ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกจำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกจำ*, -ถูกจำ-

ถูกจำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกจำ (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง
ถูกจำขัง (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง
English-Thai: HOPE Dictionary
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited
untrammeled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
untrammelled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
English-Thai: Nontri Dictionary
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Disuseการไม่ได้ใช้งาน,การถูกจำกัดการเคลื่อนไหว,ไม่ได้ใช้นาน [การแพทย์]
Trickling Filter โปรยกรอง (ระบบ) เครื่องกรองประกอบด้วยชั้นตัวกลาง เช่น ก้อนหินหรือพลาสติก สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะอาศัย น้ำเสียจะถูกโปรยกระจายเป็นหยด ผ่านตัวกลางนี้ บีโอดีจะถูกจำกัดไปโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดกับตัวกลาง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
labour under (phrv.) ถูกจำกัด See also: ดิ้นรนต่อสู้กับ, ทุกข์ทรมานจาก
inside (adv.) ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
circumscribed (adj.) ที่ถูกจำกัด Syn. restricted Ops. umlimited, limitless
confining (adj.) ซึ่งถูกจำกัด See also: ซึ่งมีขอบเขต Syn. prohibitive, limiting
hard labor (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour (n.) การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
housebound (adj.) ซึ่งถูกจำกัดอยู่ในบ้าน (สาเหตุเพราะป่วยหรืออากาศ)
limited (adj.) ที่ถูกจำกัด Syn. restricted, circumscribed Ops. umlimited, limitless
restrictive (adj.) ซึ่งถูกจำกัด See also: ซึ่งมีขอบเขต Syn. prohibitive, confining, limiting
stop within (phrv.) ยังถูกจำกัดด้วย See also: อยู่ในขอบเขตของ Syn. keep within, remain within, stay within, stick within
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was in jail for 6 months in 2005 for forgery, and that's why we were able to get a match on his prints so fast.ถูกจำคุก6เดือน ในปี2005ข้อหาปลอมแปลงเอกสาร และนั่นเป็นเหตุผลที่เราเทียบลายนิ้วมือของเขา ได้อย่างรวดเร็ว
Seven years for sexual assault.ถูกจำคุกเจ็ดปีข้อหาก่อความรุนแรงทางเพศ
Got eight years for manslaughter.ถูกจำคุกแปดปี จากการลงมือสังหารนี้
To 300 hundred cycles of semantic recondition.ถูกจำคุกในอวกาศ ห่างจากนี้ไป 300 วงโคจร
My experience is limited.ฉันก็ไม่รู้ ประสบการณ์ของฉันถูกจำกัดไว้
Derek Vinyard was quietly released from Chino... early this morning after serving three and some odd years.เดเร็ค วินยาร์ด ได้รับการปล่อยตัว ออกมาจาก ชิโน้ อย่างเงียบๆ... เมื่อเช้านี้ หลังจากถูกจำคุก มาสามปีกว่า
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช,
I know all the sociological reasons why per capita eight times more black men are incarcerated than white men.ผมรู้เหตุผลทางสังคมว่า ทำไมอัตรา การถูกจำคุกของคนดำถึงสูงกว่าคนขาว 8 เท่า
I was so nervous. They made us do limits.ฉันกังวลจัง พวกเขาทำให้เราถูกจำกัด
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่
Those who disobeyed were jailed. Tortured or executed.คนที่ไม่ทำตาม ล้วนแต่ถูกจำคุก ถูกทรมาน หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต
As my mother used to say, a meal is only limited by your imagination.อย่างที่แม่ผมพูดเสมอ อาหารถูกจำกัดโดยจินตนาการของคุณ.
