ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกข์ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกข์ใจ*, -ทุกข์ใจ-

ทุกข์ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ใจ (adj.) worried See also: distressed, troubled, anxious, concerned Syn. ร้อนใจ Ops. สบายใจ, สุขใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation
English-Thai: Nontri Dictionary
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppress (vt.) ทำให้ทุกข์ใจ See also: ทำให้ลำบากใจ Syn. afflict, harass Ops. cheer, encourage
oppressive (adj.) ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ See also: ซึ่งทำให้สลดใจ Syn. distressing, grievous
unhappiness (n.) ความทุกข์ใจ See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์ Syn. miserableness Ops. happiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน
Where were you when the lights when out ?- นายอยากให้เขาเข้ามารึงัย ถึงได้ทุกข์ใจขนาดนี้ Because it's so close.
You're always sulking. Everyone at school says so.นายทุกข์ใจบ่อยๆ ทุกคนว่างั้น
And yet I am troubled.ทั้งที่... ...กำลังทุกข์ใจ
Now, howsoever that may be, you are grievously to be pitied...ตอนนี้อย่างไรมันก็เป็นไปแล้ว พวกคุณคงทุกข์ใจที่ถูกเวทนา...
It's very painful for me to know how I got this heart.มันทำให้ผมทุกข์ใจมากที่ได้รู้ว่าผมได้หัวใจนี้มาอย่างไร
Some crystal glass pumps and no more stress!แก้วคริสตอล และจะไม่มีความทุกข์ใจ!
Why don't you tell me about it? You are miserable.คุณทุกข์ใจ เฝ้าแต่อยากรู้ ความหมายของความบังเอิญ
If he's not careful, he's gonna suffer.ถ้าเขาไม่เอาใจใส่ เขาอาจจะต้องทุกข์ใจ
I'm sorry for your suffering, Riley.ฉันขอโทษที่นายทุกข์ใจ, ไรลี่ย์.
All the sadness one can bear down the river everywhere."ทุกข์ใจไหนเล่า จะยาวนาน" "เปรียบดั้งสายลม ผ่านมาให้ชมแล้วจากไป"
And I'm suffering like this...ทั้งที่ผมทุกข์ใจขนาดนี้
Do you think that it's a little piece of magic... that comes out every night, even when times get hard... to remind you that every day holds potential for beauty?คุณคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่ออกมาทุกคืน แม้ในยามทุกข์ใจ เพื่อเตือนคุณว่ายังมีสิ่งดีๆ อีกมากมายในชีวิตรึเปล่าคะ
It's not that I'm complaining, I love my work.ชั้นไม่ได้กำลังทุกข์ใจ ชั้นรักงานของชั้น...
Now, I believe we'd be doing a grave disservice to his memory... if we were to just give up now.ตอนนี้ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้พ่อทุกข์ใจที่สุด คือไม่พาเขาไปกับเรา
She painted when she had troubles. to soothe herself.เธอวาดรูปตอนทุกข์ใจ เพื่อปลอบใจตัวเอง
You know, I could have been... (CLEARS THROAT) ...a much better person back then.เธอมาที่นี่พร้อมกระเป๋าเสื้อผ้า เธอคิดว่าคุณจะช่วยจากเรื่องทุกข์ใจ นั่นฟังคุ้นเคยไหม?
