ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักเดินทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักเดินทาง*, -นักเดินทาง-

นักเดินทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเดินทาง (n.) traveler See also: tourist Syn. นักท่องเที่ยว, นักเที่ยว, ผู้เดินทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
caravan(แค'ระวาน) n. ขบวนนักเดินทาง
journey(เจอร์'นี) {journied,journeying,journies} n. การเดินทาง,ระยะทางที่เดิน,ระยะเวลาของการเดินทาง,ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage,
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Travelersนักเดินทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
explorer (n.) นักเดินทางสำรวจทะเล See also: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล Syn. seaman
navigator (n.) นักเดินทางสำรวจทะเล See also: นักเดินเรือ, นักบุกเบิกทางทะเล Syn. explorer, seaman
hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย Syn. youth hostel
knapsack (n.) เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง Syn. rusksack
rucksack (n.) กระเป๋าสะพายหลัง (สำหรับนักเดินทางหรือนักไต่เขา) See also: เป้ของนักไต่เขา Syn. backpack, haversack, knapsack
rusksack (n.) เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง
youth hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pilgrims, tourists who come to Jerusalem, become overwhelmed by the history, the religious fervor.นักเดินทาง นักท่องเที่ยว ที่มาเยรูซาเล็ม พ่ายแพ้ต่ออำนาจ ของประวัติศาสตร์ ความศรัทธาอันแรงกล้า ทางศาสนา
New passengers on the Sun Rocking Railway-นักเดินทาง บนถนนสายตะวัน
Yeah, but I've been researching her condition.นักเดินทาง ผู้รวบรวม?
Benji wanted to be a time traveler, but you were mad at him because of a truck?นักเดินทางข้ามเวลา แต่คุณกลับโกรธเค้าเรื่องรถบรรทุก
Time traveler...นักเดินทางข้ามเวลา...
# Poor wandering one #นักเดินทางผู้น่าสงสาร
Travelers and storytellers have described how you came to your throne by defeating, one by one, the six uncles that killed your father.นักเดินทางและเรื่องเล่าได้บอกเอาไว้มากมาย ถึงวิธีที่ท่านครองบัลลังก์ โดยการชนะตัวต่อตัว
The dark passenger.นักเดินทางแห่งด้านมืด
On the pilgrim trail from the Eastern Empire.ตามร่องรอยของนักเดินทาง จากอาณาจักรทางตะวันออก
My boy, we are pilgrims in an unholy land.ไอ้ลูกชาย, เราเป็นนักเดินทาง ในดินแดนที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธ์
Now comes, my fellow travelers the burden of my speech - You show-off!ตอนนี้ สหายนักเดินทาง ใจความวาทะของฉัน
I would like to thank the traveler. Bring him to me later.ผมอยากจะขอบคุณนักเดินทาง นำเขาให้ฉันในภายหลัง
Traveling rich folks, immigrants and strange people, and usเศรษฐีนักเดินทาง พวกอพยพ... ผู้คนแปลกๆ และ เรา
I came to Hagrid from a distant land in the pocket of a traveler.ฉันมาหาแฮกริดจากแดนไกลโพ้น ในกระเป๋าของนักเดินทางคนหนึ่ง
Man's the patron saint of travelers, dawg.นี่เป็นเซนต์ของนักเดินทางนะ
Now standing up we walk, like nomads, we walk one day, two days ten days, twenty days.เอาล่ะ ลุกขึ้น พวกเราเริ่มเดิน ราวกับนักเดินทางไกล พวกเราออกเดิน หนึ่งวันผ่านไป สองวันผ่านไป
The walk of the long caravansการเดินทางของขบวนนักเดินทางที่ยาวเหยียด
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป
