ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backpack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backpack*, -backpack-

backpack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backpack (n.) กระเป๋าสะพายหลัง See also: เป้สะพายหลัง Syn. rucksack
backpacker (n.) ผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says the backpack was inadvertently destroyed.เขาพูดว่ากระเป๋าอยู่ในสภาพถูกยับเยือนอย่างไม่สมควร
This backpack is from the same manufacturer as the girl's.กระเป๋าใบนี้มาจากผู้ผลิตเดียวกันกับที่ของคุณผู้หญิงมี
Um... this backpack has seen me through just about everything.กระเป๋านี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผม
No. But he left his backpack behind, and he never leaves the house without it.ไม่ แต่เค้าทิ้งนี่ไว้ สัมภาระซ่อนอยู่
The car you stole the backpack from. What did it look like?รถที่คูณขโมยเป้ใบนั้นมา มันเป็นยังไง?
I had a backpack inside.ฉันมีกระเป๋าเป้อยู่ในรถน่ะ
They were in the backpack and now the backpack isn't here.แต่ว่าเป้อยู่ไหนก็ไม่รู้น่ะ
I just saw that woman, that backpack wasn't there.ฉันเพิ่งเห็นผู้หญิงคนนั้น กระเป๋าไม่อยู่แล้ว
Has anyone seen A blue backpack with the other personal effects?มีใครเห็นกระเป๋าแบ๊คแพ็ค สีฟ้าบ้าง?
The woman who died on the bus, whose backpack was stolen, She was a drug enforcement agent.ผู้หญิงที่ตายบนรถ คนที่กระเป๋าโดนขโมย เป็น จนท.ปราบยาเสพติด
How about the backpack frames and the tent poles?โครงกระเป้ได้มั้ย.. แล้วก็ไม้ค้ำเต๊นท์?
The backpack should be getting pretty heavy now. And you go bigger.ตอนนี้เป้ของคุณคงจะหนักมาก และคุณก็ใส่สิ่งที่ใหญ่ขึ้นไปอีก

backpack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挎兜[kuà dōu, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄡ, 挎兜] satchel; backpack
挎兜儿[kuà dōu er, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄡ ㄦ˙, 挎兜儿 / 挎兜兒] erhua variant of 挎兜, satchel; backpack

backpack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックパック[, bakkupakku] (n) backpack
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
バックパッカー[, bakkupakka-] (n) backpacker
バックパッキング[, bakkupakkingu] (n) backpacking

backpack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเป๋าเป้[n.] (krapao pē) EN: backpack ; packsack ; knapsack ; rucksack ; pack FR: sac à dos [m] ; havresac [m]
กระเป๋าเป้สะพายหลัง[n. exp.] (krapao pē s) EN: backpack FR: sac à dos [m]
เป้[n.] (pē) EN: backpack ; packsack ; knapsack ; rucksack ; pack FR: sac à dos [m] ; havresac [m]
เป้สะพายหลัง[n. exp.] (pē saphāi l) EN: backpack FR: sac à dos [m]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
ถุง[n.] (thung) EN: [classif.: bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks] FR: [classif. : sacs, porte-monnaies]

backpack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rucksackträger {m}strap of a backpack
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.]
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking
Trampen {n}hitch-hiking; backpacking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backpack
Back to top