ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกชาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกชาน*, -นอกชาน-

นอกชาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกชาน (n.) porch See also: balcony, platform Syn. นอกชานเรือน Ops. ในชาน, ในตัวบ้าน
นอกชานเรือน (n.) porch See also: balcony, platform Syn. นอกชาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
patio (n.) นอกชาน See also: ลานบ้าน Syn. courtyard, deck, porch, terrace, veranda
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the place where Dexter proposed to me, on the patio, in front of the fountain.เด็กซ์เตอร์ขอฉันแต่งงานที่นี่ ที่นอกชาน หน้าน้ำพุนั่น
Found his car out in the boonies.พบรถของเขาจอด อยู่กลางทะเลทรายนอกชานเมือง
This that one we found way out in the boonies at the cook site?นี่เป็นของที่เราพบนอกชานเมือง บริเวณปรุงยาใช่ไหม
She lives in a shitty hood, right outside his nice Oakland suburb.เธออยู่อย่างขัดสน ทางด้านนอกชานเมืองโอคเเลนด์
And two people would explain how the first victim was abducted so quickly from the patio when her roommate went in to get the phone.และการที่มีคนร้ายสองคนก็อธิบายได้ว่า/Nทำไมเหยื่อรายแรก ถึงได้ถูกลักพาตัวไปได้อย่างรวดเร็ว/Nจากนอกชาน ตอนที่เพื่อนร่วมห้องของเธอ/Nเข้าไปรับโทรศัพท์
Uh, we just need to put the lanterns over the patio door.เข้าใจไหม เราต้องจุดโคมไฟ บนประตูนอกชานนั่น
Why don't you come join the others on the patio?อาหารค่ำเกือบเสร็จแล้ว ทำไมเธอไม่มาด้วยกัน กับคนอื่นที่นอกชานละ
William couldn't find you, Dolores.จนออกนอกชานเมือง วิลเลี่ยมหาเธอไม่เจอ โดโลเรส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกชาน
Back to top