ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นรก*, -นรก-

นรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นรก (n.) hell See also: underworld Syn. แดนนรก, เมืองนรก Ops. สวรรค์
นรกอเวจี (n.) hell See also: nether world, underworld Ops. สวรรค์
นรกานต์ (n.) hell See also: underworld Syn. นรก, แดนนรก, เมืองนรก
นรการ (n.) tuskless elephant See also: short-tusk elephant Syn. ช้างสีดอ
English-Thai: HOPE Dictionary
abysm(อะบิช' ซึม) n. ห้วงเหวหนึ่ง, นรกหนึ่ง
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
acheron(แอค' คิรอน) นรก
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
hades(เฮ'เดซ) n. นรก,พญายม,พลูโต (pluto) . -Hadean adj., Syn. underworld
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
inferno(อินเฟอร์'โน) n. นรก,ไฟนรก,ไฟใต้ดิน,บริเวณที่คล้ายนรก, Syn. hell
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก
perdition(เพอดีช'เชิน) n. ความหายนะ,การตกนรก,การลงนรก,นรก,การพังพินาศสิ้น,มรณกรรม, Syn. Hell,inferno,ruin,wrack
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
salvation(แซลเว'เชิน) n. การช่วยเหลือให้พ้นภัยหรือการสูญเสีย,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,วิธีการช่วยเหลือดังกล่าว,การช่วยให้พ้นนรก,การทำให้พ้นบาป., See also: salvational adj., Syn. preservation,redemption
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals,antipodes
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด
English-Thai: Nontri Dictionary
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
hell(n) นรก,ขุมนรก,ยมโลก,สถานการพนัน
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
inferno(n) นรก,ขุมนรก
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
pit(n) หลุม,บ่อ,รู,หลุมพราง,ขุมนรก,ปลัก
purgatory(n) นรก,สถานล้างบาปผู้ตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diaplacental; transplacental-ผ่านรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hellนรก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abyss (n.) นรก See also: ขุมนรก
Hades (n.) นรก See also: พญายม
inferno (n.) นรก See also: ไฟนรก, บริเวณที่คล้ายนรก Syn. pandemonium, hell, perdition
pit (n.) นรก Syn. hell
eschatology (n.) คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์ See also: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์
hell (n.) ขุมนรก See also: นรก, อเวจี
hellfire (n.) ไฟนรก
in limbo (idm.) บริเวณชายขอบนรก (ตามศาสนาคริสต์)
infernal (adj.) เกี่ยวกับนรก (ทางวรรณคดี) See also: ของนรก, เลวร้าย Syn. hellish, devilish, diabolic, satanic Ops. heavenly, devine
Orpheus (n.) นักดนตรีและกวีในนิยายกรีกที่ตามหาเมียในนรกแต่พากลับไม่ได้
Pluto (n.) เจ้าแห่งเมืองนรกและเป็นสามีของ Proserpine (นิทานกรีกและโรมัน) Syn. Hades
Styx (n.) แม่น้ำในนรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aw, hell, no, let's get out of here.- นรก ไม่ ออกไปจากที่นี่กันเถอะ
Whoever wins, heaven or hell, we're boned.ไม่ว่าใครชนะ สวรรค์ หรือ นรก เราก็เเหลือแต่กระดูกอยู่ดี
Heaven or hell. Which side you on? I'm not on either side.สวรรค์ หรือ นรก นายอยู่ข้างไหน
Except now, they're making him justify every decision.สำหรับฮอดจ์แล้ว มันเป็น... นรก ด๊อกเตอร์ดีไคเซอร์ เราไม่คิดว่า
What the hell you mean you d-d-don't want to?สิ่งที่ คุณหมายถึง นรก ที่คุณ d ง ห้าม ต้องการ ?
Besides, she's bleeding as all hell. Wonder if the bitch got messed up.นอกจากนี้ เธอ มีเลือดออก เป็น นรก ทั้งหมด สงสัยว่า ผู้หญิงเลวได้ยุ่ง
Where the hell's Matthew at?ที่ นรก ของ แมทธิว ที่ ?
