ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกทาง*, -ถูกทาง-

ถูกทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกทาง (v.) act in the right way See also: do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction Syn. เข้าที่เข้าทาง, เข้ารูปเข้ารอย
ถูกทาง (adv.) in a correct way See also: methodically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
on the beam (idm.) คิดถูกทาง See also: เข้าใจถูก, มาถูกทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We hit the papers, a little TV, we're in business.เราลงข่าวหนังสือพิมพ์ ออกทีวีนิดหน่อย เราทำถูกทางแล้ว
An un-accounted for specimen. While I was busy obsessing about an eyelash, your instincts took us into the right direction.เป็นตัวอย่างที่แปลกมากนะครับ ขนตานั้นทำให้เราหัวปั่น สัญชาติญาณของคุณก็พาเรามาถูกทาง
He just doesn't got the direction, but we can give that to him.เขาเดินไม่ถูกทาง แต่เราช่วยเขาได้นี่ เจอรี่
Are we sure this is the right road?เรามาถูกทางแน่หรือเปล่านี่
Nothing. It's just that you're on a good track.ก็ไม่ผิดหรอก น้าก็แค่คิดว่าหนูเลือกทางเดินมาได้ถูกทางแล้ว
Are you sure it's this way?แน่ใจเหรอว่ามาถูกทาง
Brad is not here.- และเพื่อกลับมาเดินให้ถูกทาง
A powerful scope would allow him to observe it from a safe distanceผมว่าเรามาถูกทางแล้ว
Smeared by the Church in 591 anno Domini, poor dear.เธอถูกทางคริสตจักรใส่ไคล้ ทำลายชื่อเสียง ช่างน่าสงสาร
Remember, if we are discovered by the Vatican, we are excommunicated.จำไว้นะหากเราถูกทางวาติกันจับได้ เราจะถูกชับออกจากศาสนานะ
Guys, we're right on track. Trust me.พวกนาย เรามาถูกทางแล้ว เชื่อฉันสิ
Oh, no, because that would mean that I actually did something right.ไม่จริง เพราะนั่นเท่ากับฉัน ทำอะไรถูกที่ถูกทางแล้ว
That feeling that you have right now, today, that feeling like you can do anything, that clarity, it goes away.ความรู้สึกนั้นที่คุณมี ตอนนี้ วันนี้ รู้สึกคล้ายคุณจะทำอะไรก็ได้ มันชัดเจน มันถูกทาง
Used right Oclumência's Power, it can protegê him of access or influence.ถ้าใช้ให้ถูกทางการสกัดใจ จะช่วยปกป้องเธอจากการพินิจใจ
It's looking good!บอลลอยมาถูกทางแล้วครับ!
You think you know we're going the right way because...เจ้าแน่ใจนะว่าเรามาถูกทางเพราะว่า...
Ari, are you sure we're going the right way?อารี, เจ้าแน่ใจนะว่าเราไปถูกทาง
It's okay, Chuck. We're on our way.โอเคนะ ชัค, เรากำลังมาถูกทาง
I can't see how that could be.ฉันไม่อยากยอมรับหรอกน่ะ เเต่มันดูถูกทางของมัน
Maybe this is what belonging feels like.บางทีนี่อาจเป็นความรู้สึกถูกที่ถูกทาง
AND TAILORING HIS WEAPON TO HIS DEADLY PURPOSE.เขาคิดว่าถ้าเขาทำถูกทาง
To take focus away from your investigation to build a profile could be a waste of your timeถ้าการสืบสวนของคุณไปถูกทางแล้ว การที่เราเบนความสนใจจากการทำคดี
Looks like B.'s prophecy came true.ดูเหมือน บี จะทำนายมาถูกทาง
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น
A bad division.ตอนนี้เขามาถูกทางแล้ว
It was ransacked. Someone must think that he's on the right track.มันถูกรื้อค้นกระจุยกระจาย ต้องมีบางคนรู้ว่าเขามาถูกทางแล้ว
You sure this is the way to go?คุณแน่ใจนะว่าแผนนี้ เดินมาถูกทางแล้ว
And those Jane Addams girls had it going on In all the right places.ส่วนเด็กเจน อดัมส์ กำลังไปถูกทาง
But when she realizes that and gets headed the right way-แต่เมื่อเธอเข้าใจและพุ่งเป้าไปถูกทาง - -
We're gonna do the right thing, Jess.เรากำลัง เดินมาถูกทางแล้ว เจส
You picked up right where you left off,huh?โอเค ขอบคุณ คุณไปถูกทางรึเปล่า 387 00: 27: 50,160
I have to get the plane out of the hangar before it's legally mine.ผมต้องเอาเครื่องบินออกจากโรงจอด ก่อนที่มันจะถูกทางการยึด
Apparently van der bilt was on his way to his...ชัดเจนว่าแวน เดอ บิล ได้เดินมาถูกทางแล้ว...
We believe that, with the right kind of direction and support the RFF could become a very influential force in your country.เราเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนและชี้นำที่ถูกทาง ฝ่ายปฏิวัติของคุณจะมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ
That's not a coincidence. We're on the path.มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เรามาถูกทางแล้ว
How do you know you're walking in the right direction?คุณรู้ได้ไงว่ากำลังเดินถูกทาง?
Come right and exact I stand accused of doing harmมาถูกทางจริงๆแล้ว ฉันทนต่อถูกกล่าวหาว่าทำอะไรบ้าๆ
Guess we're in the right place.เดาว่าเรามาถูกทางแล้ว
We course-corrected when our thief's aunt filed a report.เรามาถูกทางแล้ว มีรายงานเรื่องป้าของขโมย ป้าเหรอ?
You're making the right choice.นายเลือกถูกทางแล้วล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกทาง
Back to top