ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือครอง*, -ถือครอง-

ถือครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือครอง (v.) own See also: possess, hold, have Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occupantผู้เข้าครอบครอง, ผู้เข้าถือครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupyเข้ายึดครอง, เข้าถือครอง, เข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenancyการเช่าอสังหาริมทรัพย์, การถือครองอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tenureสิทธิถือครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turns out that Bolivia sits on the world's largest deposits.กลายเป็นว่าโบลิเวีย ถือครอง สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Now, this is where one lucky couple... will win this handsome trophy that Marilyn here is holding.ตอนนี้เป็นที่หนึ่งทั้งคู่โชคดี ... จะเป็นผู้ชนะรางวัลหล่อนี้ที่มาริลีนที่นี่มีการถือครอง
"free property rights of horse and carriage" from 1798.มีสิทธิ์ถือครองทรัพย์สิน และพาหนะจากปี 1 789
And I am its keeper.และข้าคือผู้ถือครองมัน
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her...
That all changed when the Japanese took over.แต่ทั้งหมดนั้นก็เปลี่ยนไป เมื่อญี่ปุ่นเข้ามาถือครอง
Death duties on my Uncle's estate... have finally forced the sale of the Chateau.กฎหมายที่ดินฉบับใหม่ ถูกบังคับใช้... คนต่างชาติไม่มีสิทธิถือครอง
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง
The trips to Dunwoody, the background on the Formavale acquisitions, the midnight load-outs, it's all in place and ready to go.เรื่องเดินทางไปดันวู๊ดดี้ เบื้องหลังการเข้าถือครองฟอร์มาเวล การลงของตอนเที่ยงคืน มีพร้อมหมด
Because they want to see a entry in the land registerเพราะเค้าจะขอดูเอกสารการถือครองที่ดินด้วย
We cant access anything about property holdings, but my friend found this loophole for access to clients corporate expenses.เข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินได้เลย แต่ว่าเพื่อนของฉันไปเจอ ช่องโหว่ของการเข้าถึงค่าใช้จ่ายขององค์กรแห่งนี้
Jesse Bruce Pinkman pursuant to Section 47-8-1 3 of the New Mexico Real Property Code you are hereby given notice to vacate the premises listed as 9809 Margo, Albuquerque, 871 04.ของนิวเม็กซิโก หมายเลขผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ย้ายออกไป ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 9809 มาร์โก
The Pure Ones will triumph and Tytos will take their rightful place as rulers of the owl kingdoms.เพียววันส์จะกำชัยชนะ... ...และไทโทจะถือครองอำนาจ ดั่งเป็นเจ้าเหนืออาณาจักรนก
We knew that our navy had left and that the Japanese had control of the sea.เรารู้ดีว่า กองทัพเรือของเราถอยร่นไป.. และญี่ปุ่นเป็นผู้เข้ามาถือครองน่านน้ำแทน
Japan still held the vast territory surrounding its homeland.ญี่ปุ่น ยังคงถือครองพื้นที่อันมหาศาล.. โดยรอบของประเทศอยู่..
