ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถั่วลิสง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถั่วลิสง*, -ถั่วลิสง-

ถั่วลิสง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถั่วลิสง (n.) peanut Syn. ถั่วยี่สง, ถั่วดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
earthnutn. หัวใต้ดิน,ถั่วลิสง,พืชที่ให้หัวใต้ดิน
goober(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง
goober pea(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง
groundnut(เกราด'นัท) n. พืชที่มีส่วนที่กินได้อยู่ใต้ดิน เช่นถั่วลิสง
peanut(พี'นัท) n. ถั่วลิสง
peanut buttern. เนยผสมถั่วลิสงบด
peanut oiln. นำมันถั่วลิสง
English-Thai: Nontri Dictionary
peanut(n) ถั่วลิสง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peanutถั่วลิสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
goober (n.) ถั่วลิสง See also: ถั่ว Syn. peanut
groundnut (n.) ถั่วลิสง Syn. peacan
peacan (n.) ถั่วลิสง Syn. groundnut
peanut (n.) ถั่วลิสง Syn. peacan, groundnut
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peanut butter and honey.เนยถั่วลิสงและน้ำผึ้ง
I remember we played poker after dinner, and we'd use peanuts for chips.ฉันจำได้เราเล่นไพ่กัน และใช้ถั่วลิสงเป็นหมาก
No, that's your thing, honey.ตราบเท่าที่พวกเรากัน เธอจากผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง
We don't know that princess is gonna have the same little peanut allergy as daddy, do we?ไม่ใช่ นั่นมันคุณต่างหากที่รัก เรายังไม่รู้เลยว่าเจ้าหญิงตัวน้อย จะแพ้ถั่วลิสงเหมือนกับพ่อของเธอหรือเปล่า
Sort of like lipstick and peanut oil.ประมาณว่าลิปสติกและน้ำมันถั่วลิสง
A kid in school is allergic to peanuts. So, nobody can bring peanut butter.เด็กคนนึงที่โรงเรียนแพ้ถั่วลิสง ไม่มีเด็กคนไหนเอาเนยถั่วไปโรงเรียน
Whoo! That little peanut can sing.น่ารักยังกะถั่วลิสงร้องเพลงได้แน่ะ
Just peanut butter and jam I found on the counter.เนยถั่วลิสงเพียงและแยม ฉันพบในเคาน์เตอร์.
You look like Mr. Peanut.คุณมีลักษณะเหมือนถั่วลิสงนาย.
No cereals, no toast, no peanut butter.ไม่มีซีเรียลไม่มีขนมปัง ไม่มีเนยถั่วลิสง.
A half-drunk beer, jerky, and three peanut-butter cups?เบียร์แบบครึ่งๆ เจิร์กกี้และถั่วลิสง 3 ถ้วย?
Big fan of butter beans, Miss Wilhelm.แฟนพันธุ์แท้ถั่วลิสงเลยล่ะค่ะ คุณวิลเฮม
That's a crazy woman carrying around a box like fuckin' Lionel from the peanuts, and he's hangin' out with dead niggas and I'm crazy?นั่นคือผู้หญิงคนบ้าถือรอบกล่อง เหมือนไอ้ไลโอเนลจากถั่วลิสง, และเขาก็ hangin 'ออกไปกับกะเทยที่ตายแล้ว
No peanuts. No shellfish.ไม่มีถั่วลิสง ไม่มีหอย
The confetti flinger was a peanut powder delivery system.การ์ดสายรุ่งนี่มีผงถั่วลิสง แอบซ่อนอยู่ด้วย
"I told these morons when I ordered their crullers, 'No peanuts, morons.'ฉันออาร์เดอร์โดนัท ไม่มีถั่วลิสง ไอ้โง่
Yeah, after we saw the review, we learned that our canola oil comes from a factory where they make peanut oil in the same machinery.ใช่ตั้งแต่เราเห็นรีวิวน่ะนะ เราถึงรู้ว่าน้ำมันคาโนล่าที่มาจากโรงงาน ที่ทำน้ำมันจากถั่วลิสง ภายในเครื่องเดียวกันเลย
It was the moment that the birthday card shot confetti and peanut dust into the face of Simon Cutler.มันเป็นช่วงก่อนการ์ดจะปล่อยสายรุ้ง กับผงถั่วลิสงออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถั่วลิสง
Back to top