที่เป็น สาเหตุของการหมดสติ เป็นอย่างน้อย เพื่อที่เราจะได้ ป้องกันไม่ให้เกิดอีก
You're a computer.นำไปสู่การควบคุมจากศูยน์กลาง คุณเป็นคอมพิวเตอร์
This, of course, leads to a discussion of fonts, and then she's mine.นำไปสู่การคุยเรื่องฟอนท์ และเธอก็เสร็จผม
Hunt leads into the first right-hander!นำไปสู่​​การตามล่าครั้งแรกที่ถนัดมือขวา!
Would lead to death by exhaustion.นำไปสู่การตาย อย่างหมดสภาพ
And there was no evidence to suggest that lead posed any threat to the consumer.นำไปสู่การที่เป็นภัยคุกคามใด ๆ ไปยังผู้บริโภค สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา ไม่มีใครท้าทายเขา
Listening for signals from the stars is one way to search for other intelligent life in the universe.นำไปสู่การที่เราอาจใช้เวลาที่เหมาะสม ในการบันไดหน้าประตูของ อีที
This body count's gonna bring that haughty bitch circling back.นำไปสู่การนับศพคนตาย เรื่อเหี้ยมันจะย้อนเข้าตัว
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด
It progresses to the third stage, which to all appearances is death, and then comes the last stage...นำไปสู่ขั้นที่สาม ซึ่งดูเหมือนตาย และมาถึงขั้นสุดท้าย...
Discord, not good counsel.นำไปสู่ความไม่ลงรอยกัน แทนที่จะเป็นสภาที่ดี
That's a good question. What the hell have you been doing?นำไปสู่คำถามที่ดี เจ้าไปทำบ้าอะไรที่ไหนมาเนี่ย?
Led to the end of a marriage...นำไปสู่จุดจบของชีวิตคู่
At this range,the unsub would have to factor in wind direction and speed as he shot.นำไปสู่ต้นไม้นี้ คุณคิดว่า เค้ากำลังกระสับกระส่ายอยู่หรือเปล่า
Leads to the ice truck killer, leads to harry morgan.นำไปสู่นักฆ่ารถช่องเย็น,นำไปสู่ แฮรี่ มอร์แกน.
Where is this leading, 'cause you seem very excited.นำไปสู่เบาะแส เพราะว่าคุณดูตื่นเต้นมาก
It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while, I could not enter, for the way was barred to me.เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างประตูเหล็ก ที่นำไปสู่ทางเข้า ฉันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่ชั่วขณะ เพราะทางถูกขวางกั้น
I gave her the shampoo, and one thing led to another.{\cHFFFFFF}ฉันให้เธอแชมพู และสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การอื่น
Have you, George? - Did have. - I have had.ไม่ได้ ฉันมี ฉันจะมี นำไปสู่
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่?
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า
One of them leads to the castle at the center of the labyrinth.บานหนึ่งนำไปสู่ปราสาท ที่อยู่ตรงกลางเขาวงกต
Would he tell me that this door leads to the castle?เขาจะบอกเราว่าประตูบานนี้ นำไปสู่ปราสาทหรือเปล่า
Then the other door leads to the castle... and this door leads to certain death.ฉะนั้น ประตูอีกบาน นำไปสู่ปราสาท และประตูบานนี้ นำไปสู่ความตายอันหลีกเลี่ยงมิได้
For the path you will take will lead to certain destruction.เพราะว่าทางที่เจ้าเดินอยู่นั้น จะนำไปสู่ความพินาศอันหลีกเลี่ยงมิได้
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
I was led to believe if she comes home and finds us here, she wouldn't appreciate it much.ผมได้นำไปสู่​​การเชื่อว่าถ้าเธอกลับมาบ้านและพบว่าเราอยู่ที่นี่เธอจะไม่เห็นคุณค่าของมันมาก
Now, anybody gets curious, the FBI, the IRS, whatever, it's gonna lead to somebody.ตอนนี้ทุกคนได้รับขี้สงสัย, เอฟบีไอกรมสรรพากรใด มันจะนำไปสู่​​การมีใครบางคน
If they trace anything, it's just going to lead to him.ถ้าพวกเขาติดตามอะไรก็เพียงจะนำไปสู่​​เขา
Leads to the destruction of his father, who he replaces.จนนำไปสู่การทำลายชีวิตพ่อตัวเอง
This and other contextual clues now lead scientists to believe the message is, in fact...ภายในโครงสร้างทาง เรขาคณิตของบางชนิด นี้และเบาะแสตามบริบทอื่น ๆ ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปสู่
This way leads into the other world.เราจะได้รับในลึกครับ วิธีนี้นำไปสู่​​โลกอื่น ๆ
Stray but a little and it will fail to the ruin of all.พลาดพลั้งเพียงนิดเดียว มันก็จะจบลง และนำไปสู่ความหายนะ
One day, our paths will lead us there.สักวัน การเดินทางของพวกเราจะนำไปสู่นครแห่งนั้น
Never had to jump across rooftops. I investigate crimes, track leads and sit in court.ไม่เคยมีการกระโดดข้ามหลังคา ผมตรวจสอบอาชญากรรมนำไปสู่​​การติดตาม ...
This is my Batcave. A tunnel in the garage leads to my mansion.นี้เป็น Batcave ของฉัน อุโมงค์ในโรงรถนำไปสู่​​คฤหาสน์ของฉัน
This level is filled with doors. These doors lead to many places.ชั้นที่ว่านี้มีประตูอยู่เต็มไปหมด แต่ละบานก็นำไปสู่สถานที่ต่างกัน
One door leads to the source.ประตูที่นำไปสู่แหล่ง

นำไปสู่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
導く[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นำไปสู่
Back to top