He was locked up instead.องค์ชายยองโพจึงถูกจำคุกแทน
Although he is only in prison now, because of Prince Dae-So's personality, he might not be allowed to live.ถึงแม้ตอนนี้องค์ชายจะถูกจำคุกอยู่ ด้วยเรื่องส่วนตัวขององค์ชายแดโซ เขาคงไม่ได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไป
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด
But I liked to know that I had the option.ฉันแค่ไม่อยากถูกจำกัดสิทธิ์
HEY, WAY TO BE FORGOTTEN.BUT THAT'S HOW YOU GET REMEMBERED.อยากถูกลืม แต่กลับถูกจำนะ
Unfortunately, I knew that the big one was off-limits.โชคร้าย ฉันรู้ว่า คนตัวใหญ่คงต้องถูกจำกัดไว้
You seem to be limited by your language, Mr Sen.เหมือนคุณจะถูกจำกัด เรื่องภาษานะครับ ครูเซน
He was sentenced to 25 years. Got it reduced to five on a technicality.เขาถูกจำคุก 25 ปี ถูกลดโทษเหลือ 5 ปี
I understand.แต่การได้รับอนุญาตินั้น ก็ถูกจำกัดเฉพาะบุคคลด้วย
"and the restraint of government.และการถูกจำกัดโดยอำนาจรัฐ
[Porn King Vogel was jailed for 8 years for crimes unrelated to the robbery]เจ้าพ่อหนังโป๊โวเกลถูกจำคุก 8 ปี จากความผิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล้น
If it's high and tight like that, the whole body gets restricted, and the plexus gets closed off, you know, and the vagina gets locked.ร่างกายของคุณจะถูกจำกัด และระบบประสาทจะปิด รู้ไหม แล้วมดลูกของคุณก็จะถูกปิดขัง
Afraid to come home and identify himself, or afraid he'II get into trouble;กลัวที่จะกลับบ้าน และถูกจำได้ หรือกลัวว่าจะสร้างปัญหา
Unfortunately, Chester is far too easy to identify.แย่หน่อยนะ ที่เชสเตอร์ถูกจำได้ง่ายๆ ..อยู่คนเดียว
Ms. Hewes claimed my client murdered a woman, a woman whose actual killer was incarcerated.คุณฮิวส์กล่าวหาว่าลูกความฉันฆ่าผู้หญิง ซึ่งฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าเธอถูกจำคุกแล้ว
They've been doing this for years and they've never been caught.พวกเขาก่อคดีมาเป็นปี แต่ไม่เคยถูกจำได้ ทำไม ?
Does he want to know if he's poisoning the bodies of other Japanese that he's selling the meat to?และมันก็มักจะถูกขายในมูลค่าที่น้อยมาก ถ้าถูกระบุในฉลากอย่างถูกต้อง ดังนั้นเนื้อของมันจึงถูกจำหน่าย ไปในวงกว้างเกินจะคิด
Control over most of the ship's operational systems is limited, at best.เป็นการยากที่จะควบควบคุมระบบจำนวนมาก ระบบที่สามารถใช้งานได้ ที่ถูกจำกัด , น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
The one the couple got the restraining order on.หนึ่งในคู่สมรสถูกจำกัดสิทธิ
He was locked up from '77 to '80, and i'm sending his picture now.เขาถูกจำคุก จากปี '77 -'80 และฉันกำลังส่งรูปให้ในตอนนี้
Or else, they're not limited by our human perception of time.หรือไม่ก็ พวกเขาไม่ได้ถูกจำกัด ด้วยแนวความคิดเรื่องกาลเวลาอย่างพวกเรา
In case we have that localizarte again.ถ้าหากว่าเรามี\ นั่นก็ถูกจำกัดอยู่ดี
I think you already know this, but even though your records have been erased, you will continue to be monitored, and your activities will be severely restricted.ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะ... ข้อมูลของเธอที่เนิร์ฟจะถูกลบทิ้ง \ ตั้งแต่นี้ไปเธอต้องอยู่ใต้การควบคุมตลอดเวลา กิจกรรมหลายอย่างของเธอจะถูกจำกัด
They've established reservations or Surrogacy free zones in major cities around the country.พวกเขายอมรับว่าถูกจำกัดสิทธิ์ หรือ เขตปลอดเซอร์โรกาซี่ ในเมืองใหญ่ๆทั่วทั้งประเทศ
That the ancients used sensors that restricted accessเอเชี่ยนใช้การตรวจับการเข้าระบบที่ถูกจำกัด
Your no-samples restriction will severely Limit our Insights.ทำให้การตรวจสอบของเราถูกจำกัด เราต้องการแค่สาเหตุการตาย
Disposophobics.อาการกลัวที่จะโดนถูกจำกัด
Level five disposophobic might also be an agoraphobic, which would limit his relationships in the outside world.อาการหวาดกลัวจะโดนถูกจำกัด ที่ระัดับ 5 มักมีอาการหมกหมุ่น อยู่กับตัวคนเดียว มีขอบข่ายสัมพันธ์ กับคนอื่นน้อยมากๆ โลกภายนอกนั่นแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกจำ
Back to top