ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักต่อสู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักต่อสู้*, -นักต่อสู้-

นักต่อสู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักต่อสู้ (n.) fighter Syn. นักสู้
English-Thai: HOPE Dictionary
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
fighter(ไฟ'เทอะ) n. นักมวย,นักรบ,เครื่องบินรบ,ผู้ชอบต่อสู้,นักต่อสู้, Syn. contender
gladiator(แกลด'ดีเอเทอะ) n.นักต่อสู้,นักมวยที่ชกเพื่อรางวัล., See also: gladiatorial adj., Syn. contestant,fighter
gunslinger(กัน'สลิงเกอะ) n. นักดวลปืน,นักต่อสู้ด้วยปืน,ผู้ชำนาญการใช้ปืน, Syn. gunfighter
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
English-Thai: Nontri Dictionary
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
pugilist(n) นักมวย,นักต่อสู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
champion (n.) นักต่อสู้ See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลักการ) Syn. defender, fighter, hero, paladin, protector
defender (n.) นักต่อสู้ See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลักการ) Syn. fighter, hero, paladin, protector
gladiator (n.) นักต่อสู้กับคนหรือสัตว์ในสมัยโรมัน Syn. combatant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And these junior crime fighters here, these Junior G-men, has, every one of them, stopped some crime from occurring and forestalled an entry into the black book of criminal deeds.นักต่อสู้นักอาชญกรรมเหล่านี้ มือปราบเหล่านี้ทุกๆคน จะหยุดอาชญกรรมไม่ให้เกิดขึ้น
An enemy combatant.นักต่อสู้ฝ่ายศัตรูที่ขัดต่อกฎหมาย
Freedom fighter.นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ..
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ
Oh, inspector, you're everythingโอ สารวัตร คุณคือแบบอย่าง นักต่อสู้อาชญากรรม...
You want to be a good fighter, but I'm shitting you with nonsense.แกต้องการเป็นนักต่อสู้ที่ดี แต่ ผมมักจะทำอะไรโง่ ๆ นะดิ
And even impersonating an independence fighter, aren't you ashamed of yourself?แล้วยังมาดูถูกนักต่อสู้เพื่อเอกราช ไม่ละอายแก่ใจบ้างรึไง
I'll become an independence fighter giving up my life for Chosun's liberation.ฉันจะยอมเป็นนักต่อสู้เพื่อเอกราช อุทิศชีวิตเพื่อการปลดแอกโชซุน
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่
My Kremlin was out late again the other night and when he got home, he had some cock and bull story...เครเมนของฉันกลับบ้านดึก อีกครั้งเมื่อคืนนี้ และพอเขาถึงบ้าน เขาได้คุยเรื่องวัวและนักต่อสู้
What kind of cock and bull are we talking about?วัวและนักต่อสู้แบบไหนค่ะ ที่เรากำลังพูดถึง
Fighting skills. You're not a swordsman or a gladiator.ความสามารถในการต่อสู้ เจ้าไม่ใช่นักดาบหรือนักต่อสู้
Are you dating a guy who fights for a living?เธอเจอกับผู้ชายที่เป็นนักต่อสู้เหรอ?
Whatever they lack in beauty, they make up for in fighting spirit.แม้นพวกมันจะขาดความสวยงามไปบ้าง แต่ก็ช่วยแต่งเติม จิตวิญญานนักต่อสู้
We got a heater. Going back to Cali, crime-fighters.เรามีคดี กลับไปที่แคลิฟอร์เนีย เหล่านักต่อสู้อาชญากรรม
All right, crime-fighters, last night, two victims,เอาล่ะ นักต่อสู้อาชญากรรม เมื่อคืนนี้ เหยื่อสองราย
Lana Winters, crusader.ลาน่า วินเทอร์สผู้เป็นนักต่อสู้
I met up with these three freedom fighters, and they thought I was this child of destiny chosen to kill the Wicked Witch.ฉันกับนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพอีก 3 คน และพวกเขาคิดว่าฉันคือเด็กแห่งโชคชะตา ผู้ถูกเลือกให้ฆ่าแม่มดใจร้าย
Ex-freedom fighter from South Sudan.อดีตนักต่อสู้อิสระจากเซ้าต์ซูดาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักต่อสู้
Back to top