My dad used to tell me stories. He was the traveler.แต่พ่อฉันเคยเล่าให้ฟังว่า เขาเป็นนักเดินทาง
It is our job and our pleasure to take care of the travelersมันเป็นงานและความสุขของเราที่ จะดูแลของนักเดินทาง
We were on the train together, then suddenly he started carrying on about a mysterious traveler who stopped time and told him to save a cheerleader.เราขึ้นรถไฟไปด้วยกัน แล้วเค้าก็เริ่มพูดถึงนักเดินทางลึกลับ ที่หยุดเวลาแล้วบอกเค้าว่าให้ช่วยเชียร์ลีดเด้อ
Soanothergoldenoldie for all the commuters out there.เพราะงั้น นี่คิดเพลงเก่ายอดฮิตสำหรับนักเดินทางนะครับ
[Class laughs]ที่มีโทรลล์อยู่ใต้สะพาน คอยเก็บค่าผ่านทาง.. จากนักเดินทางดวงตกน่ะ
On the eve of the adjudicator's arrival, some travelers moved into Callahan Park.ในวันขอบคุณพระเจ้า นักเดินทางต่างย้ายกันไปที่สวนคัลลาฮาน
So the traveler, he feeds the water horse, strokes it flatters it with compliments.พวกนักเดินทางเหล่านั้น ก็หาอาหารมาป้อนให้ พูดกล่อมด้วยคำสรรเสริญเยินยอ และ ท้ายสุด นักเดินทางก็ พูดว่า
But Hughie, when the war's over, there could be tourists, excursions.แต่.. ฮิวกี้ เมื่อสงครามยุติ เราอาจมี นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางมาที่นี่
In every journey, the traveler must ask,ทุกๆการเดินทาง นักเดินทางจะถาม
Then the traveler in the darkเหล่านักเดินทางให้ยามค่ำ
While the traveller return to his world, to walk the path of the warrior and find his own truth.ขณะที่นักเดินทาง ได้กลับสู่โลกของเขา เพื่อจะเดินตามวิถีทางแห่งนักรบ แล้วค้นหาตัวตนที่แท้จริง
They get collection, from the travellers, the vendors and we will take care of it.มีนักเดินทางบริจาค คนขายของและพวกเราจัดการกันเองได้
"l love the sound they make as they go whooshing past.""ฉันชอบเสียงควับที่ตวัดผ่านไปของนักเดินทางสู่ห้วงอวกาศ" / ฉันพูดจริงนะ
Probably just travellers passing through.บางทีอาจเป็นพวกนักเดินทางผ่านไปมาก็ได้
Making use of a thunderstorm, on fragile skiffs started to the coast, involuntary travelers they divide to the oceans, to the adventure.ขอบคุณพายุ ที่พัดผ่าน บนเรือสวะ ที่ลอยล่องพ้นจากชายฝั่ง นักเดินทางต้องออกท่องสมุทร แล้วแต่โชคชะตา
Word of advice, Walker. It's not a choice.แค่คำแนะนำนะ พ่อนักเดินทาง ไม่ใช่ทางเลือก
Yeah. You're that Walker, right?ใช่ งั้นคุณก็เป็นนักเดินทางน่ะสิใช่มั๊ย
Just half an hour ago, I had two backpackers at the door wanting the room.เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน มีพวกนักเดินทางมาที่นี่ ต้องการห้องอยู่
And I know you're not exactly Mr. Adventure, so this has to be difficult for you.และฉันรู้ว่าคุณไม่เป็น นักเดินทางซะทีเดียว ดังนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้คุณ ยุ่งยากใจหน่อย
So romantic, like in book when time traveler sends sign of true love from future, and princess needs to get to grand ball where he is waiting.โรแมนติคมาก เหมือนในหนังสือ เมื่อถึงเวลาที่นักเดินทางส่งสัญญาณรักแท้จากอนาคต และเจ้าหญิงปราถนาที่จะไปห้องแกรนด์บอลที่ซึ่งเค้ากำลังรออยู่
Cheated, because travelers would always drown in the river.เพราะปกติพวกนักเดินทางจะจบน้ำตายที่นี้
Well, then, now, pilgrim, like you got yourself a choice.นี่หล่ะ แม่นักเดินทาง เธอเลือกเองแล้วหล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักเดินทาง
Back to top