ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักบินอวกาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักบินอวกาศ*, -นักบินอวกาศ-

นักบินอวกาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักบินอวกาศ (n.) astronaut See also: cosmonaut, spaceman, spacewoman
English-Thai: HOPE Dictionary
spaceman(สเพส'เมิน) n. นักบินอวกาศ pl. spacemen
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astronautนักบินอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
command moduleยานบังคับการ, ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
space pilot (n.) นักบินอวกาศ Syn. astronaut
spaceman (n.) นักบินอวกาศ See also: มนุษย์อวกาศ Syn. astronaut
spacewoman (n.) นักบินอวกาศหญิง
capsule (n.) ส่วนของยานอวกาศที่นักบินอวกาศอาศัยอยู่และใช้เดินทางกลับสู่พื้นโลก Syn. satellite, spaceship
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The relativity of time causes a lot of strange effects, such as time running faster for astronauts than people on Earth.สัมพัทธภาพของเวลาทำให้เกิด จำนวนมากของผลกระทบแปลก, เช่นเวลาทำงานได้เร็วขึ้นสำหรับ นักบินอวกาศ กว่าคนบนโลก
Astronauts and NASCAR drivers, that's who.นักบินอวกาศ นักขับรถแข่งแนสคาร์
A race car driver, or an astronaut, or a cowboy.นักบินอวกาศ หรือคาวบอย
Astronaut Jack Harper.นักบินอวกาศ แจ็ค ฮาเปอร์
An astronaut behaved irresponsibly and NASA will make a decision what to do as soon as the baby's born.นักบินอวกาศขาดความรับผิดชอบ นาซ่าคงจะตัดสินใจทันทีที่เด็กเกิด
Astronauts go into outer space.นักบินอวกาศขึ้นไปบนอวกาศ
Time travel into the future is possible.นักบินอวกาศจะกลับไป โลกอนาคตแตกต่างกันไกล
A generation before, an astronaut on the last Apollo flight to the Moon had taken a picture of the whole Earth-- the planet as a world without borders.นักบินอวกาศบนเที่ยวบินอพอลโล ที่ผ่านมาไปยังดวงจันทร์ ได้นำภาพของทั้งโลก ดาวเคราะห์ที่เป็นโลกไร้พรมแดน
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง
Astronauts Beck, Johanssen, Martinez and Vogel... were all able to reach the Mars ascent vehicle... and perform an emergency launch at 7:28 Central time.นักบินอวกาศเบ็คและมาร์ติเน โจแฮนเสน โฟเกล ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึง รถขึ้นบนดาวอังคาร
To find a fellow astronaut.ตามหาเพื่อนนักบินอวกาศ
What are you? Some kind of half-assed astronaut?อะไรเนี่ย นักบินอวกาศปัญญาอ่อนรึไง
I'm not an astronaut.ฉันไม่ได้เป็นนักบินอวกาศ
She's the mother of the astronaut who died.เธอเป็นแม่ของนักบินอวกาศที่ เสียชีวิต
I always wanted to be an astronaut.ฉันเสมอต้องการ เป็นนักบินอวกาศ
And another thing: Stop with this spaceman thing!และอีกอย่าง หยุดเล่นเป็นนักบินอวกาศซักที
How dare you open a spaceman's helmet on an uncharted planet!นายกล้าเปิดหมวกบนดาวที่นักบินอวกาศไม่รู้จักอย่างงั้นหรอ!
Yes. I've always wanted to put a spaceman into orbit.ใช่ ฉันต้องส่งนักบินอวกาศ ขึ้นไปโคจรเสมอ
You were right all along. I'm not a Space Ranger.นายพูดถูกทุกอย่าง ฉันไม่ใช่นักบินอวกาศ
And in breaking news astronaut John Russell considered to be the leading American candidate for the Machine seat has dropped out of the running.และในข่าว นักบินอวกาศจอห์นรัสเซล ถือว่าเป็นชั้นนำชาวอเมริกัน
How many astronauts are there anyway?มีนักบินอวกาศซักกี่คนน่ะครับ?
Check out the cosmonaut training grounds.ไปเที่ยวศูนย์ฝึกอบรมนักบินอวกาศ
What stranded astronaut?อะไร นักบินอวกาศตกค้าง
I guess there's gonna be some stranded astronaut or some...ชั้นว่ามีนักบินอวกาศตกค้างบางคน หรือ บาง...
Walter, the astronaut guy is wrecking Dad's couch.วอลเตอร์, นายนักบินอวกาศนั่นกำลัง ทำลายเก้าอี้ของพ่อ
I wish the astronaut had his brother back.ฉันขอฮธิฐานว่าให้น้องชายของ นักบินอวกาศกลับมา
I wished the astronaut guy had his brother back.ฉันขอฮธิฐานว่าให้น้องชายของ นักบินอวกาศกลับมา
Not an astronaut?ไม่เป็นนักบินอวกาศไปเลยล่ะ
Stanley has been telling everyone about their daddy the astronaut.สแตนลี่ย์บอกทุกคนเกี่ยวกับ พ่อแม่ของพวกเขาเรื่องนักบินอวกาศ
I hate to be the one breaking it to you, but you are not an astronaut.ฉันเกลียดที่จะมีใครมาขัดขวางคุณ แต่คุณไม่ใช่นักบินอวกาศ
The rocketeer Charles Farmer was in fact training to be an astronaut before he was discharged from the military.ผู้ออกแบบจรวดชาร์ล ฟาร์มเมอร์ เคยอยู่ระหว่างการฝึกเป็นนักบินอวกาศ... ...ก่อนที่เขาจะโดน ปลดประจำการจากกองทัพ
He's more of an astro-nut.เขาเป็นมากกว่านักบินอวกาศ
This is the Astronaut Farmer.นี่คือนักบินอวกาศฟาร์มเมอร์
Wants to be an astronaut.เธออยากจะเป็นนักบินอวกาศ
She's gonna be the safest astronaut up there.เธอจะเป็นนักบินอวกาศที่ปลอดภัยที่สุดบนนั้น
Yeah. Kid's a space cadet.-ช่าย,เด็กนี่เป็นนักบินอวกาศน่ะ
All I ever want to be was an astronaut.อยากเป็นนักบินอวกาศที่สุด
Oh, well, actually they theoretically can separate the hydrogen from the oxygen and process that into providing fuel for man's space flights.ในทางทฤษฎีสามารถแยก ไฮโดรเจนจากก๊าซออกซิเจนได้ กระบวนการในการบรรทุกเชื้อเพลิง สำหรับนักบินอวกาศ ให้ชาวโลกรู้ว่าเปลี่ยนดาวอังคาร เป็นสถานีบริการน้ำมันขนาดยักษ์
Make him an astronaut.ให้เค้าเป็นนักบินอวกาศ
And Troy. Who cares if Troy thinks he's all that?คุณคิดเหรอว่านักบินอวกาศไปดวงจันทร์ เพราะพวกเขาเกลียดออกซิเจน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักบินอวกาศ
Back to top