I've been to hell.ผมเคยผ่าน สถาณการณ์ นรก มาแล้ว
Well, when you said you were going to the Underworld, it hit me.ก็,พอนายบอกว่าจะไป นรก มันก็เข้าทางฉันพอดีเลย
Heaven, Hell, all of it.สวรรค์ นรก ทั้งหมดนี้
Pulling souls from hell, curing demons, hell, ganking a Hellhound!ดึงวิญญาณจากนรก บ่มปีศาจ นรก หมานรก
Apparently, tying up six years of insurance payments in hopes of a housing Armageddonหกปีของเงินประกัน ในความหวังของ นรก ที่อยู่ อาศัย
Why the hell would they build a church out here?นรก ! ทำไมถึงมีโบสถ์อยู่ที่นี่วะ
You leave him alone. Where the hell's Kenny?นรก kenny คือ พวกคุณมาที่น
What the hell? She's a chippie, not a nurse.นรก ก็แค่อีตัว ไม่ใช่พยาบาล
Hell, you see a hole big enough for her, I want you in there.นรก คุณจะเห็น หลุมขนาดใหญ่ พอสำหรับ เธอ ฉัน ต้องการให้คุณ อยู่ในนั้น
Hell, that you're permitting me to live.นรก คุณยินยอมให้ผมยังมีชีวิตอยู่
Hell, Charly, you're so smart that...นรก ชาลี คุณเพื่อให้สมาร์ทที่
Where the hell you been?นรก ที่คุณเคยได้รับ ?
What the hell happened in there?นรก ที่เกิดขึ้นในการมี?
Yeah, that's them sons-a-bitches.นรก นั่นพวกมัน ไอ้ลูกสุนัข
Hell, maybe they killed 'em.นรก บางทีอาจเป็นพวกนี้ที่ฆ่าเขา
Hell is empty and all the devils are here.นรก ว่างเปล่า และปีศาจทั้งหมด มาที่นี้
Hell is behind that door!นรก อยู่หลังประตูนั่น!
Hell, she's gotta come up for air sometime.นรก เธอ ต้อง เกิดขึ้น สำหรับ บางครั้ง อากาศ
The hell took you so long?นรก เอาตัวนายไป \\\ นานแค่ไหนแล้วนะ?
Hell, yeah. She beat a woman senseless in our bathroom yesterday.นรก ใช่ เธอทำให้ผู้หญิงจนหมดสติไป
Hell, most days felt like 360-degree combat.นรก ในแต่วัน นายต้องสู้ศึก รอบด้านเลย
Hell, look like you sure enough did.นรก, ดูเหมือนคุณแน่ใจพอทำ
Hell, that ain't hard to find out, is it?นรก, นั่นไม่ได้เพื่ออย่างหนักค้นหา ใช่ไหมละ?
Hell, girl, you gotta cut that shit out.นรก, เด็กหญิง, คุณต้องส่วนแบ่งซึ่งสิ่งไม่ดีออก.
Hell, girl, is you crazy?นรก, เด็กหญิง, คุณบ้าไหม?
What the hell?นรก.. อะไรวะนี่... .
Hell... it's what she wants.นรก... เธอต้องการแบบนี้เหรอ
Hell, it's practically my civic duty.นรกก็ปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองของฉัน
To hell with the NCAA, I'd do it again tomorrow.นรกกับNCAA ผมจะลองทำอีกครั้งพรุ่งนี้
Hell, the camera's there 'cause one of these nuts is likely to kill me.นรกของกล้องมี 'ก่อให้เกิดหนึ่งในถั่วเหล่านี้มี แนวโน้มที่จะฆ่าฉัน
Hell of a wedding present.นรกของของขวัญแต่งงาน
My Hell? Why would he want to do that?นรกของฉันเหรอ เขาต้องการอะไรที่นั่น
Dante's hell isn't fiction anymore. It's prophecy.นรกของดันเตไม่ใช่แค่เรื่องแต่งอีกต่อไป มันคือคำพยากรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นรก
Back to top