You might remind oversight that I'm still in possession of all their dirty laundry.คุณอาจกำลังเตือนให้ผมนึกถึง ข้อผิดพลาดที่ผมยังถือครองอยู่ เรื่องงานเก็บกวาดเรื่องสกปรกของพวกเขา
The shares of General Manager Hong Tae Gyun, who passed away suddenly, will be, as he always wished, given to the Korean Chinese Cultural Foundation.ฮงแทกยุน ผู้ซึ่งจากโลกนี้ไปด้วยอุบัติเหตุ ผลกำไรจากหุ้นของเขาที่เขาถือครองจะถูกบริจาคให้กับศูนย์วัฒนธรรม ฮานจู
We can't have bearers of the fae on the human plane any longer.พวกเราไม่สามารถถือครองในร่างมนุษย์ได้อีกต่อไป
The Han-Young Bank acquisition will fall, of course, and Injin Group will be severely shaken as a whole.การเข้าถือครองธนาคารฮันยอง จะล้มเหลวอย่างแน่นอน และกลุ่มอินจินทั้งหมด ต้องสั่นคลอนอย่างรุนแรง
I'm about to make a deal with Serena, and as long as she controls the "Gossip Girl" web site, no one will ever find out what I did for Chuck at the hospital.ตราบใดที่เธอถือครอง Gossip Girl อยู่ ไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันไปทำอะไรให้ชัคที่โรงพยาบาล
You are only to oversee Senator Albinius's holdings until his heir comes of age.คุณเป็นเพียงการกำกับดูแล วุฒิสมาชิกของการถือครอง Albinius จนกว่าทายาทมาอายุ
A thought holding no comfort to the dead.คิดว่าการถือครอง ความสะดวกสบายให้ตายไม่มี
So listen, uh, the corporation that owns the deed to David Clarke's house has exactly two members, and you're lookin' at one of them.ฟังนะ บริษัทที่ถือครอง โฉนดบ้านของเดวิด คลาร์ก มีสมาชิกอยู่สองคน และคุณกำลังจ้องมองหนึ่งในนั้นอยู่
The tax examiner said our offshore holdings were "questionable."ทำไมเราถึงโดนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภาษีบอกว่าทรัพย์สืนที่ถือครองนอกฝั่งเป็นที่ "น่าสงสัย"
Going into holding pattern, sir!จะเข้าสู่รูปแบบการถือครองครับ!
Thank you for holding. I'll patch you through.ขอขอบคุณสำหรับการถือครอง ฉันจะแก้ไขคุณผ่าน
One of the terrorists is holding a little girl at gunpoint.หนึ่งในผู้ก่อการร้ายที่มีการถือครองสาวน้อยจ่อ
People all over the globe have been holding their breath.ผู้คนทั่วโลกได้รับการถือครองลมหายใจของพวกเขา
All right, then, would you like to tell your father what Mr. Stenz here is holding in his hand?ขวาทั้งหมดแล้วคุณต้องการจะบอกคุณพ่อของคุณ สิ่งที่นาย Stenz ที่นี่มีการถือครองในมือของเขา?
I guess that's why they say art is in the eye of the beholder.เขาถึงได้พูดกันว่า ศิลปะอยู่ที่ผู้ถือครอง
You know what else is in the eye of the beholder?นายรู้ไหม อะไรอยู่ที่ผู้ถือครองอีก
No ground held is certain, in times of war.- การถือครองที่ดินที่ไม่มีสงครามบางอย่าง
And hold feast for Crixus, and those who follow the Undefeated Gaul!และการถือครองของบุคคลสำหรับ Crixus และผู้ที่ ต่อไปนี้ gallern บุก!
What I'm telling you is that girl is in possession of a laptop that belongs to me.สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณ คือ ผู้หญิงคนนั้นได้ถือครอง แล็ปท็อปที่เป็นของฉันมาก่อน
And an acquisition at this price point would be a major asset to your portfolio.และการได้ถือครองด้วยราคานี้ จะเป็นทรัพย์สินหลักในประวัติของคุณ
Once, for a moment, a group was able to share the energy amongst themselves, but even they were quickly destroyed by it.และเคยมีครั้งนึง หมู่ผู้ถือครองแบ่งปันอำนาจมณีไปได้ทั้งกลุ่ม แต่ไม่นานก็ถูกอำนาจมันทำลายล้าง
The point is we're talking about nuclear nations at war with each other.ประเด็นคือ เรากำลังพูดถึงประเทศผู้ถือครองนิวเคลียร์ ในสงครามระหว่างกัน
I shall take no wife, hold no lands, father no children.ข้าจักไร้ซึ่งภรรยา ไม่ถือครองแดนใด ไร้ซึ่งบุตรสืบทอด
He can wield the hammer, he can keep the Mind Stone.- ขอบคุณ เขายกค้อนได้ ก็ถือครองมายด์สโตนได้
A magical power holding together good and evil... the dark side and the light.อำนาจวิเศษการถือครอง ร่วมกันที่ดี และความชั่วร้ายด้านมืดและ แสง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือครอง
Back to top