I'm really kind of the more suffer-in-silence type. Good headline for your feature.คือฉันเป็นพวกที่ชอบ ทุกข์ใจแบบเงียบๆน่ะ
And he also has a huge issue, right?แล้วเขาก็มีเรื่องทุกข์ใจ ใช่
Or frankly, the mental capacity to go head-to-head with chuck.หรือนั่งจับเข่าคุยเรื่องทุกข์ใจตัวต่อตัวกับชัคหรอกค่ะ
He's an obsessed but totally unthreatening sicko.เขาทุกข์ใจ และถูกทรมาน... ...จนป่วยทางจิต
Gaby, your daughter is in pain.แก๊บบี้ ลูกสาวคุณกำลังทุกข์ใจอยู่นะ
They're torturing themselves over it.พวกเขารู้สึกทุกข์อกทุกข์ใจ กับมันมาก
You'd still be mad at me if I could find in all this a dozen roses that I would give to you you'd still be miserable 'cause in reality I'm gonna be who I be and I don't feel no faults for all the lies that you bought* เธอก็ยังคงโกรธฉัน * * หากฉันมอบกุหลาบให้ เธอก็ยังคงทุกข์ใจ * * เพราะความเป็นจริง ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น *
After your career fails, your friends don't bother about you, the women who only love money don't bother about you too,ความผูำกพันธ์ของฉัน, ฉันสูญเสียมันทุกอย่าง ครอบครัวของฉัน เพื่อนของฉัน และเด็กผู้หญิง ฉันทุกข์ใจมากๆ เมื่อฉันคิดถึงมันตอนนี้
I mean, it seems like everything I have faith in causes me nothing but trouble.ฉันหมายถึงทุกอย่างที่ฉันเชื่อล้วนแต่... . ...นำเรื่องทุกข์ใจมาให้
As hard as it was for me, I think it was a hundred times harder for him.ครูว่าครูทุกข์ใจหนักแล้ว แต่เขาคงหนักยิ่งกว่าครูเป็นร้อยเท่า
I took my happiest kid and made him miserable.ฉันจะทำให้เขามีความสุข แต่กลับทำเขาทุกข์ใจ
They're experiencing a high level of anxiety, their stress is causing my readings to fluctuate.พวกเขากำลังได้รับประสบการณ์ ของความทุกข์ใจในระดับสูง ความเครียดของพวกเขาเป็นเหตุให้ ค่าที่อ่านได้ไม่คงที่
If I asked you what has you so troubled, you wouldn't answer me, right?ถ้าผมถามคุณว่าคุณทุกข์ใจเรื่องอะไรอยู่\ คุณก็จะไม่บอกผมใช่ไหม
Over the last couple of days, do you know how much I've been suffering?คุณรู้มั้ยว่าทำให้ผมทุกข์ใจขนาดไหน?
The last time I talked to her, she told me she's hurt.ครั้งสุดท้ายที่คุยกับเธอ เธอบอกผมว่าเธอทุกข์ใจ
Spencer, you were a big part of your sister's rough year.สเปนเซอร์ ลูกเคยส่วนทำให้พี่เขาทุกข์ใจ
I was dispatched by Sophie-Anne because she was obsessed with her, but there was nothin' there.ผมเคยฆ่าโซฟี แอนน์มาแล้ว เพราะเขาทำให้ซุกกี้ต้องทุกข์ใจ แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรด้วย
There's no need to face my father who only makes people suffer.เธอไม่จำเป็นต้องมาเผชิญหน้าพ่อของฉันผู้ที่ทำให้ทุกคนต้องทุกข์ใจ
My aunt has spent years obsessing over Cindi's last few hours.ป้าของผมต้องทุกข์ใจอยู่หลายปี เรื่อง ซินดี้ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้
I--you know, I could easily spend the rest of my life obsessing over why Serena didn't invite me to the party.ฉันรู้ ฉัน นายรู้ ฉันสามารถ ที่จะใชีวิตที่เหลือชองฉัน เหตุผลที่ทำให้ฉันทุกข์ใจก็คือ ทำไมเซรีน่าไม่ชวนฉันไปปาร์ตี้
Why don't you guys get divorced, if you're so miserable?ทำไมไม่หย่าล่ะคะ ถ้าแม่ทุกข์ใจมาก
That woman can expose far worse than my troubled relationship with Charlotte.ที่จะไปข่มขู่ทิ้งไว้ใน บริการฝากข้อความเสียง ยัยผู้หญิงคนนั้นมันเปิดเผยเรื่องแย่ๆ เรื่องความทุกข์ใจของฉัน ในความสัมพันธ์ของชาล็อต
You're gonna be miserable tomorrow if you don't. Let's go.พ่อแม่จะทุกข์ใจ ถ้าไม่ไปนอน เร็วเข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกข์ใจ
Back to top